PRIEZVISKÁ / SURNAMESFABIAN (Zavar) - My Grandmother was born Berth H. Fabian in Zavar on Jan. 6, 1894 to John Fabian. She went to Pennsylvania, USA in 1912 to marry John J. Uhnak and they had nine children who lived, my mother Anna, being the oldest. Frank Gildner, e-mail (2002-05-21)
FABIÁN (Zavar) - My Grandmother was born Berth H. Fabian in Zavar on Jan. 6, 1894 to John Fabian. She went to Pennsylvania, USA in 1912 to marry John J. Uhnak and they had nine children who lived, my mother Anna, being the oldest. Frank Gildner, e-mail (2002-05-21)
FABIŠ - Hľadám bližšie informácie o rodine Fabiš, Butvin, Sminčák. Jozef Fabiš, e-mail, e-mail (2006-12-05)
FABO (Soblahov) - Skúmam tieto rody: Františka Mikuša a Štefana Kolacsányiho z Kolačína, Adama Jankech, Krško, Ladeczky, Kuczmerka z Dubnice nad Váhom, Andreasa Tenkého z Prílesa, Jozefa Drotára Hala z Horného Srnia, Adama Faba zo Soblahova, Kulifaj, Hromník z okolia Trenčína, Zúber z Trenčianskej Teplej, Šlechta, Rabski, Šuráň, Loucky z Brumova a Bylnice. Mgr. Oľga Mikušová, M. Bela 18, 911 08 Trenčín, Tel.: 0903773168, e-mail (2011-04-12)
FABRICIUS (Dudince-Merovce) - Hľadám informácie o zemianskych rodoch v Merovciach, zemianskej obci, ktorá je dnes miestnou časťou Dudiniec. Posledným zemanom aj tu pochovaným bol Agoston Fabricius (1838?-1903) s prídomkom „toth lipcse“ (zo Slovenskej Ľupče) uvedenom aj na hrobnej tabuli. Ženatý bol s Máriou Bolemanovou (levická rodina lekárnikov) a mal minimálne 3 deti. Potomkovia syna Lászlóa (1873-1920) žijú pravdepodobne v Budapešti. Asi priamy potomok Endre Fabricius (+1991) je autorom maďarskej stránky Fabricius család, odkiaľ som čerpala zmienky o Lászlóovi, ktorý mal byť c. k. podplukovníkom. Spomínajú sa tiež Lazár (1876-1898), pochovaný s Ágostonom, a Mária Margita (1886-?), vydatá v roku 1920 za Alexandra Balčáka, advokáta v Leviciach. Kúria v Merovciach, postavená pravdepodobne touto rodinou v roku 1867, sa nezachovala. Helena Tomanová, Dudince, e-mail (2014-02-20)
FABULA
- František Fabula, Rumančeková 50, 821 01 Bratislava
FAITH - Rody: Takács, Takáč; Pásztor, Faith, Tobák z oblasti východného Slovenska a slov.-maď. a maď.-slov. pohraničia. Katarína Takácsová, Severná 15, 04501 Moldava n/B, e-mail (2005-03-30)
FAIX - Hľadám svojich predkov hlavne z maminej strany (Krommer, Krammer, Faix, Kilián, Oman). Krommer Arpád Ľudovít – narodil sa v Sládkovičove, SR, časť rodiny údajne vysťahovali do Maďarska, Holandska, Nemecka, v 1951 si vzal za manželku Paulínu Kilián, jej mama sa volala Ernestína Faix, vysťahovala sa s manželom do Maďarska, vlastnili dom s veľkým vinohradom v Buda Orsi, tam niekde by mali byť aj obaja pochovaní, dnes už čast Budapešti, sestra Ida Faix vlastnila nájomný dom v Bratislave, teraz je to budova pod menom u Koníčka na Mlynských nivách, pri znárodňovaní utiekla do Nemecka, neviem presne kam. Daša Krammerová, Malinovská 121, 900 28 Zálesie (Ivánka pri Nitre), Mobil: 0915 900 202, e-mail (2006-08-01)
FAJTA (Ružomberok) - I am a first generation American. My father Arnold Uhrina was born to Jozef and Ludmilla (Fajta) in 1914 in Ružomberok. Paul Uhrina: e-mail (1999-09-14)
FALAT - Najstaršia písomná zmienka o rode pochádza z 1618 z obce Kurov, okr. Bardejov (urbár hradného panstva Makovica; Ivan Falat). Názov obce poukazuje na poľský pôvod osadníkov. Nositelia priezvisko sú najpočetnejšie zastúpení v Šariši - ide o potomkov prisťahovalcov z poľskej Haliče, príslušníkov gréckokatolíckej cirkvi. Registrujeme aj západnú vetvu Falatovcov, členovia ktorej prichádzali na Slovensko z Poľska cez Oravu, usádzali sa až po Bratislavu a tiež na Morave. Ing. Ladislav Falat, Barčianska 16, 040 17 Košice-Barca, e-mail (2005-05-14)
FALIS
(Husák) - I am researching greatgrandfather Juraj Rosko family. His wife was Anna Dankulich. His children’s names were Juraj, Ján and Alžbeta, married Falisová. Doreen Rosko-Kondratowicz, e-mail (2000-05-22)
FALTEJSEK (Dolní Čermná, ČR) - Zaujímam sa o rody Faltejsek (Dolní Čermná a celý svet), Pavelka a Škoda (Kúty). Ivan Faltejsek, Súmračná 5, 821 02 Bratislava, e-mail (2008-01-02)
FALTISCO
(Chmeľnica) - I am looking for relatives of Joseph Kordinak. I have a copy of his dons’s and daughter in law birth certificate from Chmelnica. Michael Kordinak was born the 23 of Sept, 1864 and his wife was Mary Faltisco, born 18 of April 1870. Dorothy Kordinak Slife, e-mail (1999-10-28)
FARBÁK (Pukanec) - Viera Kamenická, Nad lomom 12, 811 02 Bratislava (2002-06-28)
FARBÁK (Pukanec) - Ing. Milan Pálka, Budatínska 29, 851 05 Bratislava 5 (2002-06-28)
FARDO (Pilíscséve, Maďarsko) - Môj otec Štefan Bogár, nar. 25.3.1918, pochádzal z Pilíscséve, jeho matka Mária Klányi, nar. asi 1898, pochádzala z Kesztölca pri Pilíscséve. Moja matka Anna Matušková, nar. 1922, i jej matka (moja babka) rod. Fardová, pochádzali z Pilíscséve. Ružena Bachorcová, rod. Bogárová (nar. 11.3.1946), Čapáš 210/5, 943 42 Gbelce. (2001-10-04)
FARKAS de Nagy Jóka - Zaujímajú ma rody Farkas de Nagy Jóka a ostatné spríbuznené rody na Žitnom ostrove a Vincze de Kis Hind. PaedDr. Mgr.Th. Peter Farkas, Nová 2, 900 24 Veľký Biel, Tel.: 0905 593 596, e-mail (2011-07-06) 

FARKAŠ (Modra, Močenok) - Peter Štetka, Za hradbami 28, 902 01 Pezinok, e-mail (1999-10-01)
FARSKI - My name is Corinne Farski and Iam trying to find some information on anything related to my surname. This is for A Human Behavior class at the University of Manitoba in which I was assigned the task. As many people that could provide answers are now deceased I thought I would make an inquiry through this site. My grandmother was Mary Farski who was born in 1910 my grandfather, Karl around 1902. They concieved 9 children. Some of the older children would have been born in what is now Slovakia. The given names of those children were Emily, Wally and Leona. My father was John Ferdinand Farski and was born and died right here in Canada. My grandparents worked very hard farming on land located just outside Gimli Manitoba. I know that my Grandfather was in the army there, that they were rural people that immigrated just before the second world War. I know this is probably not enough information but any knowledge related to this would be so appreciated. Corinne Farski, e-mail (2009-01-15)
FARSKÝ - My name is Corinne Farski and Iam trying to find some information on anything related to my surname. This is for A Human Behavior class at the University of Manitoba in which I was assigned the task. As many people that could provide answers are now deceased I thought I would make an inquiry through this site. My grandmother was Mary Farski who was born in 1910 my grandfather, Karl around 1902. They concieved 9 children. Some of the older children would have been born in what is now Slovakia. The given names of those children were Emily, Wally and Leona. My father was John Ferdinand Farski and was born and died right here in Canada. My grandparents worked very hard farming on land located just outside Gimli Manitoba. I know that my Grandfather was in the army there, that they were rural people that immigrated just before the second world War. I know this is probably not enough information but any knowledge related to this would be so appreciated. Corinne Farski, e-mail (2009-01-15)
FASKO
(Brezno) - I am interested in contacting people in the lineage of Fasko from Brezno. I am the granddaughter of Andrew Otto Fasko from Brezno. Ivy Fasko, New Mexico, USA, e-mail (2010-06-15)
FAŠIANOK
(Martin, Orava) - Antonín Kondrys, Vančurova 234, 346 01 Horšovský Týn, Czech Republic (2001-04-30)
FAŠKO
(Brezno) - I am interested in contacting people in the lineage of Fasko from Brezno. I am the granddaughter of Andrew Otto Fasko from Brezno. Ivy Fasko, New Mexico, USA,
e-mail (2010-06-15)
FAŠKO - Zaujímam sa o rody Faško a Kosut. Peter Faško, e-mail (2005-01-03)
FAŠKO (Brezno) - Branislav Faško, Sekurisova 16, 977 01 Brezno, Slovakia, Tel. 0948 031 328, e-mail, www (2012-01-25)
FATYKO - Ancestors of Anthony Cherney. www, e-mail (2001-06-11)
FÁBIK (Dolná Súča) -I'm looking for Fabiks from Dolná Súča.  My grandfathers cousin, John, was born in Dolná Súča on Dec. 7, 1896. His mother was Frantiska Vona and his Father was Frantisek (Frank) Fabik. Frank had a brother, John, who was my Great Grandfather. Ellie DelTurco, e-mail (2002-01-15)
FÁBRY - Zaujímajú ma rody Brezina, Čižmár, Fábry, Greša, Katrušin, Kikta, Kykta, Knežník, Kolesár, Kubičko, Kubíčko, Kubitscheck, Kukura, Kundis, Ľadník, Lendák, Lipták, Nadubinsky, Novák, Poradský, Radomski, Rys, Teplicky, Šimko, Uličný, Vaško, Vereb, Vítko, Vitkaj. Zaujímam sa aj o dejiny Spiša a Zemplína. Ing. Peter Kubičko, Južná trieda 33, 040 01 Košice, mobil: 0903 653 126, e-mail (2005-12-15)
FECENKO (Roztoky) - My great grandparents were both born in Czechoslovakia. My ggrandfathers name was James Mietro (Jacobo) Fitzanko. Parents were Demetrius Fecenko and Theresa Kalyna.  James was born May 20, 1875 in Roztoky, Šariš, Slovakia. My ggrandmother was Anna Kantor parents were Llyja Marko (Elias) Kantor and Julia (?). She was born in Kečkovce, Šariš, Slovakia. Sue Thomas, e-mail (2003-03-10)
FEDOR - My father’s family name is Verba, my mother‘s family name is Fedor. We spoke the Slovak language when I was young. Andrew F. Verba, e-mail (2000-11-03)
FEDOR (Bajerovce) - Looking for ancestors of Nicholas Zima, born December 19, 1875 in Jarabina, and Maria Kormanik, born 1872 in Jarabina. They married in Jarabina and had 11kids in Cleveland, OH. Also ancestors of Vasil Kormanik, born 1836 in Jarabina (Maria's father) and his wife Maria Salon, born 1839 in Jarabina. They had 8 kids in Jarabina and at least 2, Maria and David, came to the US. Alsoancestors of  Stephan Naymik, born 1879 in Bajerovce and his wife Anna Fedor, born 1888 in Bajerovce. They married in Cleveland, OH and had 7 kids. I have the info on the kids in these families but need the ancestors in Slovakia. This is my daughter-in-laws family. Hank Eads, e-mail (2002-01-28)
FECH - I have researched ancestry of John Fech (American English spelling). Origin in Šariš, villages of Kozany and Sapinec). E. Bruce Fech, e-mail (2000-03-01)
FEJA (Rakovo) - Skúmam rody Feja z Rakova, Kráľ z Čremošného a Mrmaj z Ružomberka. Anna Kráľová, Nemocničná 1949/57, 026 01 Dolný Kubín (2005-09-16)
FEJEŠ malých Balagove (Nižný Skálnik) - RNDr. Juraj Feješ, Ladožská 11, 040 12 Košice
FEKETE (Košice) - My great-grandmother was Agnes Putnoky and she died in Kassa (assan) on the 12 of September 1868. Her paternts were Joseph Putnoki and Agnes Fekete. Her husband was Eduardus Julius Noe, they married in Kassa on the 28 August 1862. Ivana Vostrejs, e-mail (2007-05-28)
FEKETE - Zaujímajú ma rody: Németh, Csörgey, Bartal, Bacsák, Petőcz, Kisléghy, Földes, Nogell, Lelkes, Lukács, Kulcsár, Fekete, Cséfalvay, Puha, Végh, Méhes, Szüllő, Bittó. Ing. Tibor Németh, Oravská 14A, 903 01 Senec, e-mail, www (2014-02-10)
FEKETÍK
(Ružomberok - Biely Potok, Ludrová) - Andrea Mydliarová, Žilinská cesta 15/11, 034 01 Ružomberok, e-mail (2000-07-10)
FEKIAČ (Banská Štiavnica) - I am searching for my ancestors in Slovakia in the area of Banská Štiavnica. It is where I lost the traces of Andrej (Andreas) Matula born 1813. He married Anna Korenova (1814-1847) and then Zuzana Harmarova. His son was also Andrej (1844-?), married to Katarina Fekiacova. Grandson Anton (1871-1910), married to Anna Haskova. Great-grandson also Anton (1899-1984), married to Elena Forgacova. Endjin Janeczko, Ottawa, Ontario, Canada, e-mail (2003-01-07)
FELBER (Švedlár, Zlatá Idka, Liptovská Teplička) - Martin Červenka, Pohraničníkov 15, 851 10 Bratislava, e-mail (2002-04-22)
FELCAN (Bytča, Žilina area) - Bolcik, Backo, Beresik, Dudek, Durkovic, Felcan, Filicky, Fridrichovsky, Honza, Hubocky, Keblusek, Kemka, Kifso, Sajtlava, Sluzny, Spacek, Valuch, Zachar. I have been researching in the archives in Bytca and am looking to complete some of the family lines. Christopher Bolcik, e-mail (2003-02-17)
FELEGI - www, e-mail (2002-01-14)
FENDEK (Orava) - Zaujímam sa o rody Kubaš (Breza), Závodský (Motešice), Fodora (Hradište), Páterek (Beňadovo), Greša (Lomná), Kurta (Breza), Sapár (Nemčice), Kobyda (Bobot), Fendek (Orava), Kyselica (Bobot), Šiarik (Hradište). Peter Kubaš, Bazovského 6, 911 08 Trenčín, e-mail (2003-11-03) 
FERENCIK (Pečeňady) – Been to Slovakia (past june 6th time). Mother's side: Daniska from Zltyovice, Ferencik from Pecenady. Father's side: Kacvinsky and Hunady. David Rozman (Roseman), e-mail (2002-12-30)
FERENČÍK - Július Kováč, Bzovícka 4, 851 07 Bratislava, e-mail (2001-06-07)
FERENČÍK - My grandmother, Anna nee Ferenchik (Frenchik) Patak (Pjatak) married Andrew Pjatak (Patak). They immigrated to the US in the late 1800s and settled in Western Pennsylvania. All my grandmother said they came from Austro-Hungarian region of Galatia. Language spoken is Slavish. Members of Byzantine Catholic Church. Lori Rademann, 204 Converse Drive, Jacksonville NC 28546-7513, (910) 346-1084,  e-mail(2002-01-18)
FERENCHIK - My grandmother, Anna nee Ferenchik (Frenchik) Patak (Pjatak) married Andrew Pjatak (Patak). They immigrated to the US in the late 1800s and settled in Western Pennsylvania. All my grandmother said they came from Austro-Hungarian region of Galatia. Language spoken is Slavish. Members of Byzantine Catholic Church. Lori Rademann, 204 Converse Drive, Jacksonville NC 28546-7513, (910) 346-1084,  e-mail (2002-01-18)
FERIENČÍK (Mýtna) - Jaroslav Vokoun, e-mail (2008-02-11)
FERIO - My father's name was Ludovit Kvasnica and he was born in Bratislava (Czechoslovakia) April 5th 1928. Father's name unknown mother's name Anna Kvasnica. He died November 8th 2002 in Australia. My mother's name is Maria Kvasnica was born in Senne June 6th 1930, (first marriage was Novak) maiden name is Ferio, daughter to Juraj Ferio and Zuzanna Pancak. Eva Ramén (born Kvasnica), e-mail (2007-06-02)
FERJENČÍK (Mýtna) - Jaroslav Vokoun, e-mail (2003-01-07)
FERKO (Ratkovo) - I am looking for any descendants of Andrej Kostra and Katarina Ferkova in Ratkovo, Slovakia. They are my great grandparents. Time period late 1800's. My grandfather Andrej Kostra came over here in 1920. Bonnie Kostra Burns, Akron, OH, USA, e-mail (2010-04-28)
FERO (Trenčianska Turná) - Skúmam rody Šamák (Bošáca), Uličný (Čachtice), Očenášek (Morava), Hornay (Trenčianska Teplá), Vavruš, Fero (Trenčianska Turná), Štefák (Trnava). Zuzana Šamáková, Železničná 607, 913 21 Trenčianska Turná, Mobil: 0908 034 579, e-mail (2007-02-26)
FERTAL - I am interested in finding information about my Slovak ancestors. I have hit a wall because I do not know for sure where they came from. Oral history has Nicholas Fertal coming from “Berno” (pronunciation) and his wife Susan Vavrek from a town 15 miles east of there. Genealogists say Berno is Czech and no Fertals were there. Slovak genealogists that I have contacted pretty much insist that they need to know where people came from before they can do anything. My family was definitely Slovak and proud of it. Here is what I know: My mother’s parents: Father - Nicholas Fertal born 22 July 1865 in “Berno”, died 13 Feb 1928 in Plymouth, PA. The 1900 census lists his immigration year as 1881. Nicholas's parents were Nicholas Fertal and Anna Warchek, (no other information). No information exists on them immigrating to the USA and I assume they remained in “Berno”. My Mother’s mother - Susan Vavrek born 10 Feb 1866 in a village 15 miles east of “Berno”, died 24 Aug 1918 in Plymouth, PA. The 1900 census lists her immigration year as 1885. Susan's mother, Mary Vavrek born abt 1857 or 1849, appears as Nicholas's mother-in-law in the 1910 census as a widow.  It lists her as immigrating from "Slovakia" in 1884. Susan's father was John Vavrek - born about 1840 Slovakia - 16 Jan 1917 Plymouth, PA. Pete Buckley, Gainesville, VA, USA, e-mail (2010-11-20)
von FEST - PhDr. Astrid Kostelníková, Hradby 3, 054 01 Levoča (1999-10-14)
FETCHIK - My Grandfather who was Slovak, immigrated to the US in early 1900's and on his registration it said he was born in Sedreska, Austria (I can't find any info on this place), but I don't think he lived there upon his leaving for the US.  He came thru Ellis Island.  His name was George Fetchik, but I don't think 'Fetchik' was the orginal spelling prior to his US arrival. Melanie Fetchik-Nixon, e-mail (2008-10-15)
FETCHO - I am trying to find information on my great great grandfather and great great grandmother: Josef Uhren and Albiza Greculova for genealogical purposes.  I know that they had at least one son Joseph Uhren who imigrated to the USA.  On USA census all that's listed as their homeland is the Austrian-Hungarian Empire.  They may have lived in the Carpathian Mountain Region. The other families I am looking for are George Eva (also immigrated to the USA) and John Fetcho (at least some of his children immigrated to the USA). George Eva is another great great grandfather and John Fetcho is a great great great grandfather--his daughter married George Eva. Marsha Caldwell, 9641 S 1835 E, Sandy, Utah 84092, USA, e-mail (2003-04-28)
FETIS - Family tree page of Martin Mosny & Valeria Mosna-Fetisova. Stránka obsahujúca genealógie Martina Mosného a Valérie Mosnej, rod. Fetisovej www, e-mail (2004-12-08)
FETSKO (Humenné) - Great grandfather Michael Cabak was from Humenne. He baptized there. He came to the USA around 1893 or 1894 and settled in Pottstown, Pennsylvania. e-mail (2000-05-22)
FEUEREISEN (Leles) - I was born in Michalovce, my parents lived there. My father Artur Benovic was bor in Kamenica nad Cirochou, okr. Humenne and his parents lived there. My grandparents names were Ignatz Benovitz and Etela Klein (from Kamenica). I think Ignatz parents were Benjamin and Miriam Benowitz or Benovic. My grand-grandmother was Elka Benovic from Malcov. - My mother was Helena Feuereisen from Leles. Her mother's name was Regina Gluck and my mother's father's name was Kalman (Klonimus) Feuereisen. Judita Benovicova-Goldfeld, 1 Nathan Hanavi St, Brak-Bue, Israel, e-mail (2004-06-29)
FEUERMANN (Žilina, Mošovce) - Pátrám po linii otcovy rodiny. Pochází ze Slovenska. Narodil se 5.11.1932 v Žilině jako Gabriel Rosenzweig rodičům: Juliu Rosenzweigovi (nar. 14.2.1897 v Mošovcích) a Margaretě Káčerové (nar. 8.7.1901 v Žilině?). Všichni tři v roce 1945 změnili příjmení na "Ruda". Rodiče dědečka: Pinkas Rosenzweig (pravd. naroz. 1865?) a Filipina, roz. Weinsteinová (pravděp. nar. 1867?). Rodiče babičky: Gabriel Káčer a Jozefa, roz. Feuermannová - záznam z "Sobášného listu" Julia Rosenzweiga a Margarety Káčerové, z 8.5. 1928 v Žilině. Jana Pilátová, Pod Špičákem 2709, Česká Lípa, ČR, e-mail (2007-07-09)
PHILADELPHI (Partizánska Lupca) - I am trying to find out about relatives who lived in Partizánska (formerly Nemecká) Lupca - the Ruhmann and Philadelphi families in particular. I read Slovak. Katka Hammond, 314 Highland Avenue, Buffalo, NY 14222, Phone: 716/882-1642, e-mail, 2012-09-12
FIALA (Malé Leváre) - Looking for help finding genealogy for Josef Hujsa & Catherine Holy from Nagy Levare, Slovakia born between 1853 - 1862, children - Rose Hujsa born 1880-1890, Andrew (or Ondrej) Hujsa born 04 Oct 1884, and for Josef Fiala & Teresa Ruza from Kis Levard, Slovakia born between 1865 - 1870, children - Gertrud Fiala born 11 Mar 1890. Stephen Hujsa, e-mail (2006-01-16) FIC (Košice-Kavečany) - Carol Pack Urban, Stahlstown, PA, USA,  www (2002-01-17)
FICO (Košice-Kavečany) - Carol Pack Urban, Stahlstown, PA, USA, www (2002-01-17)
FICZ (Košice-Kavečany) - Carol Pack Urban, Stahlstown, PA, USA, www (2002-01-17)
FIDES - Milan Huba, e-mail (2001-12-10)
FIGURA - I have more surnames to trace: Cupa, Figura, Hlavaty, Janacek, Kiripolsky, Krajcir, Lipar, Ondrus, Oravsky, Orsulak, Reszko, Rusnak, Runak, Vittek. John C. Orsulak, 208 E. Abbott St., Lansford, Pa 18232, USA, e-mail (2004-05-27)
FIKAR - Bruckmayer, Henn, Fikar, Ostermayer, Malatinszki alebo Malatinsky, Wallner, gróf Mirowszki alebo Mirowszky Poľsko-Krakov, Anglee, Safranek alebo Schafranek, Kohut, Kubu. Ing Tibor e-mail (2003-04-03)
FIKSEL - Zaujímam sa o rodiny Šugra/Šugár, Gráczi, Pifka/Pivka, Fikszel/Fiksel/Fixel. Mgr. Martin Šugár, e-mail (2002-03-11)
FIKSZEL - Zaujímam sa o rodiny Šugra/Šugár, Gráczi, Pifka/Pivka, Fikszel/Fiksel/Fixel. Mgr. Martin Šugár, e-mail (2002-03-11)
FILADELFI - Skúmam Uhríkovcov z Ľubietovej a spríbuznené rody Hrivnák, Filadelfi, Lehocký, Kováčik, Špaňo, Šagáth a ďalšie. Ing. Peter Špaňo, Brigádnická 8, 036 01 Martin, +421-43-4239251, 0915 831 938 (2005-09-16)
FILADELFI (Partizánska Lupca) - I am trying to find out about relatives who lived in Partizánska (formerly Nemecká) Lupca - the Ruhmann and Philadelphi families in particular. I read Slovak. Katka Hammond, 314 Highland Avenue, Buffalo, NY 14222, Phone: 716/882-1642, e-mail, 2012-09-12
FILICKÝ (Bytča, Žilina area) – Bolcik, Backo, Beresik, Dudek, Durkovic, Felcan, Filicky, Fridrichovsky, Honza, Hubocky, Keblusek, Kemka, Kifso, Sajtlava, Sluzny, Spacek, Valuch, Zachar. I have been researching in the archives in Bytca and am looking to complete some of the family lines. Christopher Bolcik, e-mail (2003-02-17)
FILIP - Zaujímam sa o rody Gregor, Patráš, Vráb, Filip a Flška, históriu obce Podkonice, Banskej Bystrice a okolitých obcí, hradu Slovenská Ľupča, ako aj o šľachtické rody pôsobiace v regióne Banská Bystrica. Ing. Stanislav Gregor, 976 41 Podkonice 285, e-mail (2002-05-13)
FILKORN (Nitrianske Pravno – Vyšehradné) - Mein Vater war in Beneschhau, Tschechoslowakei geboren. Es heißt jetzt Nitrianske Pravno - Vyšehradné. Emil Filkorn, USA, e-mail (2015-03-09)
FILLO - Zaujímam sa o priezvisko Filo, Fillo, najmä z oblasti Turca. Ing. Martin Fillo, JJJ STAV-BUILD s.r.o., Ul.Čsl.tankistov 1/A, 841 06 Bratislava, tel.: 00421/2/60-10-13-23, tel.fax:00421/2/65-95-62-32, e-mail, www (2008-02-08)
FILO (Sabinov) - I am trying to find records of my great grandmother and her family. My great grandmother was Helen Filo (?) and she had two sisters, Justina and Mary. They lived in Sabinov. I know Helen and one sibling migrated to the US around 1903. She was born around 1886. Kristina Chapell, e-mail (2007-07-09)
FILO - Zaujímam sa o priezvisko Filo, Fillo, najmä z oblasti Turca. Ing. Martin Fillo, JJJ STAV-BUILD s.r.o., Ul.Čsl.tankistov 1/A, 841 06 Bratislava, tel.: 00421/2/60-10-13-23, tel.fax:00421/2/65-95-62-32, e-mail, www (2008-02-08)
FILSAK - Jaromír Filsak, www (2004-02-25)
FINTA - Margita Kováčová, Veľkolehotská 1, 971 01 Prievidza (2000-03-27)
FINTA - Skúmam Haraburdovcov. To meno sa vyskytovalo na Horehroní, najmä v Bacúchu, odkiaľ sú moji rodičia. Tam dodnes žije niekoľko jeho nositeľov. Ako nezvyčajné meno ho spomína vo svojich spisoch aj Zechenter Laskomerský. Ako som pozeral na internete, veľa Haraburdovcov je v Poľsku a Nemecku. Zaujímajú ma ešte mená Finta, Piliar, Kán. V 13. storočí bol istý palatín Finta majiteľom hradu Slanec a moji svokrovci sú Fintovci. Piliar aj Kán sa vyskytujú v mojej širšej rodine a viažu sa k Bacúchu. Mgr. Peter Horanský, Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva, Banskobystická 6, 811 06 Bratislava, SK, tel: +421 905 519 579, e-mail (2007-03-21)
FINTOR - Skúmam rody Šrank, Mesároš, Fintor, Balla (Veľký Lapáš, Nitra), Horváth, Ryba, Proks (Siladice). Mgr. Alexander Horváth, Novozámocká 73, 960 01 Zvolen, tel. č. 0915 817 693, 0911 817 693, e-mail (2010-01-11)
FIRDA - Ing. Juraj Bubnáš, A. Kmeťa 27, 971 01 Prievidza (2001-06-22)
FISCHER - Milan Huba, e-mail (2001-12-10)
FISCHER (Strážske) - I am attempting to locate and establish the names of my ancestors that lived in Strážske from approximately 1890 to 1920. The maiden name of my great grandmother was Lydia Dessaules. She married Ede Fischer, my great grandfather. As I am told, their residence was on Baron Esterhazy’s Estate. Baron Esterhazy was supposedly the grandfather of Lydia Dessaules who was born somewhere in France. At some point of time she returned to her grandfather’s estate and married Ede Fischer. I am searching for information about my ancestors and also information that would verify what I have been told about being descended from Dessaules and Esterhazy. Iva Lilie, 125 Alum Park Place, Cedar Creek, Texas 78612, USA, e-mail (2000-07-26)
FISCHER - RNDr. Peter Nagy, CSc., Čilistovská 20, 931 01 Šamorín, e-mail, www
FITZANKO (Roztoky) - My great grandparents were both born in Czechoslovakia. My ggrandfathers name was James Mietro (Jacobo) Fitzanko. Parents were Demetrius Fecenko and Theresa Kalyna.  James was born May 20, 1875 in Roztoky, Šariš, Slovakia. My ggrandmother was Anna Kantor parents were Llyja Marko (Elias) Kantor and Julia (?). She was born in Kečkovce, Šariš, Slovakia. Sue Thomas, e-mail (2003-03-10)
FIXEL - Zaujímam sa o rodiny Šugra/Šugár, Gráczi, Pifka/Pivka, Fikszel/Fiksel/Fixel. Mgr. Martin Šugár, e-mail (2002-03-11)
FLAJZIK (Lopašov, Radošovce) - I am research the following Surnames : Papp, Hurban, Flajzik, Juricek from the area of Lopašov and Radošovce, Slovakia. My Grandmother, Ernestine Irene Pappova came to Canada in 1929 and settled in the Niagara Falls region of Ontario Canada. Steven Pusiak, Ottawa, Ontario, Canada, e-mail (2002-02-11)
FLORIŠ (Chrenovec) - Zaujímam sa o rody Hladiš, Glemba (Partizánska Ľupča, Liptovská Lúžna), Dobrotka, Floriš (Chrenovec). Stanislav Hladiš, Bc., Svätoplukova 43/5, 971 01 Prievidza, tel.: 0907 043 540, e-mail (2009-03-23)
FLŠKA - Zaujímam sa o rody Gregor, Patráš, Vráb, Filip a Flška, históriu obce Podkonice, Banskej Bystrice a okolitých obcí, hradu Slovenská Ľupča, ako aj o šľachtické rody pôsobiace v regióne Banská Bystrica. Ing. Stanislav Gregor, 976 41 Podkonice 285, e-mail (2002-05-13)
FODORA (Hradište) - Zaujímam sa o rody Kubaš (Breza), Závodský (Motešice), Fodora (Hradište), Páterek (Beňadovo), Greša (Lomná), Kurta (Breza), Sapár (Nemčice), Kobyda (Bobot), Fendek (Orava), Kyselica (Bobot), Šiarik (Hradište). Peter Kubaš, Bazovského 6, 911 08 Trenčín, e-mail (2003-11-03)
FOGEL – I am looking for information on my grandfather, Štefan Senko (also spelled Sanko, Szenko; Istvan). I do not know where he was born in Slovakia, but he married my grandmother, Mária Krysten (also spelled Krsten, Krstjen) in 1890 in Muráň. He immigrated to the U.S. around 1905, lived in Lorain and Cleveland, Ohio, and died in 1918. His death certificate lists his parents as John Senko and Anna Fogel. Marianne Szabo, Dallas, Texas, e-mail (2008-11-18)
FOJTÍK (Praha) - Skúmam predkov svojich prastarých rodičov Františka Bučeka, nar. 1850-51 v Banskej Štiavnici, a jeho manželky Alžbety, rod. Daubnerovej, Jozefa Fojtíka, nar. 1845-46 v Prahe, a jeho manželky Anny, rod. Miertušovej, nar. 1859-60 v Banskej Štiavnici. Jaroslav Kubinský, ul. J. Gagarina 2432/105, 960 07 Zvolen, Tel.: 0948 011 296 (2008-07-25)
FOKUŠFALVI - PhDr. Otto Brndiar, Sklabinská 152/18, 036 01 Martin, Tel.: 0904 946 335 (2009-11-06)
FONGUS - I am seeking information on the Husarcik, Kurpas, and Fongus families. My family originated from Luzna in Central Slovakia. James Sherman, e-mail (2003-03-06)
FORBERGER (Spiš) - Jsem potomkem Němců vystěhovaných po II. světové válce z území Spiše. Robert Forberger, e-mail (2002-12-04)
FORGACS - Skúmam rod Forgáč (Forgach, Forgacs) - USA, Kanada, Austrália. uraj Forgáč, Brezová 6, 911 05 Trenčín, e-mail (2006-03-15)
FORGACS
(Spišské Vlachy) - I am trying to locate the original town or region that my grandfather came from. Michael was born on April 24, 1862. Friends of the family, Stephan Forgacs, came from Spišské Vlachy in eastern Slovakia. I'm not sure when he came to the United States, but all of his children were born in Johnstown, PA, USA, the oldest was born in 1891. Since Stephan Forgacs was from Spišské Vlachy and they were friends, we are thinking that Michael also came from nearby. Both Stephan and Michael are my grandfathers.
Susan Stanko Turmelle, 359 Kilt Dell, Glen Burnie, MD 21061, USA, e-mail (2015-06-23)
FORGACH - Skúmam rod Forgáč (Forgach, Forgacs) - USA, Kanada, Austrália. Juraj Forgáč, Brezová 6, 911 05 Trenčín, e-mail (2006-03-15)
FORGACH - John Bugosh, PhD, 622 Khyber Lane, Venice, FL 34293-4423, USA, e-mail (2001-03-01)
FORGÁCH
- Som učiteľkou a popri učení sa zaoberám miestnou históriou, cirkevnou históriou, rodokmeňom vlastnej rodiny a rodokmeňom šľachtického rodu Forgáchovcov, najmä sečianskou, neskôr slanskou vetvou. Forgáchovci mali majetky aj v mojej obci Nižná Kamenica neďaleko Košíc. Posledná príslušníčka tohto rodu žije v kanadskom hlavnom meste Ottawa. Prostredníctvom listov a telefonátov s ňou už zopár rokov udržujem kontakt a snažím sa získať čím viac informácií o osudoch posledných potomkov Forgáchovcov v Maďarsku i v emigrácii v Kanade. PaedDr. Jolana Janičkárová, Nižná Kamenica 99, 044 45 Bidovce, mobil: 0904 620 630, e-mail (2008-12-02)
FORGÁCS
- John Bugosh, PhD, 622 Khyber Lane, Venice, FL 34293-4423, USA, e-mail (2001-03-01)
FORGÁCS - Spracúvame genealógiu Forgáčovcov z Jelenca (Forgách, Forgács de Ghymes). Koncom roka 2005 sme založili rodové občianske združenie Forgách de Ghymes. Vladimír Forgáč, 922 21 Moravany nad Váhom č. 516/22, Tel.: 0915 631 323, 033-774 85 58 (2006-03-01)   
FORGÁČ - Spracúvame genealógiu Forgáčovcov z Jelenca (Forgách, Forgács de Ghymes). Koncom roka 2005 sme založili rodové občianske združenie Forgách de Ghymes. Vladimír Forgáč, 922 21 Moravany nad Váhom č. 516/22, Tel.: 0915 631 323, 033-774 85 58 (2006-03-01)
FORGÁČ - John Bugosh, PhD, 622 Khyber Lane, Venice, FL 34293-4423, USA, e-mail (2001-03-01)
FORGÁČ - Zaujímajú ma rody Hont-Poznan, Dóczy z Veľkej Lúče, Forgáč, Macák (zo Svätého Kríža a Lutily), Blaško-Blaskay (zo Svätého Kríža), Vanka, Martinca z okolia Žiaru nad Hronom a ďalšie. Bc. Stanislav Macák, DiS.art., Beňadická 14, 851 06 Bratislava, e-mail (2011-11-01)
FORGÁČ (Banská Štiavnica) - I am searching for my ancestors in Slovakia in the area of Banská Štiavnica. It is where I lost the traces of Andrej (Andreas) Matula born 1813. He married Anna Korenova (1814-1847) and then Zuzana Harmarova. His son was also Andrej (1844-?), married to Katarina Fekiacova. Grandson Anton (1871-1910), married to Anna Haskova. Great-grandson also Anton (1899-1984), married to Elena Forgacova. Endjin Janeczko, Ottawa, Ontario, Canada, e-mail (2003-01-07) 
FORGÁČ - Skúmam rod Forgáč (Forgach, Forgacs) - USA, Kanada, Austrália. Juraj Forgáč, Brezová 6, 911 05 Trenčín, e-mail (2006-03-15)
FORGÁČ – Posílám Vám svůj problém s forgáčovským původem. Myslím, že by to mohlo někoho zajímat. Lubor Mojdl, Frýdek-Místek, e-mail (2015-08-21), príloha (mená: Astaloš, Asztalos, Forgáč, Forgách, Hosszú, Vozár, Vozáry)
FORGÁCH – Posílám Vám svůj problém s forgáčovským původem. Myslím, že by to mohlo někoho zajímat. Lubor Mojdl, Frýdek-Místek, e-mail (2015-08-21), príloha (mená: Astaloš, Asztalos, Forgáč, Forgách, Hosszú, Vozár, Vozáry)
FORGÁCH - Spracúvame genealógiu Forgáčovcov z Jelenca (Forgách, Forgács de Ghymes). Koncom roka 2005 sme založili rodové občianske združenie Forgách de Ghymes. Vladimír Forgáč, 922 21 Moravany nad Váhom č. 516/22, Tel.: 0915 631 323, 033-774 85 58 (2006-03-01)
FORIS - Mgr. Boris Šnajdár, Braniskova 10, 040 01 Košice, e-mail (2002-03-06)
FORMÁNEK (Skalica a okolie) - Vo vami vytvorených zoznamoch som našiel kontakty spomedzi možných spoločných predkov na Malenovských/ Malinovských (prekvapilo ma a potešilo, že sú vedení v jednom, zaujíma sa o nich jeden pán z Prahy), Balúcha (v USA) a možného Kanaka (tiež v USA, ja viem o pradedovi Kanyakovi/Kaňákovi). Zaujímajú ma ešte Burešovci (na Slovensko prišli z okolia Jihlavy) a Staněkovci (z okolia Hradca Králové). Po jednej skupine predkov som zdedil príbory a taniere s korunkami ide o Kusalikovcov a Formánkovcov z okolia a mesta Skalice. Do piatej generácie som sa dopracoval len v prípade s nimi spríbuznených Puškarevičovcov vraj s chorvátskym pôvodom. Mokrý háj, dedinka medzi Skalicou a Radošovcami (tu sa narodila moja stará mama Kusaliková), je chorvátska dedina. Stano Malinovský, e-mail (2001-08-22)
FOTTA  - I am trying to find information on my Mother's grandparents. Her maiden name is Fotta and her grandmother's maiden name was Bednarik. I have not been able to find any information on what area they were from, since my Mother, who is 89, is the last one left in her family. She thinks they were from the area around the Austrian border of  Slovakia, because she remembers family discussions of whether they were Austrian or Slovak. My Grandfather was born in Forty Fort, Pa. in 1888, so I think they came to the U.S. in the early 1880's. Berta Guzzie, e-mail (2006-03-08)
FOTYI (Štiavnik, Bratislava, ČR) - Zaujímam sa o rod Čajdík, Hluško, Dutka, Fotyi. PhDr. Zdenko Čajdík, tel: 0905 838 755, e-mail (2010-02-13)
FöLDES - Zaujímajú ma rody: Németh, Csörgey, Bartal, Bacsák, Petőcz, Kisléghy, Földes, Nogell, Lelkes, Lukács, Kulcsár, Fekete, Cséfalvay, Puha, Végh, Méhes, Szüllő, Bittó. Ing. Tibor Németh, Oravská 14A, 903 01 Senec, e-mail, www (2014-02-10)
FRANCISCI
- Ing. Dagmar Francisci, Bernolákova 31, 974 05 Banská Bystrica
FRANCISCI - PhDr. Ján Žilák, CSc., Povstalecká 2, 974 01 Banská Bystrica
FRANEK (Gbeľany) - Zaujímajú ma rody: Obšivan, Jánošík, Masnica, Hanuljak, Komačka, Martinusík, Poživenec, Jankov, Hanzel (všetky z Terchovej), Noga (Horná Tížina), Staňo, Greguš, Košut (všetky z Riečnice), Janíček, Šimun, Trizujlak, Cabadaj, Sedláček, Franek, Šutovský, Miček (všetky z Gbelian), Mrázik, Valášek, Majerčík, Bolo, Pinka, Podmanický (všetky z Tepličky nad Váhom), Žídek (Belá), Rolko (Mojš). Radoslav Obšivan, Na močiar 918/19, 013 01 Teplička nad Váhom, e-mail (2014-02-10)
FRANKO
- I am searching for my family background. The names are Johann Wilhelm Nemeckay born in Slovakia but schooled in Vienna. My other grandfather was George Franko from Bratislava. e-mail (1999-08-18)
FRANKO - I am interested in knowing about my parents history.  James Franko, e-mail (2002-01-18)
FRANO - I am interested in obtaining birth and marriage records of my grandparents: 1. Moric/Maciz born in 1857 and 1860 in the Sv. Martin to Trnava Area. 2. Hrasko/Franova born in the 1800s in the Zvolen Area. Mrs. M. Susan Simulik, 7808 - 145 Ave., Edmonton, Alberta, Canada T5C 2S7, e-mail (2002-10-24)
FRANTIŠKA - Cyril Františka, Štúrova 47, 059 35 Batizovce (2000-02-25)
FRÁTRIK - Ing. Juraj Fratrik, Wolfframsdorffstr. 5, 068 44 Dessau, Deutschland
FRENCHIK - My grandmother, Anna nee Ferenchik (Frenchik) Patak (Pjatak) married Andrew Pjatak (Patak). They immigrated to the US in the late 1800s and settled in Western Pennsylvania. All my grandmother said they came from Austro-Hungarian region of Galatia. Language spoken is Slavish. Members of Byzantine Catholic Church. Lori Rademann, 204 Converse Drive, Jacksonville NC 28546-7513, (910) 346-1084,  e-mail (2002-01-18)
FRIČ (Viničné) - Skúmam rody: Reichbauer (lokalita Pezinok, Viničné - predkovia sa prisťahovali z Postupimi v Nemecku), Frič (lokalita Viničné - predkovia sa prisťahovali z Juhoslávie), Kovacz (lokalita Viničné, Pezinok), Demuth (lokalita Pezinok), Chabada (lokalita Očová a okolie Zvolena), Huliak (lokalita Očová a okolie Zvolena). Mgr. Ondrej Reichbauer, Sama Chalupku č. 11, 902 01 Pezinok, e-mail (2005-04-01) 
FRIDRICHOVSKÝ (Bytča, Žilina area) - Bolcik, Backo, Beresik, Dudek, Durkovic, Felcan, Filicky, Fridrichovsky, Honza, Hubocky, Keblusek, Kemka, Kifso, Sajtlava, Sluzny, Spacek, Valuch, Zachar. I have been researching in the archives in Bytca and am looking to complete some of the family lines. Christopher Bolcik, e-mail (2003-02-17)
FRIED (Wien, Austria) - My ancestors came from Presburg, Bratislava at the end of the 18th century. Salomon Levij Leidersdorff (Lijdesdorff, Leydesdorff) was first mentioned in the Netherlands in 1798. His parents were Levy Leidersdorff, married to Marijke Abrahams. Salomon Levij Leidersdorff died in the Netherlands 14-08-1843 at the age of 82 born in Ongarin. Furthermore we search for Leopold Fried from Presburg, married to Katharina Bettelheim. They had a daughter Julie Fried, born 21-09-1848 in Wien. Julie was married to Jonasz Mann. Mieke Gerretsen, e-mail (2002-01-15)
FRIED (Spišská Nová Ves) - Môj otec sa nevrátil z koncentračného tábora. Čo viem, je meno: Dezider Zinner, nar. 26.7.1903 v Spišskej Novej Vsi. Jeho rodičia boli Adolf Zinner, matka Ebela Fried. Žili v Spišskej Novej Vsi, Štefánikov riadok 50. To je všetko, čo viem. Zvi(Peter) Fuchs (Zinner), Israel,
e-mail (2004-03-08).
FRIEDEL - Ing. Tomáš Trcka, Vavilovova 1, 851 01 Bratislava (2000-11-03)
FRIEDER (Snina) - I'm looking for information about Frieder family, a Jewish family from Eastern Slovakia. I am not sure where they are from. One of the member, while applying for US citizenship, wrote that his home town was Snina. I'm also looking for Horvat family. I know that they had a textile business in Michalovce. Their previous name was Herring. Judith, e-mail (2007-02-19)
FRIEDESWUNSCH - Rody: Wunsch, Vins, von Brukhenburg, von Friedeswunsch. Petr Jan Vinš, Pod Lipami 35, 130 00 Praha 3, Česká republika, Tel. : +420 775 086 063, e-mail (2007-01-16)
FRIEDL - Môj dedko Viliam Zelmanovic sa narodil 12.11.1920, Cabiny, jeho otec bol Herman Zelmanovic, narodený v roku 1875, Cabiny, jeho matka Rozália (Sali) Zelmanovic (za slobodna Sali Samet, Samat, Szamet, Szamat), Fijas – okr. Giraltovce. V zozname deportovaných som našla meno Zeman (Eugen, František, Ján, Margita – mohla by byť Viliamova sestra, Rozália – mohla by byť Viliamova matka) – je možné, že si zmenili meno. Podarilo sa mi rovnako zistiť, že v Sečovciach je spis o p. Šarlote Zelmanovic, rodenej Friedlovej. Našli sme dedkov rodný list s týmito informáciami, ale to je všetko, čo o ňom vieme. Vieme, že mal súrodencov, aj to, že mal dvojča (známe sú nám mená Margita, Adolf ..., ale nevieme, či boli rodina a ak áno, kto to bol, iné mená nevieme). V rokoch 1941-1943 bol v VI. robotnom prápore slovenskej armády, neskôr jeho rodinu odvliekli do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Vieme, že niektorí z rodiny mali palubné lístky do Ameriky, kam odišli. Žiaľ, to je všetko, čo vieme. Katarína Švecová, 0905/829 240, e-mail (2008-02-21)
FRIESENHOF - Mgr. Eva Geršiová, SNM-Slovanské múzeum A. Puškina, 958 42 Brodzany (2003-10-07)
FTACEK (Štiavnik) - Looking for relatives with the name of FTACEK. Grandfather came from Stiavnik. Chris (Ftacek) Mathes, e-mail (2003-11-18)
FTOREK - Zaujímam sa o priezviská: Dávid, Záturecký, Líška, von Ftorek, De Sandro a Jáni (Jányi). Pavel Líška, 39 Cammell Road, Sheffield-South Yorkshire, S5 6UW, UK, e-mail (2005-11-02)
FUGINA (Cudahy, WI, USA) - John Vnuk, 4915 Steeple Drive, Greendale, WI 53129, USA, Tel: (414) 421-4728, e-mail, www (2002-01-16)
FULAK (Krásna Hôrka, Habovak) - I would like to find information concerning my wife's ancestors (Mucha & Timochko families) and my ancestors (Dominak, Durik & Fulak families). The Dominak, Durik and Fulak families were from Krásna Hôrka and Habovka, while the Mucha and Timochko families were from Orlov. Robert P. Dominak, 2759 Friar Drive Parma, Ohio 44134, USA,  (2003-04-03)
FURDEK (Kysucké Nové Mesto; USA) - Štefan Furdek, Kysucké Nové Mesto, e-mail (2000-02-15)
FURDIK - Mgr. Eva Furdiková, ČSA, 974 01 Banská Bystrica, Tel.: +421-48-4125809, e-mail (2009-06-12)
FURIAK (Podbiel) - I am interested in any information on the following names: 1) Furiak or Furjak, my grandmother's surname, she was born in Podbiel, 2) Vavracan - my great grandmother, also born in Podbiel, 3) Salka - my grandfather, born in Cimhova, 4) Vasek - my great grandmother, also from Cimhova. Cecilia Salka Burr, e-mail (2005-08-22)
FURJAK (Podbiel) - I am interested in any information on the following names: 1) Furiak or Furjak, my grandmother's surname, she was born in Podbiel, 2) Vavracan - my great grandmother, also born in Podbiel, 3) Salka - my grandfather, born in Cimhova, 4) Vasek - my great grandmother, also from Cimhova. Cecilia Salka Burr, e-mail (2005-08-22)
FUSCO - Rodina môjho pradeda rodina žila v Španej Doline, Starých Horách - Polkanová. Objavili sme, že toto priezvisko v tvare „Fusco“ sa vyskytuje v Taliansku pri Neapole v dedinkách Caserta a Benevento. Moja stará mama vzhľadom a správaním pripomínala skôr Talianku ako Slovensku. Doc. PhDr.Viktória Dolinská, PhD., Banská Bystrica, e-mail (2013-11-03)
FUSEK (Tuchyňa) - F. Fusek, e-mail (2000-02-15)
FUSKO (Špania Dolina, Staré Hory) – Je to priezvisko môjho pradeda, ktorého rodina žila v Španej Doline, Starých Horách - Polkanová. Objavili sme, že toto priezvisko v tvare „Fusco“ sa vyskytuje v Taliansku pri Neapole v dedinkách Caserta a Benevento. Moja stará mama vzhľadom a správaním pripomínala skôr Talianku ako Slovensku. Doc. PhDr.Viktória Dolinská, PhD., Banská Bystrica, e-mail (2013-11-03)
FUTEJ
(Jakubova Voľa) - My great grandfather, Maxillian Oravetz, (his last name was changed by Immigration typing error) was born in Dobinska Masa. He was born on 10/05/1889 to Stephen and Appalonia Oravec. My great grandmother, Anna Futey, was born sometime in 1893 in Jacub-Vola. This is all we know about her.  Apparently she had two brothers, John and Andrew, and a sister Helen. Kathy Jordan,  e-mail, e-mail (2005-09-26)
FUTEY (Jakubova Voľa) - My great grandfather, Maxillian Oravetz, (his last name was changed by Immigration typing error) was born in Dobinska Masa. He was born on 10/05/1889 to Stephen and Appalonia Oravec. My great grandmother, Anna Futey, was born sometime in 1893 in Jacub-Vola. This is all we know about her.  Apparently she had two brothers, John and Andrew, and a sister Helen. Kathy Jordan,   e-mail, e-mail (2005-09-26)
FÜLLSACK - Jaromír Filsak, www (2004-02-25)
F
ÜLÖP - Ladislav Kvasnovsky, HAS, Hlavné nám. 10, 940 35 Nové Zámky
FÜLÖPP - Fülöpp - family genealogy: www (2006-03-13)
FÜRSTER (Snina) - Chtěla bych se dozvědět něco víc o svých předcích Juraji Fürsterovi 1882-1962 a jeho ženě Anně Fürsterové, roz. Lupejové 1889-1948. Žili ve Snině u Humenného, po druhé světové válce odešli do Čech. On byl mistr tesařský - stavěl mosty a bojoval v 1. světové válce. Ona pocházela z Podkarpatské Rusy. A nevím jestli se dá ještě dohledat příběh ,který mi vyprávěla moje babička Marie Hamplová, rozená Fürsterová 1913-2005. Že její babička(?), byla služebná v panství Berehovců v oblasti Mukačevo, do které se zamiloval panský syn, který s ní utekl, protože mu rodiče tento vztah zakázali. Radka Hamplová, e-mail (2011-01-10)