PRIEZVISKÁ / SURNAMES


Tento zoznam prináša informácie o rodoch a tých, ktorí ich skúmajú. Informácie o Vašich bádateľských záujmoch môžeme pridať tiež (e-mail). Rody (priezviská) sú radené v modifikovanej slovenskej abecede.

This list contains information on families and those who are tracing them. Information on your research interests can be added, too (e-mail). Families (surnames) are listed under a modified Slovak alphabet.
 

ĎAĽŠIE DATABÁZY / FURTHER DATABASES:

 1. RootsWeb’s WorldConnect Project: www
 2. FamilySearch. Internet Genealogy Service / Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints: www
 3. RootsWeb Surname List: www
 4. Genealogy.com.Social Security Death Index Search Results (USA): www
 5. Slovak Research List : www
 6. Slovak Republic GenWeb: www
 7. Slovak Genealogy Forum: www
 8. Searching in Slovakia : www
 9. Hungary GenWeb: www
 10. Hungary Genealogy Forum: www
 11. Carpatho-Rusyn Surname Listing: www
 12. Rod & Clan: www
 13. Slovenské priezviská v Pivnici, Srbsko a Čierna Hora: www