PRIEZVISKÁ / SURNAMES 
ŠÁDEK - Moja starká bola Júlia Šádeková, rod. Bohúňová. Ešte za jej života zisťovali rodokmeň Bohúňovcov pravdepodobne vo vtedajšom Archíve literatúry a umenia Matice slovenskej. Denisa Hadžegová, Mallého 29, 909 01 Skalica, e-mail (2011-12-13)
ŠAFRANKA - Skúmam rody Šafranka, Safranka - v mužskej línii pochádzajú z Maďarska, obec Kisnana. Hľadám predkov, ktorí sa presťahovali v 17. storočí zo Slovenska. Našiel som meno Joannes Safranka v Predajnej v záznamoch z roku 1715 - urbárske knihy. Ing. Milan Šafranka, Hurbanova Ves 73 , 925 25 Hrubý Šúr, Tel.: 02/53416181, 0907980483,
e-mail (2007-04-25)
ŠAGÁTH
- Skúmam Uhríkovcov z Ľubietovej a spríbuznené rody Hrivnák, Filadelfi, Lehocký, Kováčik, Špaňo, Šagáth a ďalšie. Ing. Peter Špaňo, Brigádnická 8, 036 01 Martin, +421-43-4239251, 0915 831 938 (2005-09-16)
ŠAJBEN (Békescsaba, HU) - Zaujímam sa o rody Krasko, prípadne Kraszko pochádzajúci z Békescsaby (Maďarsko), prípadne z okolia Komárna, Nových Zámkov a Gemera. Ďalej ma zaujímajú mená: Záhoran, Šajben, Botyanský, Čičel, Kesjár, Patai, Pataj pochádzajúci z Békescsaby. Ing. Pavol Krasko, Kozmonautov 7, 949 01 Nitra, Tel.: 0903463324, e-mail (2006-01-30)
ŠAJNA (Palín) - Searching for family related to Michal Hudak married to Barbora Sajnova, from Palín. James Samsel, e-mail (2000-05-22)
ŠAJTLAVÝ (Bytča, Žilina area) - Bolcik, Backo, Beresik, Dudek, Durkovic, Felcan, Filicky, Fridrichovsky, Honza, Hubocky, Keblusek, Kemka, Kifso, Sajtlava, Sluzny, Spacek, Valuch, Zachar. I have been researching in the archives in Bytca and am looking to complete some of the family lines. Christopher Bolcik, e-mail (2003-02-17)
ŠALAPKA - Peter Šalapka, Moldavská 2, 071 01 Michalovce, e-mail (2002-04-24)
ŠALATA - I'm trying to determine what nationality my grandmother Salata was. Rose Marie Jisa, e-mail (2004-05-27)
ŠÁLEK (Rajecká Lesná, Fačkov) - Zaujíma ma história mena Šálek, rodina pochádza z oblasti Rajeckej Lesnej a Fačkova. Dr. Tomáš Šálek, Bratislava, e-mail (2006-10-19)
ŠAMÁK (Bošáca) - Skúmam rody Šamák (Bošáca), Uličný (Čachtice), Očenášek (Morava), Hornay (Trenčianska Teplá), Vavruš, Fero (Trenčianska Turná), Štefák (Trnava). Zuzana Šamáková, Železničná 607, 913 21 Trenčianska Turná, Mobil: 0908 034 579, e-mail (2007-02-26)
ŠÁNDOR (Žakarovce) - My grandpa Johann Sandor from Žakarovce, born June 1879, son of Andrew Sandor and Katherin Diro, baptized 1880 St Michaels church, married Szuszann Mizic, daugter of Stephen Mizic and Mary Holub from Hincovce. I am looking for relatives to visit and write to. I know there was a Jan Mizic in Krompachy about 40 years ago and maybe i have distant cousins. Andrea Barette, e-mail (2001-03-13)
ŠANTA (Rokytov pri Humennom) - I have recently started to do some research on the family of Marie (Mary) and Joseph Santa and their children Maria (Mary) and Michael who came to the US from Rokito, Hungary (or at least that's what the Ellis Island records shows). They were Slovak and spoke Slovak. Josef came first in 1899 and then again with his family in 1904. Kay Santa, Pittsburgh, PA, e-mail (2002-04-22)
ŠARIŠSKÝ - Ing. Milín Kaňuščák, Sklenárova 10, 821 09 Bratislava, e-mail, www (2002-06-25)
ŠARUDI - Zaujímajú ma rody Gešík, Chriašteľ, Janek, Karlovský (Turčianske Teplice), Reguli (Vyšný Kubín) a Šarudi. Ľubica Chriašteľová, Pri pálenici 2, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Tel.: 0904 982 202, e-mail (2005-12-30)
ŠAŠKO (Brezová pod Bradlom) - Zaoberám sa genealógiou Šaškovcov, potomkov staviteľa organov Martina Šašku, a spríbuznených rodov z Brezovej pod Bradlom. Oľga Kovačičová, ul. Dolina 242/49, 906 13 Brezová pod Bradlom, Tel.: 034-62 42 433, e-mail (2006-08-01)
ŠAŠKO - JUDr. Viera Šašková, Hollého 1, 811 08 Bratislava
ŠAŠKO (Brezová pod Bradlom) - Ancestors of Jan Plačko, Anna Potúček, Štefan Šlahor and Anna Vician: Batka, Bednar, Blanar, Dodrv, Huska, Juriček, Klučovsky, Kopecky, Kostelancik, Kravarik, Kriško, Kučera, Makys, Osusky, Plačko, Posednik, Potúček, Repta, Šaško, Šlahor, Sluka, Tomaska, Valko, Vician, Zvonar. Anabeth Dollins, 1409 Terrace Drive, Pittsburgh, PA 15228-1608, USA, www, e-mail (2002-05-28)
ŠAVRNOCH (Lúčky) - I am trying to find information on my grandparents. My father's parents were both Slovak, my grandfather Joseph Shavrnoch came from Lucky, where the spa or hot springs are located.My father's mother, I am not sure where she came from, was Helen Kayanek or Kajanek. My mother's parents came from Orava area, My mother's father was Paul or Pavel Michalec and  my maternal grandmother was Katherine or Katherina Vtak. They were Lutheran. My father’s family were Catholic. They all would have come to America in the early 1900s. Nancy LaRue, e-mail (2003-02-24)
ŠČERBA – Looking for any leads you might have for my grandfather who left Slovakia in the 1890's. His name was George Sherbo (or Scerba or Scerbo). Hopefully my family is in there somewhere. Albert Sherbo, e-mail (2015-06-23)
ŠČERBÁK (Úbrež) -  I am seeking for the family Drutar. Maria Drutar was born most likely near Ubrezs or in the Michalovce area ca. 1850. She married John Scserbak (Serbak) prior to 1870, when their son, George was born in Ubrezs. Laura Rinderknecht, e-mail (2001-12-18)
ŠČERBO – Looking for any leads you might have for my grandfather who left Slovakia in the 1890's. His name was George Sherbo (or Scerba or Scerbo). Hopefully my family is in there somewhere. Albert Sherbo, e-mail (2015-06-23)
ŠČIBRANÝ - Mená mojich predkov sú: Bartal, pochádzajúci z Dunajskej Stredy, Kráľovičove Kračany, Lesné Kračany; Almáši (Almásy) - Dunajská Streda, Jastrabie Kračany, Komárno, Holice, Petrovič - Hlohovec, Štefanka - Hlohovec, Stevanka - Oponice, Kovarce, Eliáš - Šurany, Ščibraný (Scibranyi) - Dolné Lovčice. Veľmi rada by som vedela viac o mojich predkoch a významoch ich mien a erbov. Catherine Stevens, 1343 West 410 North, 84770 Utah, USA, e-mail (2006-11-09)
ŠEBAŇ - Marek Prekop, Gorazdova 1317/31, 957 04 Bánovce nad Bebravou, e-mail (2001-11-05)
ŠEBÍK (Bzince pod Javorinou) - I am looking for more info on my father and his family who are from Bzince pod Javorinou. John Milan Sebik, e-mail (2011-09-29)
ŠEDIBA - Mgr. Klára Šedibová, Kpt. Nálepku 20, 934 01 Levice
ŠEDIVÝ - Mgr. Ladislav Šimek, Wolkrova 27, 851 01 Bratislava
ŠEDIVÝ (Borský Mikuláš) - Skúmam rody Šedivý (Borský Mikuláš) a Lovecký (Pusté Úľany). Mgr. Marián Babirát, 1. mája 43, 902 01 Pezinok, Tel.: +421-33-6422220, e-mail (2006-09-12)
ŠEDIVÝ - Zaujíma ma všetko o priezviskách Pitoňák a Šedivý. Jana Pitoňáková, Staré Grunty 53, 841 04 Bratislava 4, e-mail (2004-05-04)
ŠEDO - Maroš Hošták, Žilinská 1, 911 01 Trenčín, e-mail (2000-04-13)
ŠEĎO - Zaoberám sa rodinami s priezviskami Šeďo, Stankoviansky, Hrebíček, Czemez. Ing. Vladimír Šeďo, Hlavná 144, 032 02 Závažná Poruba, e-mail, www (2010-10-14)
ŠELIGA - Alojz Kontrik, M. R. Štefánika 2477, 022 01 Čadca (2000-02-29)
ŠEMBERA - Skúmam rody Šembera, Schembera, Ssembera (Uhorsko, Morava, Čechy, Slovensko). Ing. Ivan Šembera, CSc., Tehelná 19, 831 03 Bratislava, Tel.: 0903 415 378, e-mail (2006-08-25)
ŠENKER - Zaujímam sa o rody Planka a Polák s náväznosťou na rody Písecký, Usnul, Šenker, Ovečka, Kus, Cvečka, Palkovič, Hnát, Sofka, Riška, Čulen. Ing. František Planka, 906 45 Štefanov 161, e-mail (2003-09-10)
ŠENO - Zaujímam sa o pôvod priezviska Šeňo a jeho rodovú minulosť. Z rôznych zdrojov som sa dozvedel, že jeho pôvodný pravopis bol v maďarčine Senyo. Po vzniku ČSR v r. 1918 sa  priezvisko poslovenčilo na Šeňo, tiež Šeno a Seno. Pomôže mi niekto zostaviť rodokmeň? Viem, že korene siahajú veľmi ďaleko až na uhorský šľachtický dvor .... Ozvú sa mi menovci? Šeňo Miloslav, Humenné, e-mail (2006-08-04)
ŠEŇO - Zaujímam sa o pôvod priezviska Šeňo a jeho rodovú minulosť. Z rôznych zdrojov som sa dozvedel, že jeho pôvodný pravopis bol v maďarčine Senyo. Po vzniku ČSR v r. 1918 sa  priezvisko poslovenčilo na Šeňo, tiež Šeno a Seno. Pomôže mi niekto zostaviť rodokmeň? Viem, že korene siahajú veľmi ďaleko až na uhorský šľachtický dvor .... Ozvú sa mi menovci? Šeňo Miloslav, Humenné, e-mail (2006-08-04)
ŠEPEĽA - Ing. Juraj Bubnáš, A. Kmeťa 27, 971 01 Prievidza (2001-06-22)
ŠEPEĽAK (Zálužice, o. Michalovce) – Ing. Stanislav Žofčák, e-mail
ŠESTÁK (Malý Lipník) ) – Dušan Bella, *2.3.1958 Martin, Rodičia: Dušan Bella, *25.9.1934 Podhradie, Mária Šestáková, *2.3.1937 Malý Lipník, o. Stará Ľubovňa. Dušan Bella, Ruppeldtova 5, 036 01 Martin, e-mail
ŠEVC (Lokca) - Pracujem na rodokmeni a hžadám informácie o priezviskách Rošťák, Smoček, Valčičák, Capek, Ševc, Badlek z Oravy - pravdepodobne všetci z Lokce. Ďalej sa zaujímam o priezviská Bartoš, Csajkovszky, Radoš z južného Slovenska, pravdepodobne z Opatovskej Novej Vsi. Mgr. Darina Antolíková, Konopisková 440/10, 991 26 Nenince, Tel.: 0905 542 835, e-mail (2012-01-13)
ŠEVČÍK (Brodské) - Zajímám se o genealogii svého rodu, a směr bádání mých předků vede do obce Brodské na Slovensku (na hranici s Moravou). Jedná se o předka, který se narodil kolem roku 1785. Jan Ševčík, e-mail (2012-02-13)
ŠEVČÍK - Ing. Rastislav Ševčík, Exnárova 10, 821 03 Bratislava
ŠEVČÍK (Trenčín) - I am researching my maternal grandparents. Grandmother Magdalena Masaryk born 6/29/1897 in Trenčín. Came to the US at the age of 10. Left Bremen on November 18, 1907 along with her mother Anna (Ševčík) Masaryk, born about 1870, sister Mária 11, born April 17, 1896, and a 3 year old that noone here seems to recall. Her father was Stephen masaryk. I have no information on Him. My grandmother Ján Mojto changed to Moyto and then to Mayto in the US, born in Bohunice, Slovakia on October 27, 1890. Susan Knezevich, e-mail (2000-10-02)
ŠEVČOVIČ - RNDr. Ladislav Ševčovič, Európska trieda 11/6, 040 13 Košice, e-mail (2000-05-15)
ŠIARIK (Hradište) - Zaujímam sa o rody Kubaš (Breza), Závodský (Motešice), Fodora (Hradište), Páterek (Beňadovo), Greša (Lomná), Kurta (Breza), Sapár (Nemčice), Kobyda (Bobot), Fendek (Orava), Kyselica (Bobot), Šiarik (Hradište). Peter Kubaš, Bazovského 6, 911 08 Trenčín, e-mail (2003-11-03)
ŠIFRA - JUDr. Dušan Petrigáč, Rázusova 2677/6, 058 01 Poprad
ŠIMA - Zaujímajú ma rody Cimerman, Rusko, Strelec, Šima, Handlovský, Veis, Mihal, Chlebovec. Mgr. Tomáš Cimerman, Poľná 15, 974 05 Banská Bystrica, Tel.: 0907 418 825, e-mail (2008-07-04)
ŠIMARADA (around Košice) - I have been trying to locate information on my great grandparents who allegwdly came from somewhere around Košice. Their names were Joseph Penska and Veronica Shimarada or Shimora. They moved to Pennsylvania in the USA prior to 1897. There was one child, Albert, who born in Slovakia. Sandy Bailey, e-mail (2000-07-26)
ŠIMÁČEK (Brodské) - Dávid Sulík, e-mail (2000-01-19)
ŠIMEK - Mgr. Ladislav Šimek, Wolkrova 27, 851 01 Bratislava
ŠIMJAK - I am looking for the Lejtrichs (americanised Leytrick). Janos married Theressa Kvak. Additional family names Simjak and Mundar. Victoria Hospodar Valentine, e-mail (2006-08-21)
ŠIMKANIN (Dlhá Lúka) - Stefan Hoferka, 2707 Cobden St., Pittsburgh, PA 15203-2716, USA, SLOVAKBK@aol.com
ŠIMKO (Liptovský Mikuláš) - Ida Pikulíková, Hviezdoslavova 45, 036 01 Martin
ŠIMKO - Zaujímajú ma rody Brezina, Čižmár, Fábry, Greša, Katrušin, Kikta, Kykta, Knežník, Kolesár, Kubičko, Kubíčko, Kubitscheck, Kukura, Kundis, Ľadník, Lendák, Lipták, Nadubinsky, Novák, Poradský, Radomski, Rys, Teplicky, Šimko, Uličný, Vaško, Vereb, Vítko, Vitkaj. Zaujímam sa aj o dejiny Spiša a Zemplína. Ing. Peter Kubičko, Južná trieda 33, 040 01 Košice, mobil: 0903 653 126, e-mail (2005-12-15)
ŠIMKO (Andrejová) - My parents are from Slovakia, Šariš county, village of Andrejová. My great grand father – Jan Simko B-1793, D-1848, 2. My great uncle – Basil Simko B-1820, D-1866, 3. My great uncle – Teodor Simko, b-1824, D-1869. I have the descendants of these 3 Simkos. Petro Simko, Pittsburgh, USA, e-mail (2000-10-11)
ŠIMKO (Necpaly) - Geri Harris, USA, e-mail (2001-10-04)
ŠIMKOVIČ (Pozdišovce) - Zaujímam sa o rod po mojom otcovi - Šimkovič, Pozdišovce. Janka Šalingová, ul. SNP 99/4, 960 01 Zvolen, SK, Tel.: +421-905 862 600 (2007-03-05)
ŠIMKOVIČ (Martin) - My family came from Turčiansky Svätý Martin in 1904/5. My great great grandfather was Stefan Hoferica. His wife was Anna Gasparec. They had 3 sons – Janko (died soon after birth), Stefan and Janko (my great grandfather). Janko married Maria Simkovic. They had two girls while in Slovakia – Anna and Milka. I believe that I still have family in Žilina and Dolný Hričov. Mark Hoferitza, e-mail (1999-10-28)
ŠIMON - Alena Trojáčková, e-mail (2002-01-24)
ŠIMORA (around Košice) - I have been trying to locate information on my great grandparents who allegwdly came from somewhere around Košice. Their names were Joseph Penska and Veronica Shimarada or Shimora. They moved to Pennsylvania in the USA prior to 1897. There was one child, Albert, who born in Slovakia. Sandy Bailey, e-mail (2000-07-26)
ŠIMUN (Gbeľany) - Zaujímajú ma rody: Obšivan, Jánošík, Masnica, Hanuljak, Komačka, Martinusík, Poživenec, Jankov, Hanzel (všetky z Terchovej), Noga (Horná Tížina), Staňo, Greguš, Košut (všetky z Riečnice), Janíček, Šimun, Trizujlak, Cabadaj, Sedláček, Franek, Šutovský, Miček (všetky z Gbelian), Mrázik, Valášek, Majerčík, Bolo, Pinka, Podmanický (všetky z Tepličky nad Váhom), Žídek (Belá), Rolko (Mojš). Radoslav Obšivan, Na močiar 918/19, 013 01 Teplička nad Váhom, e-mail (2014-02-10)
ŠINDELÁŘ - Adolf Šindelář, Furdekova 10, 851 03 Bratislava, e-mail (2001-01-29)
ŠINTÁL - Z rozprávania viem, že zo strany môjho otca Pavla Šintála bola babka alebo prababka manželkou grófa Tarnóczyho. Rád by som to preskúmal. Andrej Šintál, 0918 288 333, e-mail (2011-09-14)
ŠÍPKA - Doc. RNDr. Emil Šípka, CSc., 034 73 Liptovská Osada 89
ŠIPKO (Vieska) - My Grandfather and Grandmother (Kliment and Shipko) came to the United States from Slovakia during the early 1900s. Karen Peaslee, e-mail (2001-03-13)
ŠÍPOŠ - Ing. Martin Úradníček, Tatranská 44, 974 11 Banská Bystrica, 048/4154885, 0905 800 584, e-mail, www (2002-01-21)
ŠIRICA (Liptovský Mikuláš) - Náš starý otec MUDr. Ján Slabej sa narodil 5.2.1866 vo Vrbickom Huštáku, dnes súčasť mesta Lipt. Mikuláš. Bol to známy lekár a publicista. Mal 3 bratov (Gustáv, Július, Bohumír), o ktorých nevieme vôbec nič. Jeho otec, náš prastarý otec Ján Slabej sa po smrti manželky Zuzany rod. Bacher (zomrela 1870) druhýkrát oženil. V dokumentoch z rokov 1886 a 1888 sa uvádza, že okrem uvedených 4 synov mal niekoľko ďalších detí, spomínajú sa "nedospelé deti" Rudolf, Kamilla, Gizela, Dušan. O nich takisto nevieme nič. - Náš prastarý otec Ján Slabej sa narodil 3.7.1832 vo Sv. Mikuláši, jeho rodičia boli: otec -Mathias Szlabey, matka - Eva Schiricza. Naša prastará mama Zuzana rod. Bacher sa narodila 5.6.1844 vo Vrbickom Huštáku, jej rodičia boli: otec - Andrej Bacher, matka Judita Laurintz. Pokúšame sa získať ďalšie údaje. Marián Slabej, e-mail (2004-05-11)
ŠIRKA - Skúmam rody Kopcok, Širka, Mocko, Nvota, Poniger - lokality Novohrad, Skalica, Petrovec, Pivnica, Silbaš. Pavel Kopcok, Hlavná 7, 900 42 Miloslavov, tel.: 0905 752 590, e-mail (2006-06-13)
ŠISER - Pavol Knúrovský, Tr. SNP 73/6, 040 11 Košice, e-mail
ŠIŠITKA - www, Michael Sisistka, Connecticut, USA (2010-11-30)
ŠIŠKA
(Sobotište) - Zaujímajú ma rody Janovíček, Kulíšek, Jorík (všetky z Prietrže), Toman, Kuba, Bajza, Mička (všetky z Podbranča) a Šiška (zo Sobotišťa). Peter Janovíček, Turnianska 7, 851 07 Bratislava, Tel.: 0907 715 318, e-mail (2008-04-22)
ŠIŠKA (Krtovce) - Volám sa Alena Jančovičová, bývam v Krtovciach, navštevujem Základnu školu v Nitrianskej Blatnici. Zaujala ma súťaž Pátranie po predkoch. Môj otec sa volá Pavol Jančovič, mama môjho otca Lýdia, rod. Šišková (bývajú v Krtovciach). Moja matka sa volá Ľudmila, rod. Naňová, jej matka Jozefína Naňová. Jej rodné priezvisko nepoznám. Chcela by som zistiť históriu týchto rodov. Alena Jančovičová, e-mail (2008-12-11)
ŠIŠKA (Červenica) - Looking for any information on: Andrej  Hrabovecky, b. 31.01.1895 Červenica, Slovakia, father Jozef Hrabovecky, Červenica, Catholic from Rokycany. Mother Anna Siskova from Cervenica, Evangelic. He had one brother Jan Hrabovecky, my father, who came to America in 1906 and was born 27.02.1890. Andrej name along with the name Alisabeta Hazlinska who no body seems to know were listed as surviors in the Death Record book at the time of his parents death's 1933-1934 in the village of Tuhrina, Slovakia. This is were the information ends. I don't know if Alisabeta Hazlinska was Andrej wife. Kenneth Hrabovecky, 2 Main St., Ebervale, Pa 18223, USA, (570) 450-6187, e-mail (2003-01-29)
ŠIŠKA (okolie Bytče) - Jaroslav Vokoun, e-mail
ŠIŠMIŠ - Milan Šišmiš, Š. B. Romana 4/27, 036 01 Martin
ŠIŠMIŠ (Bánovce nad Bebravou – Horné Ozorovce) - Hľadám údaje o priezviskách Cifra a Dragúň. Cifra pochádza z obcí Vinodol  okr. Nitra, príp. Černík okr. Nové Zámky, Dragúň z obce Komjatice, okr. Nové Zámky. Ďalej  priezviská Šišmiš a Košina pochádzajúce z obce Horné Ozorovce. Miloš Cifra, Staromyjavská 11, 907 01 Myjava, e-mail (2002-01-02)
ŠIŠMIŠ (Vinodol) - Hľadám akékoľvek informácie o rodinách a osobách s priezviskom Jahnátek. Vyskytuje sa v týchto lokalitách a regiónoch: Komjatice, Černík, Vinodol, Jatov, Poľný Kesov, Česká republika, Francúzsko. Zaujímajú ma aj rodiny: Nemeš (Katarína Nemešová, *1873), Homola (Mária Homolová), Révay (Pavlína Révayová, * 20.1.1899 - 8.10.1869), Nosian (Emerenicia Nosianová), Šišmiš (František Šišmiš, Vinodol), Letko (Štefan Letko), Mátel. Július Jahnátek jr., Školská 28, 941 06 Komjatice, e-mail (2004-03-19)
ŠIŠOLÁK - My great grandfather Vendelinus Vinka was the son of Emericus Vinka and Anna Majzun born in Zavod (No. 119), Bratislava, Slovakia in 1900 according to his baptism papers. The family was also Roman Catholics. According to an Ohio census Anna was born about 1880 and I believe that at some point Emericus changed his name to Henry and the 1910 federal Ohio census says he was born about 1873. The family immigrated to America through Ellis Island and settled in Ohio: Passenger list for the SS Lahn dated 6 Dec 1900 shows the arrival of a Imre (or Emre) Vinka born about 1873/74 coming from Zavod and going to Bellaire, Ohio. Pasenger list for the SS Barbarossa dated 16 Feb 1905 shows the arrival of Anna Vinka (born about 1880) and her son Vendol Vinka (born about 1900) coming from Zavod and traveling to Emrich Vinka in Bellaire, Ohio. There was also a Miklos Majzun traveling on the Barbarossa from Zavod. There are also various Majzun and Vinka passengers traveling from Zavod to the US during various years. Emericus and Anna Vinka left behind a daughter named Helen or Helena born 1898 in Zavod with Emericus's grandfather. She later married someone with the last name Sisolak - first name possibly John. Vendelinus had his name changed to Wendel Winko in Louisiana, 1923. Emericus had two sisters and I think their names were Anna and Catherine. Emericus and Anna later had five more children in Ohio: Mary, Joseph, John, Elizabeth, and Paul (who was later adopted by the Radish family). I found a 1910 federal census with the family in Ohio. I am looking for information about this family while they resided in Zavod. Interested if there were any generations that came from the left behind daughter (Helen or Helena). Also if anything is know about previous generations. Dan Winko, e-mail (2007-03-13)
ŠIŠULÁK - My grandfather Dominic Sisulak came to America at the turn of the 20th century. My father was born in the US and his name was Anthony Martin Sisulak. He changed the spelling of his family name to Sislak to simplify the pronunciation for Americans. All I know is that the family originated in a village or town near Bratislava and that I have living relatives in Slovakia. My grandfather was only one of several children and just he and one brother came to America. Ken Sislak, e-mail (2003-01-21)
ŠIVÁR (Šemša) - My greatgrand-parents were Zuzanna Sivar or Tivar & Jahn Zufa. Their house address was 30 Šemša. In my grand-mothers baptismal certificate appears the name Kapcar. I found family with this name in Sundusky, Ohio. Kapcar family still lives in Šemša as well. I wounder if they are related to me or just friends of my greatgrand-parents. I would like to find also the family of my grandmother (Zuzanna).  There should be family members in Šemša at my age. I'm 64. Phyllis Corlett, e-mail (2001-10-01)
ŠKARBA - Gabriela Karlovská, Jesenského 1, 902 01 Pezinok
ŠKERDA - My grandfather and grandmother immigrated to the USA around the turn of the century. The family name on the paternal side is Skerda and Tobias on the mother’s side. e-mail (2000-05-22)
ŠKODA - Skúmam rody Poliaček, Michalec, Orlík, Škoda. Ing. Dana Poliačková, Cabanova 13/A, 841 02 Bratislava, Tel.: 0908 943 033, e-mail (2012-02-27)
ŠKODA (Kúty) - Zaujímam sa o rody Faltejsek (Dolní Čermná a celý svet), Pavelka a Škoda (Kúty). Ivan Faltejsek, Súmračná 5, 821 02 Bratislava, e-mail (2008-01-02)
ŠKODA - My great grandmother Anna Strapec (nee Tomasovic), born in Lhotka, Slovakia, on 7/7/1888, was baptized on 7/8/1888, and died 8/31/1979. She became a US citizen at age 55, on 11/24/1943. Her mother’s name was Katarina Strelec and her father’s name was Stefan Tomasovic. Anna  was married to Johan (Jonas) Strapec. He was born in Lhotka, on 8/14/1879 and died 6/15/1945. His father’s name was Pavel Strapec and his mother’s name was Anna Skoda. Johan Strapec became a US citizen as John Strapec on 1/28/1928. e-mail
ŠKOJEC (Vrádište) - I am making an attempt to put together a family history for my husband and his family. The last name is Škojec and the arrival of their direct relatives in the US was around 1900. Thanks to Ancestry.com I have managed to piece together some history and it has led me back to the town of Vrádište (although I noticed that the surname Škojec was and is most popular in the neighboring village of Mokrý Háj). It would seem that my husband's great grandfather Paul Škojec (or Pál Skojecz as seen on the ship manifest) and his great uncle Štefan Škojec lived in or near Vrádište. I am trying very hard to locate anything I can about Paul and Stephen's parents (whose names I don't know). Paul was born in 1878 and Stephen in 1871. Family legend has it that Paul was orphaned around age 12 (1890) when his parents (musicians) died in a train accident. Maureen Skojec, e-mail (2011-02-09)
ŠKOPEC
- Hľadám erb rodiny Skopecz. Podľa vyjadrenia Štátneho archívu v Nitre sa vetve Škopcovcov z Prievidze podarilo získať šľachtický titul a prídomok z Őtőmősu. Šľachtictvo im udelil 24.9.1840 Ferdinand I. Adresátmi listiny boli Jozef  Skopecz a jeho príbuzní. Mária Letavayová, Francicsiho 21/5, 971 01 Prievidza, e-mail (2010-02-17)
ŠKORKA - PhDr. Ján Škorka, Pri Podlužianke 5, 934 01 Levice
ŠKOVIERA - JUDr. Dušan Petrigáč, Rázusova 2677/6, 058 01 Poprad
ŠKOVIERA -  My last name is Skoviera and I am interested in my heritage. I am the 4th generation to be in the USA. We dont have a familty tree, and nobody really knows anything about us. My great grandparents came from Slovakia and that’s all I know. I think his name was Josef. I believe they came to upstate NY. Skoviera, Jennifer Anna, e-mail (2003-04-23)
ŠKRABÁK (Buková) - I am looking for information on my grandparents who were born in Bukova Biksard Slovakia.  My grandmothers maiden name was Skrabak and my grandfather was a Pavlik. Lynn L. Myers 307 W. Spruce St., Tamaqua, Pa. 18252, USA, e-mail (2006-07-15)
ŠKRABÁK (Bakonycsernye, HU) - My grandfathers name was Pal (Pali, Pavel or Pavol) Skrabak. First immigrants from our family to the US (through New York City, N.Y.) in 1896 were Martin Skrabak, his spouse Julianna Cernan Skrabak and children Paul, Stepen, Michael, John and Julia. From church records I find  that they orginated from Cerne (Csernye, Čerňa), Veszprém county. Steve Skroback, 1501 S. Harrison St., Alexandria, IN 46001-2813, USA, e-mail (2002-05-25)
ŠKRABÁK - Želmíra Omastová, Via Libarna 257/E, 15061 Arquata-Scrivia, Alessandria, Italy (2012-02-04)
ŠKREMKA (Snina) - Škremka Boris, Ing. - otec Škremka Ján, Ing., Snina. Hľadáme menovcov v bývalom Československu a na celom svete. Ing. Škremka Boris, redaktor FES (finančno-ekonomické spravodajstvo), e-mail (2002-10-23)
ŠKRIPEC (Jablonové) - Jaroslav Vokoun, e-mail
ŠKRÍB - Ing. Milan Poliak, Palkovičova 11, 821 08 Bratislava, e-mail (2000-12-06)
ŠKRLEC (Banská Štiavnica) - I am looking for any family members or any information on my grandfather's family. His name was Ľudovít Maindl born August 24, 1899 or 1900 in Krupina (may be under another name as an illegitimate child). He left Slovakia around 1925 for France. His parents' names were Ľudovít Mandl (born in 1866 in Krupina) and Anna Machovičová. His grandparents were Štefan Mandl or Meindel, a master tailor, and Anna Škrlecová. His grand-grandparents were Jakub Mandl and Anna Ertl from Banská Štiavnica. I am also looking for the children of Julianna Maindl married first with Jan Valach and second with Rudolf Schwarz in 1921. Catherine Maindl, 31, Voie Romaine, 21700 Argilly, France, Tel.: 06 64 09 53 98, e-mail (2008-02-14)
ŠKULTÉTY -- Rodokmeň Škultétyovcov: www (2006-03-11)
ŠKURLA (Košice area) - I am looking for my cousin father Robert Skurla who thinks he has relation in a town north of Košice. Lawrence J. Weerheim, e-mail (2003-05-26)
ŠKVARLA - Zaujímam sa o priezvisko Škvarla. Nositelia tohto mena-moji predkovia žili v polovici 19.storočia v okolí Lipan na východnom Slovensku a živili sa bačovaním. Mnoho nositeľov mena Skvarla žije aj v USA. e-mail (2005-12-12)
ŠLAHOR (Brezová pod Bradlom) - Ancestors of Jan Plačko, Anna Potúček, Štefan Šlahor and Anna Vician: Batka, Bednar, Blanar, Dodrv, Huska, Juriček, Klučovsky, Kopecky, Kostelancik, Kravarik, Kriško, Kučera, Makys, Osusky, Plačko, Posednik, Potúček, Repta, Šaško, Šlahor, Sluka, Tomaska, Valko, Vician, Zvonar. Anabeth Dollins, 1409 Terrace Drive, Pittsburgh, PA 15228-1608, USA, www, e-mail (2002-05-28)
ŠLAHOR (Brezová pod Bradlom) - Štefan (1874-1932) immigrated in 1891 & married Judita Kriho (1878-1911) & settled in Chicago.  Štefan remarried Alžbeta Šlahor in 1912 (widow of Ján Baroško). Mižialkos were tanners in Slovakia & US.  Would like to find birth their certificates & Slovak relatives. Other surnames are Juríček & Seplák, also from Brezová.  They were my great grandparents. Val Laking, e-mail (2006-02-22)
ŠLECHTA (Brumov-Bylnice, ČR) - Skúmam tieto rody: Františka Mikuša a Štefana Kolacsányiho z Kolačína, Adama Jankech, Krško, Ladeczky, Kuczmerka z Dubnice nad Váhom, Andreasa Tenkého z Prílesa, Jozefa Drotára Hala z Horného Srnia, Adama Faba zo Soblahova, Kulifaj, Hromník z okolia Trenčína, Zúber z Trenčianskej Teplej, Šlechta, Rabski, Šuráň, Loucky z Brumova a Bylnice. Mgr. Oľga Mikušová, M. Bela 18, 911 08 Trenčín, Tel.: 0903773168, e-mail (2011-04-12)
ŠLOSÁR (Golianovo) - Zaujímam sa o predkov, príbuzných a menovcov mojich prastarých rodičov Františka Majerčíka a Veroniky Šlosárovej z Golianova, okr. Nitra. Mám spracovanú genealógiu, aktuálne 136 osôb. Mário Majerčík, Golianovo, e-mail (2003-06-25)
ŠĽACHTA (Zádiel) - Kristof Szalay-Bobrovniczky, e-mail (2000-03-27)
ŠĽACHTA - Zaujímam sa o rody Šľachta, Kundrík. Michal Šľachta, Železničiarska 3, 080 01 Prešov, 0908 561 490, e-mail (2005-08-26)
ŠMALO - Mám záujem o zistenie pôvodu mien Šmalo, Juris, Lilo, Lamoš - to sú moji predkovia. Miroslav Šmalo, 018 03 Horná Mariková 45, e-mail (2008-03-27)
ŠMATLÁK - Dušan Dúbravický, 956 32 Nadlice 213
ŠNAJDAR  - Mgr. Boris Šnajdar, Košice, e-mail (2001-10-11)
ŠOFRAN (Pitvaroš) - Naše rodiny (po otcovi Mikušovci, po matke Kochanovci) sa v 18. storočí vysťahovali zo Slovenska (z Gemerskej stolice) do Maďarska a cca 200 rokov tam žili. Celú tú dobu obe rodiny bývali v obci Pitvaroš. Pri presídlení v roku 1947 sa ich potomkovia (moji rodičia) vrátili na Slovensko. Pri pátraní po svojich predkoch som získal z archívov v Pitvaroši nasledovné informácie: Najstarší predok z matkinej strany Ondrej Kochan žil na Pitvaroši (1774 – 1849) a jeho rodičia sa volali Ondrej Kochan a Sofia Šofran. Najstarší predkovia z otcovej strany sa volali Ján Mikuš (1799 – 1855) a jeho manželka Dorota Kiss (1794 – 1854). Tu moja stopa končí. Títo ľudia sa prisťahovali na Pitvaroš zo Slovenska (z Gemerskej stolice). Dušan Mikuš, Sládkovičovo, e-mail (2010-11-08)
ŠOFRANKO (Košice-Kavečany) - Carol Pack Urban, Stahlstown, PA, USA, www (2002-01-17)
ŠOLC (Lovinovaňa, Veľké Teriakovce) - Jaroslav Vokoun, e-mail (2003-01-07)
ŠOLTIS - Zistujem udaje pre jednu krajanku. Jej manžel sa vola Joseph Sholtis, jeho stará mama sa volala Anna Palti(ová), nar. 16.6.1893, zom. 15.9.1966. Anna mala tri sestry, z toho 2 žili v USA a jedna na Slovensku. Ľubica Skumatova, e-mail (2001-12-19)
ŠOLTÝS (Lapšanka - Poľsko) - Skúmam rody Lazarák - z obce Osturňa, Ľubica ai., Kaňuk z obce Osturňa ai., Lejava z obce Ľubica ai., Zavacký z obce Osturňa, Madeja z obce Tvarožná a Repiská (dnešné Poľsko), Šoltýs z obce Lapšanka (dnešné Poľsko) a rody s nimi spriaznené. Peter Lazarák, Vrbovská 12, 059 71 Ľubica, Tel.: 052 4566705, 0903 627 630, e-mail (2008-03-04)
ŠÓOŠKA - Margita Kováčová, Veľkolehotská 1, 971 01 Prievidza (2000-03-27)
ŠOŠOKA (Štítnik) - We have little information on family background except for a connection to a town called Štítnik, e-mail (1999-09-20)
ŠOUC (Horné Opatovce a okolie) - Chcem zistiť čo najviac o rodoch Šouc (Horné Opatovce a okolie) a Bagin (Temeš a okolie). Ing. Diana Džavíková, e-mail (2010-11-21)
ŠOVC (Bátovce) - Skúmam rody Cintula (Cabaj-Čápor, Borský Mikuláš, Nitra, Tekovská stolica - Dolný Štál, Tolnianska stolica - Földvár), Cagáň (Prievidza), Odler (Dechtice), Podmanický (Chynorany), Šovc (Bátovce). Juraj Cintula, Mochovská 14, 934 05 Levice, Tel.: 036-6227767, e-mail (2006-01-26)
ŠPAČEK (Bytča, Žilina area) - Bolcik, Backo, Beresik, Dudek, Durkovic, Felcan, Filicky, Fridrichovsky, Honza, Hubocky, Keblusek, Kemka, Kifso, Sajtlava, Sluzny, Spacek, Valuch, Zachar. I have been researching in the archives in Bytca and am looking to complete some of the family lines. Christopher Bolcik, e-mail (2003-02-17)
ŠPAŇO - Skúmam Uhríkovcov z Ľubietovej a spríbuznené rody Hrivnák, Filadelfi, Lehocký, Kováčik, Špaňo, Šagáth a ďalšie. Ing. Peter Špaňo, Brigádnická 8, 036 01 Martin, +421-43-4239251, 0915 831 938 (2005-09-16)

ŠPÁNIK - Mgr. Martin Pobuda, Hviezdoslavova 1, 036 01 Martin
ŠPAVOR - Začal som skúmať náš rodokmeň. Peter Špavor, e-mail (2010-02-01)
ŠPERŇÁK (Maškovce) - Rád bych se dopátral původu mého příjmení a předků. Jmenuji se Šperňák a můj otec i děd přišli před lety ze Slovenska, konkrétně z obce Maškovce, okr. Humenné. Bohužel zemřeli dříve, než jsem s nimi toto téma mohl probrat. Zjistil jsem, že v okr. Humenné je více rodin s tímto příjmením. Bydlím v ČR v Kladně. M. Šperňák, e-mail (2008-10-16)
ŠPINDLER - Peter Váczi, Bielocerkevská 4, 040 22 Košice, e-mail (2000-10-30)
ŠPINLER - Peter Váczi, Bielocerkevská 4, 040 22 Košice, e-mail (2000-10-30)
ŠPIRKO (Kraľovany) - Skúmam rod Špirko z pôvodného rodu Holiga Špirko z Kraľovian. Správca rodokmeňa: Ľudmila Mlynčeková, Ď. Langsfelda 43, 038 52 Sučany, e-mail (2006-10-17)
ŠPITKA - Martin Karásek, Rázusova 3/10, 036 01 Martin (1999-08-20)
ŠPRTO - Miroslav Kazík, Vrchná 583, 922 21 Moravany nad Váhom
ŠRAMKO (Valaská Belá) - Zaujímam sa o rody Čižnár, Šramko, Bagin, Minár, Golej - Valaská Belá, okr. Prievidza. Ondrej Čižnár Bc., MC 64/9, 972 51 Handlová, Tel.: 046/547 3430, 0905 181 804, e-mail (2008-05-21)
ŠRANK - Skúmam rody Šrank, Mesároš, Fintor, Balla (Veľký Lapáš, Nitra), Horváth, Ryba, Proks (Siladice). Mgr. Alexander Horváth, Novozámocká 73, 960 01 Zvolen, tel. č. 0915 817 693, 0911 817 693, e-mail (2010-01-11)
ŠRÓBA (Zuberec) - I am a 26yo Australian with Slovakia heritage, now living in London. I spent 1 week recently in Slovakia meeting relatives, and trying to build a family tree. Steven Sroba, e-mail (2011-03-04)
ŠROBÁR (Lisková) - I am researching my family roots in Slovakia. From old family stories I understand my great grandfather immigrated to the United States in the late 1800’s or early 1900. His name was John Schrober (the American spelling, the original spelling was Šrobár). Family stories and legends claims on our family background include: 1. Both my great grandfather and his brother were revolutionists. 2. My great grandfathers brothers name was Lawrence and he was educated as a medical doctor. He may even been a director or president at a medical university. 3. Lawrence may have been an early minister of Slovakia after the revolution and involved in government until the fall to the Russians after WWII. 4. My grandfather was “smuggled” out of prison before the revolution and sent to America. 5. Their father was a prominent business man and town mayor. 6. They had a large family with several being priests and nuns. I am interested in any information. Mark Pataky, e-mail (2008-01-10)
ŠROBÁR - Would like to find out about the history of our family. My grandfather was John Srobar. e-mail (2003-01-13)
ŠROBÁR - My grandmothers family last name was Schrobar, her name was Valeria, she was married to John Nemcek. And they came the United States. They settled in Lyndora, Pa. Becky Luchkiw, e-mail (2007-08-09)
ŠTABEK - My relatives say that I have rootes from Slovakia. A friend who visited Slovakia a few years ago was in Cerveny Kamen and talked to owner of a bar in Cerveny Kamen. Owner of the bar said that he is Štabek and that Štabek's family had some conections with a castle in Cerveny Kamen. Please help me if you have some information about it. Željka Štabek, Zagreb, Croatia, e-mail (2008-09-30)
ŠTAMPASKÝ - Zaujímajú ma rody Bázlik, Ostrolúcky, Bakoš, Schwarz, Zamboj, Očovský, Štampaský z Pukanca, Bohuníc a Devičian. Mgr. Ľudmila Ponická, Ul. Ľ. Fullu 1988/16, 960 07 Zvolen, e-mail (2010-06-02)
ŠTEFANČÍK (Drábsko) - Skúmam rody: Palovčík (Orava, Rabča), mám rodne listy do 1846, Štefančík (Drábsko pri Brezne), Kvietok (Čierny Balog),
Schvarzbacher (Osrblie), Rambala (Orava, Rabča), Vozár (Lišov pri Dudinciach), Talaj (Ladzany). Dáša Schvarzbacherová, Nálepkova 7, 977 01 Brezno, Tel.: 0905928820, e-mail (2005-12-15) 
ŠTEFANEC (Považská Bystrica) - Ing. Ivan Štefanec, MBA, PhD., Nálepkova 306, 900 46 Most pri Bratislave, e-mail (2000-12-11)
ŠTEFANIČKA (Bohdanovce nad Trnavou) - My Grand Father and Great Grand Father came from Slovakia. The records that I have found list the name of a city or town: Bogdonovec, Breshburg. My Grand Father was born in 1904 and and brought his children Lawrence Stefanicka, Jan Stefanicka,and Frantisek Stefanicka to the USA in 1908. Douglas Stevens, e-mail (2003-01-20)
ŠTEFANIDES - Hľadám predkov oravského zemianskeho rodu a nositeľov priezviska Štefanides (Stephanides). Ing. František Štefanides, Olbrachtova 986/17, 028 01 Trstená, Tel.: 0908 901 602 (2010-03-11)
ŠTEFANKA - Mená mojich predkov sú: Bartal, pochádzajúci z Dunajskej Stredy, Kráľovičove Kračany, Lesné Kračany; Almáši (Almásy) - Dunajská Streda, Jastrabie Kračany, Komárno, Holice, Petrovič - Hlohovec, Štefanka - Hlohovec, Stevanka - Oponice, Kovarce, Eliáš - Šurany, Ščibraný (Scibranyi) - Dolné Lovčice. Veľmi rada by som vedela viac o mojich predkoch a významoch ich mien a erbov. Catherine Stevens, 1343 West 410 North, 84770 Utah, USA, e-mail (2006-11-09)
ŠTEFANOVIČ - Miloš Štefanovič, e-mail (2000-06-09)
ŠTEFÁK (Trnava) - Skúmam rody Šamák (Bošáca), Uličný (Čachtice), Očenášek (Morava), Hornay (Trenčianska Teplá), Vavruš, Fero (Trenčianska Turná), Štefák (Trnava). Zuzana Šamáková, Železničná 607, 913 21 Trenčianska Turná, Mobil: 0908 034 579, e-mail (2007-02-26)
ŠTEFÁK (Trnava-Modranka) - Cez stránku SGHS som sa dostala k americkej databáze Ellis Island a zo zvedavosti som tam vkladala mená svojich predkov. Na moje prekvapenie som našla zhodu. Môj pradedko Jozef Štefák z Modranky, nar. v roku 1889, a v záznamoch Ellis Islandu som našla meno Jozsef Stefak z Moderdorfu, ktorý prešiel cez prístav v roku 1906 a mal 17 rokov, z čoho mi vychádza, že sa narodil v roku 1889. Mohol to byť napr. jeho menovec, možno bratranec, pretože v rodine sa nič nespomína o pradedkovi, že by niekedy bol v Amerike. Zuzana Šamáková, e-mail (2010-06-01)
ŠTEFÁNEK-BACÚROV (Horné Srnie) - Ancestors of Anthony Cherney. www, e-mail (2001-06-11)
ŠTEFÁNIK (Jezierzany/Zielence, Galicia, Ukraine) - My grandfather Jack Stefanik was born in Jezierzany, Galicia, Ukraine. His father Peter was born in Zielence. I always assumed I was Ukrainian. I would like to learn more about my heritage, but have few clues to go on as my grandfather never wanted to talk about his days in the old country. He was 10 when he immigrated in 1910. e-mail (2000-07-10)
ŠTEFÁNIK - Rodokmeň M. R. Štefánika: www (2006-03-11)
ŠTEFÁNIK (Ondavské Matiašovce?) - I am researching where my grandmother, Mary (or Maria) Anna Stefanic came from in 1908. She was born in 1892, came to America through Bremen Germany. I was told by one aunt she came from Slovakia, but also it might be the Czech. Also my grandfather came from Slovakia, Josef (American spelling-Joseph) Nemic or Nemec - spelled both ways. I have no idea when he came over, but they met over here, got married in 1910. Lived in Whippany all the rest of their lives. Kathleen Watters, grand daughter, e-mail (2009-01-28)
ŠTEFÁNIK - I am trying to ascertain the county or city from where my ancestors came. I have US census records from very shortly after they arrived in the US (circa 1900 in Pittsburgh, PA), but they are less than satisfying.  They generally say that they arrived from Magyar or Austria.  My line in the US began when my great-great grandparents Frank and Rosa Stefanik arrived in Pittsburgh in the late 1800's (anywhere from 1893-1898). Jon R. Stefanik II, 1784 Beechwood Ave NE, North Canton, OH 44720, USA, 330-418-8525, e-mail (2006-03-03)
ŠTEFKO - My father (deceased) and mother did not have much information about my grandparents or great-grandparents. Either my grandparents did not know or did not talk about their origins. As a child I was always told that we were Russian and have since determined that they may have been  from Slovakia.
The names I am interested in are Mateleska and Stefko. Michael Mateleska, Jr., e-mail  (2006-12-11) 
ŠTEFKO (Martin) -e-mail (1999-07-12)
ŠTEGENA (Starina) - I am doing genealogy research on my wife's Slovak families. My wife's father Michael Setegena, b. Sept. 21,1888 in Starina, came to the USA in 1907. In the USA he adopted the name of Stagney. His brother Peter and some sisters also came separately to America. My wife's mother was Julianna Misik b. June 20, 1890 in Vyšná Rybnica. She came to the USA in 1906. A brother John and sister Mary also came separately to America. A brother, George remained in Slovakia and was last known to be working at a stamping plant in Michalovce (?) – at age 64 (abt. 1978). While I have some information on these families, research has been difficult because the old folks are gone and no one now speaks Slovak.  We have been trying to match up what we know with some Slovak families now in Allentown, PA. These families were Misik, Mishock Motsiks etc. My wife's folks considered thes families as related. Would enjoy making contact and possibly sharing the lives of these American immigrants with relatives still living in Slovakia. Gerald E. Patterson, University Village, 12401 N. 22nd St. – Apt. #D 112, Tampa, FL  33612-3103, USA, e-mail (2002-01-15)
ŠTELCER (Trenčín) - Zaujímam sa o rod Buček (Trenčín), Vlk (Trenčín, Zemianske Podhradie?), Žarnovický (Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Súľov), Križan (Adamovské Kochanovce), Štelcer /Sztelczer/ (Trenčín), Benko (Nové Mesto nad Váhom, Lipt. Mikuláš), Budaj (Veľký Grob). Martin Buček, e-mail  (2003-04-04)
ŠTERC - Zaujímajú ma rody Ruttkay Dauko, Sterc (Šterc) aliter Tolnay, Stanek a Peukert. Ing. Miroslav Ruttkay Dauko, Ladislava Dérera 10, 831 01 Bratislava 37, Tel.: 0905 210 509, e-mail (2010-03-15)
ŠTETKA (Modra, Močenok) - Peter Štetka, Za hradbami 28, 902 01 Pezinok, e-mail (1999-10-01)
ŠTEVOVE (Dobroč) - Jaroslav Vokoun, e-mail (2003-01-07)
ŠTILLA (Kláštor pod Znievom) - My father was born in Kláštor pod Znievom. Laura Stilla, e-mail (1999-10-28)
ŠTOFAN - I am tracing my mother's ancestors. George Kushner, born 1878 or 1879, immigrated to the USA in 1895-97. I have been unable to find his immigration papers. He married Anna Stoffan, born 1884 and she immigrated to the USA in 1900. I cannot find her papers either. George had a brother Joseph, John, Andrew and Michael. Could it be possible that John and Susie Stofan were my mother's parents? He was born in 1844 and she was born in 1847 and immigrated to the USA - he in 189é, she in 1898, both from Austria, Slovakland. My grandmother had a brother Andrew Stoffan that was born in Czechoslovakia in 1887 and immigrated to the USA in 1904. He is the only sibling that I know of. Patricia Sasse, 484 Colonial Manor Rd. North Huntingdon, Pa 15642, USA (2007-03-29)
ŠTOFKA (Malá Vieska, part of Družstevá pri Hornáde) - My grandfather Mathias Stofka born August 1868 in Malá Vieska. Robert Stofko, e-mail (2000-09-19)
ŠTOFKA (Košice -Kavečany) - Carol Pack Urban, Stahlstown, PA, USA,  www (2002-01-17)
ŠTRBA (Myjava) - My grandfather, John Strba, said that his parents were from Myjava. His father’s name was George Strba. My grandfather said that he was born in Nova Lehota. Ray Strobo (Strba), Tennessee, USA e-mail (1999-08-18)
ŠTRBA - My family, on both my father and mother's side came from the little town of Jasenie. On my father's side we have Strba and Romancheck. On my other's side we have Slivka. Mary Witzke, e-mail (2005-10-27)
ŠTRBA - I´m looking for informations about family´s grand-mother. Surnames: Reinitz-Rajnitz, Horacek or Horacsek, Strba, Hajicek or Hajicsek, Krajicek or Hajicsek. My grand-mother Julia(nna) Horacsekova was born in 1911 (°24/11/1911 BRATISLAVA, Staré Mesto). She came in France with her mother and her half sisters and half brother about 1932. She married with Blanquet Kléber (x 1932 in France). She lived in La Croix-Saint-Ouen (Oise, France), then Compigne (Oise, France) and others places in Oise (a department near Paris in France). Her brother was Jozef Horacek (°1913 Bratislava, + 1915 Hradna-Bratislava). Her mother was Maria Strbova (Strba), also called Pauline Memniar (I don't know why, perhaps a mistake in French civil register) (° 28/12/1893 Bratislava, + France). Maria Strbova (Strba) married Stefan Horacek (or Stephanus Joannes Horacsek) in Bratislava (°20/06/1888 Bratislava, +29/04/1944 Bratislava). He lived in Vahy-Bratislava. After some years they divorced. Maria remaried with Pflandzer Edouard. Maria's parents are: Strba Paul (Pavol) and Reinitz (or Rajnitz) Julianna. Stefan's parents are: Horacek Jan (Jean) and Hajicekova or Krajicekova Maria. They are from Veľké Leváre. I don't know if Stefan remarried. If he remarried, perhaps he had others childrens. Also he should have brothers or sisters. So, I'm searching informations about these persons, and about their family. I would like to found cousins in Slovakia, in Europe, or Canada or USA, or others parts of the world. Personally, I'm French and I live in France. I know only few Slovak or Czech words, and my English isn't perfect. Sorry for readers. You can contact me by mail to: e-mail or to adress postal: Family Seigle, 12 route d'Uzan, maison Boupat, 64410 Larreule, France, Europe. Claire Seigle-Blanquet, résidence Armagnac 162, avenue Jean Mermoz, 64000 Pau, France, Tel.: 0559625035, e-mail (2006-03-28)
ŠTUDENC (Buková) - Skúmam rody Baďura (okres Senica,obce Rohožnik,Velké Leváre), Študenc (okres Trnava,obec Buková), Mišči (okr.Púchov, obec Zubák), Marcell a Mészaros. Ľubica Marcellová, 919 05 Trstín 573, 0905 202 550, e-mail (2011-03-28)
ŠTUCHAL (Dolné Orešany) - Hledám informace o předcích - příjmení: Štuchal (děda Jozef Štuchal, narozen Dolné Orešany), Dudáš, Čerňanský. Eva Melicharová, Tovární 494, 541 02 Trutnov 4, ČR, e-mail (2003-02-21)
ŠTUKOVSKÝ - Helena Štukovská, Mlynská 56, 951 93 Topoľčianky
ŠTURDÍK (Trnava) - Zaujímajú ma rody Tinka (Bošáca), Steinecker (Častá/Hrádok), Blažek (Veselí), Šturdík (Trnava), Orgoník (Kunov), Chrenko (Adamovské Kochanovce). Igor Tinka, Prieseky 214, 913 08 Nová Bošáca, Tel.: 032-7712588, e-mail (2006-09-26)
ŠTÚR - Rodokmeň rodiny Ľudovíta Štúra: www (2006-03-13)
ŠTÚR - PhDr. Katrin Mičatek, Fasanenstr. 150/8. Stock, 4058 Basel, Switzerland
ŠTÚR - Anna Samáková, Pod Sokolicami 20, 911 01 Trenčín (+2006)
ŠŤASNÝ (Krompachy) - I am interested in contacting people in the lineage of Stasney from Krompachy, Hungary, now Slovakia. I am the granddaughter of Susan Mary Stasney from Krompachy. Thank you. Ivy Fasko, New Mexico, USA, e-mail (2010-06-15)
ŠŤASTNÝ - Ing. František Šťastný, Prostejovská 4, 080 01 Prešov, e-mail (2001-03-01)
ŠUBA (Sinteu, Rumunsko) - Rodičia sa na rodili v terajšom Rumunsku v obci Nova Huta (Sinteu) v kraji Bihor. V roku 1947 boli presídlení do Čiech, po niekoľkych sťahovaniach sa usídlili v Rybanoch, okr. Bánovce nad Bebravou. Otec: Emil Stolárik, nar. v roku 1925 v Sinteu, Rumunsko, matka: Anna, rodena Bajcarová, nar.v roku 1921, v Novej Hute, Rumunsko. Spríbuznené rody: Kortiš, Šuba, Žifčák, Gočala. Jozef Stolárik, e-mail (2002-12-04)
ŠUDA (Nová Bystrica) - Hľadám predkov svojich rodičov Ondreja Vrškového (nar. 1900 v Mostišti) a Cecílie, rod, Šudy (nar. 1901 v Novej Bystrici). Podľa otcovho rozprávania jedna vetva rodu Vrškový prišla v dobe protireformácie z Valašska do okolia Púchova, druhá do obce Tureň pri Senci, Ďalšia býva v Starej Pazove. Meno Šudy je v niektorých dokladoch nesprávne písané aj ako Šuda. Anna Kubáčková, Strojnícka 40, 821 05 Bratislava (2005-09-15)
ŠUDY (Nová Bystrica) - Hľadám predkov svojich rodičov Ondreja Vrškového (nar. 1900 v Mostišti) a Cecílie, rod, Šudy (nar. 1901 v Novej Bystrici). Podľa otcovho rozprávania jedna vetva rodu Vrškový prišla v dobe protireformácie z Valašska do okolia Púchova, druhá do obce Tureň pri Senci, Ďalšia býva v Starej Pazove. Meno Šudy je v niektorých dokladoch nesprávne písané aj ako Šuda. Anna Kubáčková, Strojnícka 40, 821 05 Bratislava (2005-09-15)
ŠUGÁR - Zaujímam sa o rodiny Šugra/Šugár, Gráczi, Pifka/Pivka, Fikszel/Fiksel/Fixel. Mgr. Martin Šugár, e-mail (2002-03-11)
ŠUGRA - Zaujímam sa o rodiny Šugra/Šugár, Gráczi, Pifka/Pivka, Fikszel/Fiksel/Fixel. Mgr. Martin Šugár, e-mail (2002-03-11)
ŠUJANSKÝ (Považie) - Skúmam rody Húska (Pukanec-Uhliská), Šujanský (Považie), Růžička (Považie). Bc. Anna Šujanská, PX Centrum, Centrum 16/21, 017 01 Považská Bystrica, e-mail (2005-09-16)
ŠUJANSKÝ (Domaniža) - František Šujanský from Domaniža came with his wife Sofia to Argentina and had three children – one girl and two boys – all living by now. Karol Ernest Celko, Avda. Santa Fe 1984, Piso 7 Depto E., 1127 Buenos Aires, Argentina, e-mail (2000-08-15)
ŠUJANSKÝ - PhDr. Jozef Šujanský, Lichardova 22, 010 01 Žilina (2001-02-28)
ŠULAJ - Jozef Šulaj, Štefana Králika 20, 841 08 Bratislava, e-mail (2007-08-09)
ŠULAN - Skúmam rody Torday/Tordaj (prišli z Maglódu, dnes na území Maďarska, v roku 1746/7 do Báčskeho Petrovca a do Kysáča, dnes vo Vojvodine, Srbsku), Erdélsky/Erdelszky, Šulan/Ssulan. Pavel Tordaj, 11185 Zemun, Antona Klemenčića 20, Serbia, Tel.: 0113753451, e-mail (2007-04-02)
ŠUĽAJ - Jozef Šulaj, Štefana Králika 20, 841 08 Bratislava, e-mail (2007-08-09)
ŠUĽAN (Alberti, Hungary) – Štefan Jozef Híreš, *10.2.1951 Ústí nad Labem, ČR, otec: Štefan Híreš, * 2.7.1914 Nadlac, Rumunsko + 31.12.1985 Handlová, SR,  syn Michala Híreša (1880-1953) a Zuzany Burgeľovej (asi 1872 - asi 1946), matka: Mária Šuľanová (Sulyonová) *5.5.1920 Csanád Alberti, Maďarsko, dcéra Juraja Šuľana (15.3.1892-7.1.1975) a Márie Vargovej (11.2.1898 – 18.2.1958). Išlo o evanjelickú rodinu, po 2. svetovej vojne repatriovala do Tešedíkova.  Príbuzní žijú v Nadlacu a vo Fabreville, Quebec, v Kanade John Hires, Elisabeth Jancik). Štefan J. Híreš, Prievidzská ul. 218-13/5, 972 51 Handlová.
ŠUĽAN (Alberti, Hungary)- Juraj Šulan, *1922 Csanádalberti, Hungary, +1994 Košice,Slovensko; otec: János, Šuľan (Sulyan) *1895 Pitvaros, Magyar, +1986 Galanta, Slovensko; syn rodičů: György Sulyan (*1867 Pitvaros) a Anna Tószegi (*1862), matka: Zsuzsanna Csapó *1900 Csanád Alberti, Magyar, +1984 Galanta, Slovensko; dcera rodičů: János Csapó *1865 a Anna Poljiak *1870, +1935. Všichni byli evangelíci, po 2.sv.válce repatriovali do Mostovej, Slovensko a do Liberce, Čechy. Příbuzní žijí v okolí Galanty a Bratislavy na Slovensku. Kontakt: Helena Tomšovská, rozená Šulanová, Milínská 109, 261 01 Příbram III, ČR, e-mail (2001-03-13)
ŠUĽAN (Píla) - Jaroslav Vokoun, e-mail (2003-01-07)
ŠULEK (Detva) - Grandparents: Andy (Andreas) Sulek  - born 27 April 1885 in Detva, immigrated to the US in 1911, died 8 Mar 1957 at his farm home in Spencer, Medina Co, OH; Julia Bienik, born 13 May 1888 in Detva, died 11 Jan 1958 in Lodi Community Hospital, Lodi, Medina Co, OH. Parents: Julia Sulek, dauther of Andy Sulek and Julia Bienik, born 17 March 1911 in Klenovec,  died 25 May 1988, Adam Hovorka, born in Mala Slatina, 4 June 1904, the youngest of 8 sons, died 18 Jan 1991. Mary E. Beebe, 538 CR 801, Rt 3, Ashland, OH 44805-9552, USA, www, e-mail (1999-09-27)
ŠULÍK - Marek Prekop, Gorazdova 1317/31, 957 04 Bánovce nad Bebravou, e-mail (2001-11-05)
ŠUMANSKÝ - My great great grandmother Justina Tollassy, bor in Rudňany, Spiš, in 1856 or 1858 or 1861 was said to have come from a noble Hungarian family. However, when she married Slovak named Stephanus Stanislav in 1880, she was disowned by her family. After his death she remarried to Stefan Sumansky. He came to America in 1905, and died around 1930. She came in 1920 to live with her daughter, and died here in 1938. Her father was named Jan Tollassy. She had several siblings. John Jagerski, e-mail (2000-05-17)
ŠUMEC (Plevník) - Jaroslav Vokoun, e-mail (2003-01-07)
ŠUPEJ - Ing. Igor Dobrovolný, V. Žingora 58, 036 01 Martin
ŠURANYI (Jelka) - Zaujímam sa o rody Szijjárto (Vlčany) a Šurányi (Jelka). Ladislav Szijjárto, Hukvaldy 30, 739 46 Hukvaldy, e-mail, www (2006-11-28)
ŠURÁŇ (Brumov-Bylnice, ČR) - Skúmam tieto rody: Františka Mikuša a Štefana Kolacsányiho z Kolačína, Adama Jankech, Krško, Ladeczky, Kuczmerka z Dubnice nad Váhom, Andreasa Tenkého z Prílesa, Jozefa Drotára Hala z Horného Srnia, Adama Faba zo Soblahova, Kulifaj, Hromník z okolia Trenčína, Zúber z Trenčianskej Teplej, Šlechta, Rabski, Šuráň, Loucky z Brumova a Bylnice. Mgr. Oľga Mikušová, M. Bela 18, 911 08 Trenčín, Tel.: 0903773168, e-mail (2011-04-12)
ŠURIANSKY - Zaujímam sa o rody Oláh, Radič /Klenovec/, Baniari, Šuriansky /Žarnovica, Nová Baňa, Horné Hámre, Župkov/. Július Oláh, Hálova 17, 851 01 Bratislava 5, tel.: 02-622 42 139, 0904 273 100, e-mail (2009-01-09)
ŠURIN - Šurin Daniel, SK a Kučeráková Zuzana, SK byli manželé a měli dceru Alžbětu provdanou za Bohumila Bukáčka, narozeného 4. listopadu 1900 Rokytno, CZ. Jěště se mi podařilo zjistit, že Alžbětini rodiče mají být spřízněni s Magdou Vašáryovou. Jiří Bukáček, e-mail (2008-12-29)
ŠURINA - Machovský, Bordáč, Šurina, Požgaj - obce Borinka, Lozorno, Vrbice (ČR). Ing. Michal Machovský, Kutlíkova 9, 851 02 Bratislava, e-mail (2004-01-23)
ŠUST - Vanko, František (Frank), born 1848 in  Krakovany (Krakovan), married Anna Sloboda, born 10 July 1852. Immigrated to USA in 1905. Sust, Anna b. 10 Aug 1885 in Slovakia, parents Jan Sust and Maria Sustova. Zerilda Wornica, e-mail (2002-03-11)
ŠUSTER - Michal Činčurák, Mierová 20, 821 05 Bratislava 2 (2000-01-20)
ŠUSTER (Šurany/SK, Pivnice/RS) - Tento príspevok bol uverejnený v dolnozemskom Národnom kalendári, ale tam je vynechaná jedna veta, čo mení obsah. Ján Guba, Pivnica, e-mail (2009-02-19), príloha
ŠUŠKA (Divín) - Sledovali sme priezviská Šuška a Badura - rodiny z Divína pri Žiline - a v roku 2003 sme v 14 exemplároch vydali publikáciu Rodinná kronika. Máme ju aj na CD. Peter Šuška, Krasňany 72, 013 03 Varín, tel.: 0905 313196, e-mail (2008-03-11), príloha
ŠUTAJ (Dúbravka, d. Michalovce) - I am trying to locate a man named Štefan Šutaj from Dúbravka, d. Michalovce. He was friendly with my aunt, Helen Hanc and my mother Agnes Hanc Repka in the late 1940’s. They lived in a town called Dubinné. He may have moved to the Czech Republic. Sr. Joan Repka, New Jersez, USA, e-mail(2000-10-26)
ŠUTÁK - Sutak, Cipa or Elkos? Anyone in Slovakia looking for descendants in Pennsylvania? All males were coal miners. I have the female names but have to verify name and spelling...Duritza and Yankanish! Joyce Elko Phillips, e-mail (2007-02-26)
ŠUTOVSKÝ (Gbeľany) - Zaujímajú ma rody: Obšivan, Jánošík, Masnica, Hanuljak, Komačka, Martinusík, Poživenec, Jankov, Hanzel (všetky z Terchovej), Noga (Horná Tížina), Staňo, Greguš, Košut (všetky z Riečnice), Janíček, Šimun, Trizujlak, Cabadaj, Sedláček, Franek, Šutovský, Miček (všetky z Gbelian), Mrázik, Valášek, Majerčík, Bolo, Pinka, Podmanický (všetky z Tepličky nad Váhom), Žídek (Belá), Rolko (Mojš). Radoslav Obšivan, Na močiar 918/19, 013 01 Teplička nad Váhom, e-mail (2014-02-10)
ŠÚTORA - Július Ligocký, gen. Svobodu 828/61, 958 01 Partizánske
ŠVÁBEK - Alžbeta Švábeková, Estónska 36, 821 06 Bratislava (1999-09-20)
ŠVÁBY - Skúmam rod Šváby (Svaby, Schwab, Schváby). Dušan Šváby, Veľkomoravská 16, 911 05 Trenčín, e-mail (2010-12-12)
ŠVARAL - Priezvisko Švaral sa vyskytuje v severnej časti okresu Levice (Rybník, Čajkov, Nová Dedina, Tlmače) Prvý nositeľ tohoto priezviska sa prisťahoval do obce Rybník nad Hronom (maď.Garamszollos, lat.Scelleus) medzi rokmi 1570-1620 (v prvom tureckom súpise daňových poplatníkov obce Rybník zroku 1570 sa ešte nenachádza, ale v druhom z roku 1620 už áno.) Karol Švaral, Tlmače, po predkoch z Rybníka, e-mail (2002-11-15)
ŠVEC (Bystričany) - Valérie Svec, 9 rue Mansart, 75009 Paris, France
ŠVEHLA (Martin) - I am looking for further information on my ancestor Samuel Svehla who was born in Martin on 15.12.1802. There is no other information on his origins and it would be interesting to learn more about this person. Ulric Schwela, e-mail, GSM: +44 775 385 78 78, GSM: +44 793 996 92 47, Fax: +44 783 464 21 71, Skype: iperboreano (2009-11-18)
ŠVEHLA - Ing. Ľubomír Klen, Muškátová 16, 821 01 Bratislava
ŠVÍK - Ing. Karol Švík, Ratnovce 195, 922 31 Sokolovce
ŠVOLIK (Tekov) - Cyril Švolik, Továrenská 32, 976 31 Vlkanová (2003-09-10)
ŠWARZEK - Skúmam rody Wagner a Šwarzek. Miroslav Wagner, Priepasné 181, 906 15 Košariská, 0915 222 816 (2005-08-08)