PRIEZVISKÁ / SURNAMES
BAAN - Záujem: Trstenský, Baan, Bán. Dipl. Ing. Dušan Trstenský, Tulská 97, 974 04 Banská Bystrica, e-mail
BÁBA (Nitra, Vráble, Levice) - Zaujímam sa o rody Bába, Bogyo a Hiller, z ktorých mám urobený základný rodostrom do roku 1824. Išlo o zemianske rody,
z mladších členov boli takmer všetci štátnymi úradníkmi a učiteľmi. Táto vetva rodu pochádza z oblasti Nitra, Vráble a Levice vrátane dedín. Silvia Szabóová, Považská 3, 949 11 Nitra, Tel.: 0904 375 561, 037 773 13 36, e-mail (2006-01-16)
BABČAN - Irena Hainová, Topoľčianska 5, 956 17 Soľčany
BABIK - Babik, Kominyak, Hoskisko – looking for any record of the above. John Kycko, e-mail (2001-10-08)
BABUŠÍK - Hľadám informácie o rodoch Gallo/Martin, Kostelný-Babušík/Divina, Košťan/Martin, Gevay/Kremnica a Ursíny/Dubové. Eva Stančeková, III. kolónia 29, 036 08 Martin, Tel.: 0908 651 182, e-mail (2010-05-07)
BACA - John Baca, 16171 Lois, Roseville MI 48066, USA, e-mail (2004-06-14)
BACA (Spiš region) - Seeking relatives of Maria Stroyna. She arrived in Youngstown, OH, around 1919. Married to a Bach (or possibly a Baca) and had 5 sons. Marilyn Santiago, P. O. Box 2334, Port Angeles, WA 98362, USA, e-mail (1999-07-12)
BACINSKY - Rody : Adamkovic, Bacinsky, Brinsky, Bardossy, Bobak, Cisarik, Dudinsky, Gojdic, Gerbery, Halko, Hucko, Hodermarsky, Chanath, Ilkovic, Kapisinsky,Kopcay, Kelly, Kellő, Kristof, Leukanic, Mankovich, Martyak, Michalic, Mirossay, Molcanyi, Petrasovsky, Petrasovic, Petrick,
Podhajecky, Popovic, Rojkovic, Rokiczky, Russnak, Szekely, Takac, Toronsky, Ujhelyi, Varzaly, Vislocky, Vojtovic, Zubricky, Zacharias, Zavacky, Zima, Zorvan. Matúš Molčányi, Mengusovská 15, 040 01 Košice, e-mail, www (2005-01-04) 
BACKO (Bytča) - Bolcik, Backo, Beresik, Dudek, Durkovic, Felcan, Filicka, Fridrichovsky, Honza, Hubocky, Keblusek, Kemka, Kifso, Sajtlava, Sluzny, Spacekova, Valuch, Zachar. I have been researching in the archives in Bytca and am looking to complete some of the family lines. Christopher Bolcik, e-mail (2003-02-17)
BACSA - Skúmam rod Bačovcov: Bača Martin (Bacsa Márton) - Vaďovce (Vagyócs), dcéra Katerina Bacsa-Sedovics - USA, St. Louis, syn Michal (Mihály Bacsa) - Sedmohradsko (Rumunsko?, Maďarsko?), Matej (Matyas) Malženice?... Mgr. Ivan Bača, Beskydská 5, 974 11 Banská Bystrica, SK, Tel.: 0905 66 90 74, 048 417 06 06, e-mail (2007-01-07)
BACSKAI (Trebišov) - A Bacskai család (Gut -Keled nemzettség) cimerére lennék kiváncsi.Ők birtokolták a Terebesi járásban található Bacska-t.Minden információt szivesen fogadok. Bacskai István, e-mail (2002-03-20)
BACZUK - I am trying to research my family, who is from the area of Gemerská Ves and Bratislava, Slovakia and Tiszaeszlar, Szabolcs-Szatmar County, Hungary. I am trying to find the Baczuks, the Balints, the Vrabeczs, the Sprelas from about 1880 and earlier. Stacy Baczuk Ferguson, e-mail (2000-05-30)
BAČA - Gabriela Kozáková, Hollého 11, 080 01 Prešov
BAČA - Ing. Peter Ďurica, 950 52 Horné Zelenice 41, e-mail (2002-01-07)
BAČA (Vaďovce) - Skúmam rod Bačovcov: Bača Martin (Bacsa Márton) - Vaďovce (Vagyócs), dcéra Katerina Bacsa-Sedovics - USA, St. Louis, syn Michal (Mihály Bacsa) - Sedmohradsko (Rumunsko?, Maďarsko?), Matej (Matyas) Malženice?... Mgr. Ivan Bača, Beskydská 5, 974 11 Banská Bystrica, SK, Tel.: 0905 66 90 74, 048 417 06 06, e-mail (2007-01-07)
BAČKOR - Gabriela Karlovská, Jesenského 1, 902 01 Pezinok
BADA - Moja mama sa za slobodna volala Želmíra Záthurecká a pochádzala zo Záturčia a jej mama bola Zuzana Ema Badová, Bodovice 12. V rodine je vypracovaný rodokmeň. Katarína Mäsiarová, Na Sihoti 1167/8-6, 026 01 Dolný Kubín, e-mail (2008-12-01) 
BADA - Josef Bada, Bořivojova 84, 130 00 Praha 3, Czech Republic
BADA - Karolína Hrivnáková, Trieda SNP 39, 974 01 Banská Bystrica
BADA - I am doing research on Rozum and Bernat ancestors. My father Jan Rozum was born in Nizny Klatov on October 26, 1892. He died on July 3, 1976 in Ohio. He had two sisters: Maria and Anna, brothers Michal, Juraj, Jozef and Stefan all born in Nizny Klatov. Anna Rozum, who lived in Ohio had no children. She and her husband Matt Koval adopted Margaret Novak, daughter of Maria Rozum and Matthew Novak, and came to Ohio at age 12 or 13. Margaret’s married name is Bada. John J. Rozum, 14780 Ave. 48, PO Box 10172, Earlimart, CA 93219, e-mail (1999-10-28)
BADICS - My name is Christee Kee and I live in the United States. My great grandfather, John Badics (changed to Bodick) came here in the early 20th century. His wife was Elizabeth Pavarnics. I would really like to find out more about my ancestors. Christee Kee, e-mail (2009-05-21)
BADIČ - My name is Christee Kee and I live in the United States. My great grandfather, John Badics (changed to Bodick) came here in the early 20th century. His wife was Elizabeth Pavarnics. I would really like to find out more about my ancestors. Christee Kee, e-mail (2009-05-21)
BADINKA - Michal Gľonda, H. Meličkovej 7, 841 05 Bratislava
BADLEK (Lokca) - Pracujem na rodokmeni a hžadám informácie o priezviskách Rošťák, Smoček, Valčičák, Capek, Ševc, Badlek z Oravy - pravdepodobne všetci z Lokce. Ďalej sa zaujímam o priezviská Bartoš, Csajkovszky, Radoš z južného Slovenska, pravdepodobne z Opatovskej Novej Vsi. Mgr. Darina Antolíková, Konopisková 440/10, 991 26 Nenince, Tel.: 0905 542 835, e-mail (2012-01-13)
BADURA (Divín) - Sledovali sme priezviská Šuška a Badura - rodiny z Divína pri Žiline - a v roku 2003 sme v 14 exemplároch vydali publikáciu Rodinná kronika. Máme ju aj na CD. Peter Šuška, Krasňany 72, 013 03 Varín, tel.: 0905 313196, e-mail (2008-03-11), príloha
BÁĎONSKÝ - Pavel Báďonský, Záhonok 873/15, 960 01 Zvolen, e-mail (2002-01-14)
BAĎURA (Rohožník, Veľké Leváre) - Skúmam rody Baďura (okres Senica,obce Rohožnik,Velké Leváre), Študenc (okres Trnava,obec Buková), Mišči (okr.Púchov, obec Zubák), Marcell a Mészaros. Ľubica Marcellová, 919 05 Trstín 573, 0905 202 550, e-mail (2011-03-28)
BAGIN (Ilava) - My wife’s ancestors - Bagin and Ciernik - come from Ilava, Slovakia. John Rice, e-mail (2005-08-01)
BAGIN (Slavnica, Kameničany) - Ancestors of Anthony Cherney. www, e-mail (2001-06-11)
BAGIN (Valaská Belá) - Zaujímam sa o rody Čižnár, Šramko, Bagin, Minár, Golej - Valaská Belá, okr. Prievidza. Ondrej Čižnár Bc., MC 64/9, 972 51 Handlová, Tel.: 046/547 3430, 0905 181 804, e-mail (2008-05-21)
BAGIN (Temeš a okolie) - Chcem zistiť čo najviac o rodoch Šouc (Horné Opatovce a okolie) a Bagin (Temeš a okolie). Ing. Diana Džavíková, e-mail (2010-11-21)
BAGIN - My grandmother immigrated to Milwaukee, Wisconsin, USA in 1903 or 1904. Her name at the time of her immigration was Maria Minar. She was born in 1881 and according tothe naturalization application came from Moravitz, Hungary. Bruce Bagin, 5620 Forbes Avenue, Pittsburgh, PA 15217, USA, e-mail (2002-01-17)
BAGYONSZKY - Pavel Báďonský, Záhonok 873/15, 960 01 Zvolen, e-mail (2002-01-14)
BAHNA (Pukanec) - Zaujímajú ma pukanské rody Petrovič (rodina matky, rod. Hrúzovej) a Bahna. Doc. akad. arch. Ing. arch. Ján Miloslav Bahna, Hroboňova 6A, 811 04 Bratislava, SK, www, +421-2-54793291, 0905 474 823, e-mail, e-mail (2007-02-31)
BACH - Seeking relatives of Maria Stroyna. She arrived in Youngstown, OH, around 1919. Married to a Bach (or possibly a Baca) and had 5 sons. Marilyn Santiago, P. O. Box 2334, Port Angeles, WA 98362, USA, e-mail (1999-07-12)
BACHER (Liptovský Mikuláš) - Náš starý otec MUDr. Ján Slabej sa narodil 5.2.1866 vo Vrbickom Huštáku, dnes súčasť mesta Lipt. Mikuláš. Bol to známy lekár a publicista. Mal 3 bratov (Gustáv, Július, Bohumír), o ktorých nevieme vôbec nič. Jeho otec, náš prastarý otec Ján Slabej sa po smrti manželky Zuzany rod. Bacher (zomrela 1870) druhýkrát oženil. V dokumentoch z rokov 1886 a 1888 sa uvádza, že okrem uvedených 4 synov mal niekoľko ďalších detí, spomínajú sa "nedospelé deti" Rudolf, Kamilla, Gizela, Dušan. O nich takisto nevieme nič. - Náš prastarý otec Ján Slabej sa narodil 3.7.1832 vo Sv. Mikuláši, jeho rodičia boli: otec -Mathias Szlabey, matka - Eva Schiricza. Naša prastará mama Zuzana rod. Bacher sa narodila 5.6.1844 vo Vrbickom Huštáku, jej rodičia boli: otec - Andrej Bacher, matka Judita Laurintz. Pokúšame sa získať ďalšie údaje. Marián Slabej, e-mail (2004-05-11)
BACHLEDA - Zaujímam sa o vývoj Bachledovcov v oblasti Kežmarku a Popradu. J. Bachleda, M. Lányiho 25, 060 01 Kežmarok, e-mail (2008-10-01)
BACHLEK - I would like to find any relative of my father. His name was Alois Bachlek. Margret Young, e-mail (2004-04-19)
BACHO - Researching the families Tokar, Rubicky, Miller, Kansky, Kovach, Kovacek, Stofcik, Kavuscak, Bacho, Radvansky. Villages: Dlhá Lúka, Zborov, Bardejov. e-mail, www (2002-01-08)
BAJAN - Zaujímam sa o rody Máčaj, Bajan, Harmady z oblasti Tekova. Anna Sabová, Lúčna 45/7, 971 01 Prievidza, 046-542 52 08, 0910 566 397, e-mail (2009-09-17)
BAJCAR (Sinteu, Rumunsko) - Rodičia sa na rodili v terajšom Rumunsku v obci Nova Huta (Sinteu) v kraji Bihor. V roku 1947 boli presídlení do Čiech, po niekoľkych sťahovaniach sa usídlili v Rybanoch, okr. Bánovce nad Bebravou. Otec: Emil Stolárik, nar. v roku 1925 v Sinteu, Rumunsko, matka: Anna, rodena Bajcarová, nar.v roku 1921, v Novej Hute, Rumunsko. Spríbuznené rody: Kortiš, Šuba, Žifčák, Gočala. Jozef Stolárik, e-mail (2002-12-04)
BAJNÓCZI - Ing. Rastislav Ševčík, Exnárova 10, 821 03 Bratislava
BAJUS - I am researching the family of Anna Dziak Michal, my grandmother. She was born in Veľký Ruskov, raised in Dargov, her parents were Andrew Dziak and Anna Lyzesicin Dziak Pristas. My granfather Andrew Michal was born 6/6/1897 to Josef Michal and Anna Honcak Michal Kezak in Jedlova, Saris County. My relatives are the families: Zahorsky,
BAJUS
(Levice) - I am interested in names Bajus, Bumbara and Povlik. My Great aunt was born in Sevoce (probably Levoča) in 1877, father John Bajus, mother Mary Bumbara later came to US in 1886. I think they were Catholic in religion. There were other siblings to Michael, Anna and one other. Brenda Donald, e-mail (2002-02-13)
Bajus, Matuscak, Zelenak, Pristas, Dziak, Lyzesicin, Michal/Mihal, and Honcak. Ericka Michal: e-mail(1999-09-14)
BAJZA (Drietoma) - Zaujímajú ma rody Grosz, Gross, Gold (všetky Lutiše-región Kysúc), Bajza (Drietoma), Barták (Trenčín). Katarína Kováčiková, e-mail (2010-10-07)
BAJZA - Chcel by som spraviť rodokmeň nasej rodiny, začat mojím otcom a potom z mamičkinej strany. Doteraz som našiel pár Bajzovcov v Kanade a hodne v USA. Dušan Bajza, 16-104 Kelly's Way, Box 3506, Collingwood, Ontario, Canada L9Y 3Z2, Tel.: 011 416 446 1682 (domov), e-mail (2008-12-02)
BAJZA (Podbranč) - Zaujímajú ma rody Janovíček, Kulíšek, Jorík (všetky z Prietrže), Toman, Kuba, Bajza, Mička (všetky z Podbranča) a Šiška (zo Sobotišťa). Peter Janovíček, Turnianska 7, 851 07 Bratislava, Tel.: 0907 715 318, e-mail (2008-04-22)
BAJZA (Predmier) - Ing. Jaroslav Vokoun, Jesenského 8, 900 27 Bernolákovo, Tel.: 02 45993919, mobil: 0915 055059, e-mail, www (2008-02-01)
BAJZÍK - Zaujímajú ma rody Bajzík, Markovič, Herda, Lindtner, Rus, Kutalik. Mgr. art. Roman Bajzík, Lachova 15, 851 03 Bratislava, Tel.: 0904 690 547, e-mail (2006-03-24)
BAK - Gwendalyn Bak e-mail
BAKIČ - Mgr. Ladislav Šimek, Wolkrova 27, 851 01 Bratislava
BAKIČ - Veronika Bakičová, e-mail (2002-06-25)
BAKOS - Zaujímajú ma šlachtické rody, z ktorých pochádzam: Batisz (Batis), von Tronner, resp. Bakos. Ing. Miloslav Hoschek, CSc., Záhrebská 10, 811 05 Bratislava, e-mail (2005-02-09)
BAKOŠ - Zaujímajú ma rody Bázlik, Ostrolúcky, Bakoš, Schwarz, Zamboj, Očovský, Štampaský z Pukanca, Bohuníc a Devičian. Mgr. Ľudmila Ponická, Ul. Ľ. Fullu 1988/16, 960 07 Zvolen, e-mail (2010-06-02)
BALA - I am researching my grandfather’s family. His name was Paul Ondejko (married to Susan Sarek) who lived in the village of Zavatka, not far from the Ukraine border. His father John Ondejko (married to Mary Balie /Bala/, second wife) was mayor of Zavatka. Mark Paul Ondejko, e-mail (2000-03-01)
BALAJ - Štefan Balaj, Piaristická 20, 911 01 Trenčín
BALASA - Moji predkovia pochádzajú hlavne z Čiech a Francúzska a to mám už aj vyskúmané, na Slovensku najviac ma zaujímajú rody Dugovič, Korbelič, Stankovič, Balasa, Peško a moja slovenská stránka je www, ale hlavná je www. Eva Bartošová, e-mail (2009-02-03)
BALAŠA - Pavol Maliniak, Pribinova 128, 960 01 Zvolen, e-mail (2001-01-11)
BALÁSY (Komárno) - Pierre de Balasy, 12, rue des Saints-Péres, 17000 La Rochelle, France (1998-11-30)
BALÁŽ - Pracujem na rodokmeni manžela prezvisko Baláž. Jeho predkovia pravdepodobne pochádzajú z Novohradu. Z literatúry, ktorá sa zaoberá touto tématikou, som sa dozvedela, že prešli Uhorskom, neskôr na Dolnú zem. Po roku 1880, príp. neskôr odišli do Bulharska. Po roku 1949 sa vrátili na Slovensko. Obraciam sa na ľudí, ktorí žijú v tých miestach, kde pravdepodobne aj títo manželovi predkovia. Drahuša Balážová, Trnava, e-mail (2009-09-25)
BALÁŽ - Skúmam rody Kováčik, Baláž. Ing. Juraj Kováčik, Okružná 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Tel.: 0907 885 999, e-mail (2005-12-22) 
BALÁŽ - Dr. PhMr. Otto Kubica, Svätý Kríž nad Váhom 389, 916 26 Považany (2000-09-11)
BALÁŽ (Jablonové) - Jaroslav Vokoun, e-mail (2003-01-07)
BALÁŽ (Nitra) - Pochádzam z Nitry, starý otec Baláž tiež pochádzal z Nitry. Hľadám aj informácie o mojich predkoch Polc (Nová Baňa), Tužinský (Nová Baňa), Smutný (Chlebnice) a Imro (Chlebnice a USA). Podarilo sa mi už vytvoriť rodokmeň s asi 300 osobami. Ak by bol záujem , som ochotný podeliť sa o informácie. Mgr. Peter Baláž, Nálepkova 15, 949 01 Nitra, e-mail (2003-06-06)
BALÁŽEK (Martin) - I am interested in learning more about my parents who were born in what is now Slovakia and immigrated to the USA in the early 1900s. My father, Paul Balazek, was, I believe from or near Martin, then St. Martin. My mother was Elizabeth Kiripolski, area unknown. David T. Balazek, 1033 Dartford Drive, Tarpon Springs, FL 34688, USA, e-mail (2001-11-05)
BALĆÁK (Levice) - Hľadám informácie o zemianskych rodoch v Merovciach, zemianskej obci, ktorá je dnes miestnou časťou Dudiniec. Posledným zemanom aj tu pochovaným bol Agoston Fabricius (1838?-1903) s prídomkom „toth lipcse“ (zo Slovenskej Ľupče) uvedenom aj na hrobnej tabuli. Ženatý bol s Máriou Bolemanovou (levická rodina lekárnikov) a mal minimálne 3 deti. Potomkovia syna Lászlóa (1873-1920) žijú pravdepodobne v Budapešti. Asi priamy potomok Endre Fabricius (+1991) je autorom maďarskej stránky Fabricius család, odkiaľ som čerpala zmienky o Lászlóovi, ktorý mal byť c. k. podplukovníkom. Spomínajú sa tiež Lazár (1876-1898), pochovaný s Ágostonom, a Mária Margita (1886-?), vydatá v roku 1920 za Alexandra Balčáka, advokáta v Leviciach. Kúria v Merovciach, postavená pravdepodobne touto rodinou v roku 1867, sa nezachovala. Helena Tomanová, Dudince, e-mail (2014-02-20)
BALDÁCSY
- Roman Monoš, HAS, Hlavné nám. 10, 940 35 Nové Zámky
BALIAK - Pátram predovšetkým po menách ako Kaclík, Faško, Dugát, Kern, Púchovský, Ondrášik, Pecka, prípadne Ličko, Kán, Baliak, Košecká, Oravcová. Moji predkovia žili v lokalitách: Piešťany, Filipovo, Brezno, Gašparovo, Braväcovo, Staré Hory ai. e-mail, www (2002-01-16)
BALIE - I am researching my grandfather’s family. His name was Paul Ondejko (married to Susan Sarek) who lived in the village of Zavatka, not far from the Ukraine border. His father John Ondejko (married to Mary Balie /Bala/, second wife) was mayor of Zavatka. Mark Paul Ondejko, e-mail (2000-03-01)
BALINT - I am trying to research my family, who is from the area of Gemerská Ves and Bratislava, Slovakia and Tiszaeszlar, Szabolcs-Szatmar County, Hungary. I am trying to find the Baczuks, the Balints, the Vrabeczs, the Sprelas from about 1880 and earlier. Stacy Baczuk Ferguson, e-mail (2000-05-30)
BÁLINT - Skúmam rody Bálint, Juhász, Gyepes, Boros, Dmény - Karpatská kotlina. Mgr. Gabriel Bálint, e-mail (2007-03-12)
BÁLINT - Už niekoľko rokov pátram po svojich predkoch - Bálintovcoch. Žili v Nadlaku (v Rumunsku) a predpokladám, že pochádzali z Gemera (Malohontu). Zatiaľ najstarším známym predkom je Pál (Pavol) Bálint (Paulus Walent) - *1796, zom. 19.11.1857 v Nadlak-u (61 rokov). Do Nadlaku prišiel v roku 1803 ako 6-ročný s rodičmi, neviem odkiaľ (možno Sarvaš, možno Békešská Čaba, možno Gemer, obec Dužaroska, teraz Dúžava). Jeho manželkou bola Zuzana Brnula, sobáš 11/1815 Nadlak, (manželstvo trvalo 40 rokov), Nadlak č. d. 1092, mali 4 deti (Michal, Zuzana, Štefan 1838, Pavol). Všetkých potomkov po Pavlovi (*1796) poznáme. Ide o cca 350 osôb. Hľadáme starších predkov, odkiaľ rodina pochádzala. Ján Bálint, e-mail (2004-09-16)
BÁLINT (Rimavská Sobota) - Jan Emmer, Liberec, www, e-mail (1999-09-24)
BALLA - Skúmam rody Šrank, Mesároš, Fintor, Balla (Veľký Lapáš, Nitra), Horváth, Ryba, Proks (Siladice). Mgr. Alexander Horváth, Novozámocká 73, 960 01 Zvolen, tel. č. 0915 817 693, 0911 817 693, e-mail (2010-01-11)
BALLAY - Štefan Balaj, Piaristická 20, 911 01 Trenčín
BALLAY - Nedávno som zistil, že rodina Cintula (Czintula) je šľachtického pôvodu. Som zrejme priamy potomok jej vetvy v Cabaji-Čápore. Zaujímajú ma tiež príbuzní starej mamy Antónie Ballayovej, teda šľachtická rodina Ballay, tiež príbuzné rody Morvay a Lászloffy de Ilava. Hľadám nielen ďalších príbuzných, ale aj nejaké pamiatky po týchto rodinách. Všetko sa stratilo. Ostalo len niečo po rodine Morvay a Lászloffy de Ilava. Július Cintula, e-mail (2015-03-26)
BALLO - Zaujímajú ma rody Cauner, Landl, Miššeje, Ernyey, Ballo, Blaskovits, Blaškovič, Velits, Laszlofalvy, Ragulik, Ludvigh, Kern, Králik. Margareta Miššejová, Babuškova 5, 821 03 Bratislava 2, 0904 146 200, e-mail (2008-04-04)
BALLO - PhDr. Astrid Kostelníková, Hradby 3, 054 01 Levoča (1999-10-14)
BALOG (Košice-Kavečany) - Carol Pack Urban, Stahlstown, PA, USA, – www (2002-01-17)
BALOGA (Víťaz) - Skúmam rody Baloga (Víťaz, okr. Prešov), Brečka (Brecska), Schwarzbacher, Dzurovej, Pankovčin. Patrik Baloga, Osloboditeľov 717/97, 067 81 Belá nad Cirochou, e-mail (2010-11-08)
BALOGH (Košice-Kavečany) – Carol Pack Urban, Stahlstown, PA, USA, – www (2002-01-17)
BALOGH - John Bugosh, PhD, 622 Khyber Lane, Venice, FL 34293-4423, USA, e-mail (2001-03-01)
BALOGH - Alojz Balogh, Pri Bielom kríži 22, 831 02 Bratislava
BALOK - e-mail (2003-04-14)
BALÚCH - Jeff Baluch, e-mail, www (2000-09-19)
BALÚCH - Vo vami vytvorených zoznamoch som našiel kontakty spomedzi možných spoločných predkov na Malenovských/ Malinovských (prekvapilo ma a potešilo, že sú vedení v jednom, zaujíma sa o nich jeden pán z Prahy), Balúcha (v USA) a možného Kanaka (tiež v USA, ja viem o pradedovi Kanyakovi/Kaňákovi). Zaujímajú ma ešte Burešovci (na Slovensko prišli z okolia Jihlavy) a Staněkovci (z okolia Hradca Králové). Po jednej skupine predkov som zdedil príbory a taniere s korunkami ide o Kusalikovcov a Formánkovcov z okolia a mesta Skalice. Do piatej generácie som sa dopracoval len v prípade s nimi spríbuznených Puškarevičovcov vraj s chorvátskym pôvodom. Mokrý háj, dedinka medzi Skalicou a Radošovcami (tu sa narodila moja stará mama Kusaliková), je chorvátska dedina. Stano Malinovský, e-mail (2001-08-22)
BALZER - My family moved to Australia in 1962. We are the only family here, and many of my relatives, uncles, etc. are now dead. My father’s name was Franz Kison, he was born I believe in Nikl. My grand father, August Kison was Slovak. My mother is Margarete, nee Moller. My aunties children, I am led to believe live in Sulzbach. Their family names are Balzer. Roderick Kison, e-mail (2000-10-30)
BÁN - Vladimír Banko, Čs. parašutistov 27, 831 03 Bratislava
BÁN - Záujem: Trstenský, Baan, Bán. Dipl. Ing. Dušan Trstenský, Tulská 97, 974 04 Banská Bystrica, e-mail
BANÁR - Branislav Banár, 919 02 Dolné Orešany 58 (2001-09-19)
BANAS - Milan Huba, e-mail (2001-12-10)
BANCO - Vladimír Banko, Čs. parašutistov 27, 831 03 Bratislava
BÁNI (Kolíňany) - Skúmam rody Báni (Kolíňany), Bartovič (Svätý Jur). Beata Pintérová, Prostredná 46, 900 21 Svätý Jur, SK, Tel.: 0905 829 187, e-mail (2007-07-23)
BANIARI - Zaujímam sa o rody Oláh, Radič /Klenovec/, Baniari, Šuriansky /Žarnovica, Nová Baňa, Horné Hámre, Župkov/. Július Oláh, Hálova 17, 851 01 Bratislava 5, tel.: 02-622 42 139, 0904 273 100, e-mail (2009-01-09)
BÁNK - Vladimír Banko, Čs. parašutistov 27, 831 03 Bratislava
BANKO - Vladimír Banko, Čs. parašutistov 27, 831 03 Bratislava
BANKO - Carol Pack Urban, Stahlstown, PA, USA, www (2002-01-17)
BAŇÁK (Orava, Poland - Horná Zubrica, Jablonovka)
BANYAK (Orava, Poland - Horná Zubrica, Jablonovka) - Dávid Sulík, e-mail (2000-01-19)
BARAČKA - Ing. Otto Baračka, 027 32 Habovka 134, e-mail (2003-04-03)
BARÁK - Rada by som sa niečo dozvedela o rode Barák, prípadne spoznala dalších nositeľov tohoto mena. Katarína Čutríková, e-mail (2008-09-03)
BARAN (Kurimka) - I wish to get information on the following: Alex Baran (aka Elec Baran), Mala Kurimka, Slovakia; Helen Adam (aka Adamovich) Baran, Mala Kurimka, Slovakia. Would be interested in finding some relatives with these names. Would be interested in finding Michael Putka possibly originated in and around Brezovica or Brezovice or Brezovici, Slovakia. Emigrated to the USA in and around the late 1800 or early 1900. Richard and Margaret Putka, e-mail (2004-10-13) BARAN - Miloš Baran, Čajkovského 16, 080 05 Prešov-Solivar, e-mail, www (2000-03-28)
BARAN (Humenné) - Brasko, Baran, and Majernik from the area aroung Humenné. Breczik, Tyahla, and Hudak around the Čertižné. Some of them imm. around 1910's to America. Any information would be very helpful and appreciated. Mallorie Brasko, 2157 Maybelle Prescott, MI 48756, USA, e-mail (2002-02-06)
BARAN (Zvolen) - Zaujímam sa o rody Bátora (Hradec), Gatial (Prievidza), Lukan, Čičmanec, Baran (Zvolen). Lýdia Baranová, Kutlíkova 5, 851 02 Bratislava, Tel.: 0903 024 947, e-mail (2008-07-02)
BARANAK - My greatgrandfather’s name was Stephen Baranak and he owned a farm somewhere near Bratislava. My greatgrandmother‘s name was Sophia Sochanik. “Kotešová, Czechoslovakia” is listed as my grandmother’s (her daughter) birth place, August 2, 1886. My grandfather Michael Zilka was born in Turzovka, February 1, 1884. e-mail (2002-01-11)
BARÁNEK - Paternal grandparents: Kammer, Kalanin, Mesaros, Dzurko. Maternal grandparents: Simun, Baranek, Boledovich, Bunton, cousin: Yenchar. My grandmother was born 11-21-1892 in Kamienka, I believe. Kathi Higgison. e-mail (2000-10-31)
BARÁNEK - Tomáš Božoň, Nádražní 479, 561 69 Králíky, ČR, e-mail (2003-04-03)
BARANTÁL (Veľké Zálužie) - Petr Kroužek, www, e-mail (1999-09-24)
BARANY - My great grandfather Joseph Penkala was born in the Richvald area in 1862. His father Ignatz Penkala was married there and the church records mention that he was from a village called Visova. I haven’t been able to trace this village anywhere. My grand mother Anna Penkala was born in Sojanko(a), maybe Solyomko, now Soimeni in Romania and grew up in Haromhuta, now in Hungary. All the men in the family seem to have been glassblowers. The other family names I’m researching are Waldhauser (sometimes spelled with ‘V’), Barany and Opicz. From what I’ve been able to determine, these families knew each for a long time and moved to new villages together many times. Louise M. Hamel, 2557 E Sylvia St., Tucson, AZ 85716, USA, e-mail (1999-10-05)
BARÁTH (Topoľčany) - Skúmam rody Garay, Garai, Garaj (Veľká Lehota, Malá Lehota, Žiar nad Hronom, Komárno), Baráth (Topoľčany), Brandajský. Ing. Dušan Garay, CSc., Ľudovíta Fullu 38, 841 05 Bratislava, Tel.: 0915 720 033, e-mail (2007-03-08)
BARCSÁK - Zaujímajú ma rody: Németh, Csörgey, Bartal, Bacsák, Petőcz, Kisléghy, Földes, Nogell, Lelkes, Lukács, Kulcsár, Fekete, Cséfalvay, Puha, Végh, Méhes, Szüllő, Bittó. Ing. Tibor Németh, Oravská 14A, 903 01 Senec, e-mail, www (2014-02-10)
BARČIAK
- Ing. Ján Barčiak, 013 11 Lietavská Svinná č. 316, e-mail (2004-04-06)
BARDAČ - Skúmam rody Bardač (všetky lokality), Kuna (Výčapy-Opatovce a ostatné okolie Nitry), Spál (Hlohovec). Róbert Bardač, Pavla Horova 23, 841 08 Bratislava 49, SK, Tel.: +421-908 318 670, e-mail (2007-07-13)
BARDOSSY - Rody : Adamkovic, Bacinsky, Brinsky, Bardossy, Bobak, Cisarik, Dudinsky, Gojdic, Gerbery, Halko, Hucko, Hodermarsky, Chanath, Ilkovic, Kapisinsky,Kopcay, Kelly, Kellő, Kristof, Leukanic, Mankovich, Martyak, Michalic, Mirossay, Molcanyi, Petrasovsky, Petrasovic, Petrick, Podhajecky, Popovic, Rojkovic, Rokiczky, Russnak, Szekely, Takac, Toronsky, Ujhelyi, Varzaly, Vislocky, Vojtovic, Zubricky, Zacharias, Zavacky, Zima, Zorvan. Matúš Molčányi, Mengusovská 15, 040 01 Košice, e-mail, www (2005-01-04)
BÁRDOSSY - A Bárdossy családok története. The history of the Bardossy family: www (2007-02-22)
BARICA - Danka Bujnová, Nám. Slobody 1403/26, 020 01 Púchov, +421-42-4631 400, tiež Peter Barica, Sputniková 18, 821 02 Bratislava, mobil: 0902 154 493 (2004-07-15)
BARKACS (Cinobaňa) - My fraternal grandparents came from Szinobanya, Nograd Megye, Hungary, which is now somewhere in Slovakia. Lou Barkacs, Sedalia, Missouri, USA, e-mail (2003-02-14)
BARKÁCS (Hraň) - Looking for info on Barkacs family from Garany or Hran, Pastirik from Mocarany, Kulha from Lubisa and Bilik or Billick from Podcivic Varon na Teplo, e-mail (2001-10-11)
BAROSKO , see VALKO
BAROŠKO (Brezová pod Bradlom) - Štefan (1874-1932) immigrated in 1891 & married Judita Kriho (1878-1911) & settled in Chicago.  Štefan remarried Alžbeta Šlahor in 1912 (widow of Ján Baroško). Mižialkos were tanners in Slovakia & US.  Would like to find birth their certificates & Slovak relatives. Other surnames are Juríček & Seplák, also from Brezová.  They were my great grandparents. Val Laking, e-mail (2006-02-22)
BARTAL - Mená mojich predkov sú: Bartal, pochádzajúci z Dunajskej Stredy, Kráľovičove Kračany, Lesné Kračany; Almáši (Almásy) - Dunajská Streda, Jastrabie Kračany, Komárno, Holice, Petrovič - Hlohovec, Štefanka - Hlohovec, Stevanka - Oponice, Kovarce, Eliáš - Šurany, Ščibraný (Scibranyi) - Dolné Lovčice. Veľmi rada by som vedela viac o mojich predkoch a významoch ich mien a erbov. Catherine Stevens, 1343 West 410 North, 84770 Utah, USA, e-mail (2006-11-09)
BARTAL - Zaujímajú ma rody: Németh, Csörgey, Bartal, Bacsák, Petőcz, Kisléghy, Földes, Nogell, Lelkes, Lukács, Kulcsár, Fekete, Cséfalvay, Puha, Végh, Méhes, Szüllő, Bittó. Ing. Tibor Németh, Oravská 14A, 903 01 Senec, e-mail, www (2014-02-10)
BARTÁK (Trenčín) - Zaujímajú ma rody Grosz, Gross, Gold (všetky Lutiše-región Kysúc), Bajza (Drietoma), Barták (Trenčín). Katarína Kováčiková, e-mail (2010-10-07)
BARTÁK (Kameničany) - Ancestors of Anthony Cherney. www, e-mail (2001-06-11)
BARTEK - PaedDr. Peter Bartek, Esterháziovcov 715/4, 924 00 Galanta
BARTHOLOMEIDES - PhDr. Ján Žilák, CSc., Povstalecká 2, 974 01 Banská Bystrica
BARTKO - Ing. Ján Bartko, Rudohorská 24, 974 11 Banská Bystrica 11, e-mail (2004-01-15)
BARTOS - My family surnames are Jankura, Mucha, Krejc, Bartos, Lipka and Michalcsek. Interested in the areas of Majerka, Liptovska Teplicka and Raslavice. Noreen Hasior, e-mail (2005-08-01)
BARTOS - Searching Krejc, Mucha, Hasior and Bartos. My grandparents are from all within about 60 miles of each other. Three in northern Slovakia and one from south Poland. My mother's mother was from a small village south of Majerka and very near to Kezmarok.  Her father was from N. Ruszbachy. Noreen Hasior, New York, e-mail (2005-04-25)
BARTOSOVIC - My Grandparents came to the USA in 1925 and I know very little of the remaining family members from the home land, and am doing personal research to find my ancestry information. My Grandfather, who was Teofil Bartosovic born 1896 in Borova and his father was Jozef Bartosovic (born) 1867, dod 1931 buried in Borova. Teofils mother, Maria Benickova born 1867 buried in Borova and my Grandmothers, Julia Ann Kovacousky family was from Budmerice, her father was Peter Michael Kovacousky born mother Anna Hrdlichka born 1876. Teofil and Julia Bartosovic lived in Bratislava or Trnava after marriage in 1923, and before coming to the USA. Kathleen Bartosovic, e-mail (2005-08-01)
BARTOŠ (Opatovská Nová Ves) - Pracujem na rodokmeni a hžadám informácie o priezviskách Rošťák, Smoček, Valčičák, Capek, Ševc, Badlek z Oravy - pravdepodobne všetci z Lokce. Ďalej sa zaujímam o priezviská Bartoš, Csajkovszky, Radoš z južného Slovenska, pravdepodobne z Opatovskej Novej Vsi. Mgr. Darina Antolíková, Konopisková 440/10, 991 26 Nenince, Tel.: 0905 542 835, e-mail (2012-01-13)
BARTOŠ (Záskalie) - Both of my parents were born in Dolny Kubin, Orava County; my father was from a small village named Zaskalie while my mother was from a small villlage name Velky Bysterec. My father's name was Jan Bartos (born Nov 1898), son of Jan Bartos and Zuzana Martincek) Bartos. Zuzana Plichta (born 1905) was my mother's maiden name; she was the daughter of Jan Plichta and Maria (Vankus) Plichta. The families were both Lutherans (Evangelical) and my parents came to the US in the early 1920s. My father served in the Austro-Hungarian army (infantry, I believe). I have visited Dolny Kubin and my cousin MUDr. Jan Ranostaj told me the "town historian" believes our Bartos ancestors came to Dolny Kubin, most likely from Croatia. John E. Bartos, Colorado Springs, USA, e-mail (2002-10-23)
BARTOŠ - Skúmam rody Záborský, Bartoš, Varnay, Neuwirth, Adamko, Denk, Galvánek. Ing. arch. Vladimír Záborský, akad. arch., Záhradná 26, 972 01
Bojnice, Tel. : 046-5403143, 0905-930785, e-mail (2005-11-02)
BARTOVIČ (Svätý Jur) - Skúmam rody Báni (Kolíňany), Bartovič (Svätý Jur). Beata Pintérová, Prostredná 46, 900 21 Svätý Jur, SK, Tel.: 0905 829 187, e-mail (2007-07-23)
BARUS - Ing. Martin Úradníček, Tatranská 44, 974 11 Banská Bystrica, 048/4154885, 0905 800 584, e-mail, www (2002-01-21)
BASISZT - Approximately 10 years ago, I located my family surname (while visiting relatives in Slovakia) in records at Levoča. Our family came to the USA in the 1880’s from Spišská Nová Ves. The records I had located date back about 200 years (early 1800’s). Although my surname is currently spelled Kozbelt, it was originally spelled three other ways in Slovakia (Kozbel', Kozbell and Kozbial). There are many other Slovak surnames in my family history, too, and they include: Basiszt, Halcsin, Popovic, Takac, Hrudkai (not sure of spelling?), Dvorsk, many others, etc. James Kozbelt, USA, e-mail(2003-04-23)
BÁTHORY - Interested in: Tolnay de Tolnay, Hagymassy, Bathory - genealogy, heraldry. Eva Elena Tolnay de Hagymassy, e-mail, e-mail (2003-04-03)
BÁTHORY - Nádašdy, Báthory, Dracula, história Sedmohradska, Srbska a Uhorska. Milan Šagát, Aurela Stodolu 12/26, 971 01 Prievidza, e-mail (2003-04-03)
BATIS
- Zaujímajú ma šlachtické rody, z ktorých pochádzam: Batisz (Batis), von Tronner, resp. Bakos. Ing. Miloslav Hoschek, CSc., Záhrebská 10, 811 05 Bratislava, e-mail (2005-02-09)
BATISZ - Zaujímajú ma šlachtické rody, z ktorých pochádzam: Batisz (Batis),  von Tronner, resp. Bakos. Ing. Miloslav Hoschek, CSc., Záhrebská 10, 811 05 Bratislava, e-mail (2005-02-09)
BATKA (Brezová pod Bradlom) - Ancestors of Jan Plačko, Anna Potúček, Štefan Šlahor and Anna Vician: Batka, Bednar, Blanar, Dodrv, Huska, Juriček, Klučovsky, Kopecky, Kostelancik, Kravarik, Kriško, Kučera, Makys, Osusky, Plačko, Posednik, Potúček, Repta, Šaško, Šlahor, Sluka, Tomaska, Valko, Vician, Zvonar. Anabeth Dollins, 1409 Terrace Drive, Pittsburgh, PA 15228-1608, USA, www, e-mail (2002-05-28)
BÁTORA (Hradec) - Zaujímam sa o rody Bátora (Hradec), Gatial (Prievidza), Lukan, Čičmanec, Baran (Zvolen). Lýdia Baranová, Kutlíkova 5, 851 02 Bratislava, Tel.: 0903 024 947, e-mail (2008-07-02)
BÁTORI (Baja - HU, Revúca, Šahy, Kremnica) - Zaujímam sa o rody Makara (Prešovský kraj), Stupák (Rožňava, Drnava), Darcsi (Kalocsa, Budapešť), Telegdi (Kalocsa, Budapešť, Caransebeş), Bátori (Baja, Revúca, Šahy, Kremnica). Lucia Makarová, Zakarpatská 22, 048 01 Rožňava, e-mail (2010-09-06)
BÁTOVSKÝ (Tekov) - Cyril Švolik, Továrenská 32, 976 31 Vlkanová (2003-09-10)
BAUKO - Ing. Ivan Ocepek, Pražská 35, 811 04 Bratislava (2000-12-06)
BAUMGARTEN - Meine Ahnen zwischen Jahr 1715 und 1732 aus Österreich nach Ungarn, nach der Stadt Maros, heute Nagymaros ausgewandert sind. Mein älteste bisher bekannter Vorfahre heißt Dietrich Pinyinger, geb. etwa 1680. "Henricus Pinzinger“ (der Sohn von Dietrich) war im Jahre 1749 nachweislich in der Stadt Maros ansässig, er war katholisch, Bauer von Beruf und besaß eine 3/4 Ansässigkeit. In einem Generalindex aller katholischen Trauungen des Stadtsgebites von Wien sind zwei Einträge von Pinzinger, am 1672 und 1679. Am 31. Januar 1672 heiratete in St.Stephan ein gewisser Philipp Pinzinger die Witwe Maria Baumgartnerin. Philipp Pinzinger war in Pressburg (Bratislava) geboren worden. Ich finde Informationen über die Vorfahren und/oder über die Nachkommen von Philipp Pinzinger; geb. etwa in Jahr 1650 in Pressburg ? László Pataki-Pinczinger, e-mail (2002-01-15)
BAUMANN - Martin Cimerman, Tatranska 109, 974 11 Banska Bystrica, e-mail (2002-11-13)
BÁZLIK - Zaujímajú ma rody Bázlik, Ostrolúcky, Bakoš, Schwarz, Zamboj, Očovský, Štampaský z Pukanca, Bohuníc a Devičian. Mgr. Ľudmila Ponická, Ul. Ľ. Fullu 1988/16, 960 07 Zvolen, e-mail (2010-06-02)
BÁZLIK (Pukanec) - Ing. Milan Pálka, Budatínska 29, 851 05 Bratislava 5 e-mail (2002-06-28)
BAZOVSKÝ - PhDr. Hana Hlôšková, CSc., 925 26 Reca 233
BEBIAK - Looking for any information on my great grandparents John and Mary Bebiak, and my granfather Josef Bebiak. Joseph came to the US in the early 1900's from Czechoslovakia. e-mail (2004-01-08)
BECK - Martin Cimerman, Tatranska 109, 974 11 Banska Bystrica, e-mail (2002-11-13)
BEČKA - Július Ligocký, gen. Svobodu 828/61, 958 01 Partizánske
BEDNÁR (Hrádok) - George Bednar, Greenville, South Carolina, e-mail (1999-07-07) c - parents: Paul (Pavel) Hajducko and Anna Behun. Albert Hajducko e-mail, e-mail (1999-08-25)
BEDNÁR (Beluša) - I am seeking information about my father’s family from Beluša. His father is Stephen Bednar and his mother Elisabeth Pilat. Elizabeth Bednar, e-mail (2000-05-30)
BEDNAR (Brezová pod Bradlom) - Ancestors of Jan Plačko, Anna Potúček, Štefan Šlahor and Anna Vician: Batka, Bednar, Blanar, Dodrv, Huska, Juriček, Klučovsky, Kopecky, Kostelancik, Kravarik, Kriško, Kučera, Makys, Osusky, Plačko, Posednik, Potúček, Repta, Šaško, Šlahor, Sluka, Tomaska, Valko, Vician, Zvonar. Anabeth Dollins, 1409 Terrace Drive, Pittsburgh, PA 15228-1608, USA, www, e-mail (2002-05-28)
BEDNARIK - My grandmother and grandfather immigrated to USA in the 1800's. My grandfather's name was Andrew Valesko and my grandmother's name was Anna Stranyak. My grandmother was daughter of the late John and Maria Bednarik Stranyak. I would be interested in looking up my family genealogy. Faith Myers, e-mail (2007-03-30)
BEDNARIK - I am trying to find information on my Mother's grandparents. Her maiden name is Fotta and her grandmother's maiden name was Bednarik. I have not been able to find any information on what area they were from, since my Mother, who is 89, is the last one left in her family. She thinks they were from the area around the Austrian border of  Slovakia, because she remembers family discussions of whether they were Austrian or Slovak. My Grandfather was born in Forty Fort, Pa. in 1888, so I think they came to the U.S. in the early 1880's. Berta Guzzie, e-mail (2006-03-08)
BEĎÁČ - MUDr. Štefan Velgos,CSc., Drotárska 17, 811 04 Bratislava 1, e-mail (2002-01-21)
BEGANYI (Blažice) - I have my great grandfather's date and place of bith: Andrej Beganyi, b. August 8, 1871 in Bologd (now Blažice), his wife Maria Latcko. I also have his father and mother's name: Andrej Beganyi, b. 1831 in Blažice, his wife Maria Lukacsova. They were Roman Catholic. Michael C Begany, e-mail, www (2002-04-18)
BEGÁŇ (Blažice) - I have my great grandfather's date and place of bith: Andrej Beganyi, b. August 8, 1871 in Bologd (now Blažice), his wife Maria Latcko. I also have his father and mother's name: Andrej Beganyi, b. 1831 in Blažice, his wife Maria Lukacsova. They were Roman Catholic. Michael C Begany, e-mail, www (2002-04-18)
BEGYÁTS - MUDr. Štefan Velgos,CSc., Drotárska 17, 811 04 Bratislava 1, e-mail (2002-01-21)
BEHÚŇ (Ptičie) - parents: Paul (Pavel) Hajducko and Anna Behun.e-mail, e-mail(1999-08-25)
BEHÚŇ - Martin Kapasný, Hrnčiarska 168, 013 03 Varín, e-mail
BEIJIK - I am trying to find information about these family names: Jezo Parovsky, or Parovsky, Kaplan, Mednansky, Valack, Beijik. Annie Neison born Jezo Parovsky, e-mail (2006-04-19)
BEILESCH (Sklené) - My grandfather, John Beilesch, and grandmother, Paulina (nee Pittner) immigrated to Philadelphia from Glaserhau (Sklené, Skleno), Czechoslovakia in the 1930's. Looking for information on family members who remained in Slovakia and repatriated to Germany and Austria. Joe Foley, e-mail (2002-01-02)
BÉKÁHSY - Zdravím heraldiky a genealogy na Slovensku. V matrikách jsem padl na osobu, která by Vás mohla zajímat: Dne 16. 8. 1845 se v Horšovském Týně, městě č.p. 44 konala svatba: ženich: Eduard Boroš von Rakoš, k.k.Leitnant v záloze "Gerichtstafelbeisitzer Eisenburger Commitats in Ungarn", syn Stephana Boros de Rakos, držitele statku z Tana v Uhrách a jeho manželky Susany rozené Békáhsy z Uher, 29 let, svobodný nevěsta: Mathilda svobodná paní von Hildprandt, manželská dcera Josefa svob. pána von Hildprandt und Ottenhausen, k.k. komorníka a rittmeistra na pensi v Horšovském Týně a jeho manželky Johanny rozené svob. paní Mandorf, manželské dcery pana Vincenze svob.pána von Mandorf, k.k. krajského hejtmana z Lublinu v Polsku a jeho manželky Karoliny rozené svob.paní Wanschurové von Rzehnitz, 22 let svobodná. Pramen: SOA Plzen, Matrika Horšovský Týn č. 45, folio 6. Antonín Kondrys, e-mail (2003-02-11)
BÉLA - Michal Činčurák, Mierová 20, 821 05 Bratislava 2 (2000-01-20)
BELÁGYI (Šahy) - Miroslav Valuš, Tržná 13, 979 01 Rimavská Sobota, e-mail (2002-05-28)
BELÁK - Zaujímajú ma informácie o rodinách Benček, Herda, prípadne Belák. Martin Benček, e-mail (2007-11-15)
BELAN (Lubeník) - I am searching for information on Belan from the vilage of Lubenic, or surrounding area. My last person from the area was Pavel Belan, left Lubenic approximately 1928, to Canada. Settled in Leamington, Ontario, Canada at a farm. Wife was Mary Belan (Stanko), sons John and Dezider. Mike Belan, e-mail (2009-06-22)
BELANCIK - I would like to find out any information on the surname Belancik. Robert Belancik, e-mail (2002-01-15)
BĚLAS - Jiří Ošanec, I. P. Pavlova 26, 779 00 Olomouc, Czech Republic, e-mail
BELICA - Na svojej stranke (odkaz rodokmen) mam niekoľko priezvisk, hlavne Pajpach a Belica a od toho sa odvíjajúce ďalšie. Silvia Petreová, Hornopotočná 22, 917 00 Trnava, e-mail, www (2002-10-23)
BELKO - Ing. Vladimír Podolinský, Wolkra 1, 984 01 Lučenec,
e-mail (2009-09-17)
BELKO - Ancestors of Anthony Cherney. www, e-mail (2001-06-11)
BELLA (Podhradie) - Dušan Bella, *2.3.1958 Martin, Rodičia: Dušan Bella, *25.9.1934 Podhradie, Mária Šestáková, *2.3.1937 Malý Lipník, o. Stará Ľubovňa. Dušan Bella, Ruppeldtova 5, 036 01 Martin, e-mail
BELLA - Tomáš Božoň, Nádražní 479, 561 69 Králíky, ČR, e-mail (2003-04-03)
BELLÁK - Tatiana Belláková, Galandova 2/45, 036 01 Martin
BELLIS - David G. Bellis, USA, e-mail (1999-08-09)
BELOHOREC - Skúmam rody Žák a Belohorec. Ing. Štefan Žák, PhD., Rovná 2, 94901 Nitra, Tel: 02/67291558, e-mail (2005-11-02) 
BENCÚR (Dolný Kubín) - Rudolf Mitašík, Hurbanova 9, 031 01 Lipt. Mikuláš, e-mail, www (2004-01-08)
BENČEK (Hlohovec a okolie) - Skúmam rody Tehlár (ev. a. v. Trenčín a okolie, Púchov a okolie), Benček a Kapitán (Hlohovec a okolie). Viera Píštěková, Zalužická 19, 821 01 Bratislava, Tel.: 0903 160 963, e-mail (2008-10-21)
BENČEK - Zaujímajú ma informácie o rodinách Benček, Herda, prípadne Belák. Martin Benček, e-mail (2007-11-15)
BENDA (Podbranč; Sobotište) - My Grandparents Benda and Kuba came from Slovakia. The two localities named on most of their papers were Podbranč Dolina and Sobotište. Cheryl Benda Schaefer, e-mail (2002-01-15)
BENEK (Kováčovce) - Ja som Mišo Vašica, Slovák z Republiky Srbska a mám veľkú záľubu v genealogických výskumoch svojich predkov. Mám niekolko mien, za ktoré by som chcel zistit niejakú poznámku v starih matrikah.Všetci boli príslušníci evanjelickej cirkvi: 1. Vasica Jozef, nar.1820, miesto Kováčovce (Kovacz), otec Vašica Ďuro (György), matka Mária Benek, sobáš ? 2. Vašica Jano (János), nar. 1818, miesto Kováčovce, otec (?), matka (?), žena Brezina Anna, nar. 1819, sobáš (?). 3. Vašica Jano, nar. 1843, miesto Celary (Zselar), otec Vašica Jano, matka Brezina Anna. Srdečni pozdrav. Vašica Mišo, e-mail (2009-10-30)
BENEŠ (Kolín, ČR) - Zaujímam sa o rody Galček, Vršanský (Žilina), Beneš (Kolín), Uhliarik, Podmanický, Hullita (Rajec). Lucia Benešová, J. Fándlyho 9, 010 01 Žilina, e-mail (2010-09-06)
BENICKÝ
- Som dcérou Kolomana Benického. Darina Nevická, Krvavé pole 24, 060 01 Kežmarok, Tel.: 052 4567252 (2010-05-31)
BENICKÝ (z Liptova) - Pavol Zubrický MVDr., M. S. Trnavského 5. 949 01 Nitra, e-mail (2004-01-08)
BENICKÝ (Liptov, Benice) - Bc. Boris Benický, Janka Kráľa 139, 962 71 Dudince, e-mail (2009-21-12)
BENICZKY (Liptov, Benice) - Bc. Boris Benický, Janka Kráľa 139, 962 71 Dudince,  e-mail (2009-21-12)
BENIGNY - Doc. Ing. Jaroslav Stankvič, CSc., Bjornsonova 7, 811 05 Bratislava
BENKO (Nové Mesto nad Váhom, Liptovský Mikuláš) - Zaujímam sa o rod Buček (Trenčín), Vlk (Trenčín, Zemianske Podhradie?), Žarnovický (Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Súľov), Križan (Adamovské Kochanovce), Štelcer /Sztelczer/ (Trenčín), Benko (Nové Mesto nad Váhom, Lipt. Mikuláš), Budaj (Veľký Grob). Martin Buček, e-mail (2003-04-04)
BENKO - Môj starý otec sa volal John Benko, jeho matka bola Susanna Petrik. Možno mal sestru. Narodil sa vo Vrbici na jar 1893, do USA šiel začiatkom 20. storočia. John Tomka, 8214 Condover Ct., Jacksonville, Florida 32256, USA. e-mail (2005-10-24)
BENKOVIČ
- I am tracing families Krcmery, Dubravec, Ockay, Jancek, Janotik, Mastis, Benkovic; localities: Liptovská Teplá, Liptovský Ondrej, Ružomberok, Partizánska Ľupča, Dolný Kubín, Bratislava. Richard K. Brunson, 1460 Norfield Rd., Suamico, WI 54173-8441, phone: (920)434-3149, e-mail (2006-05-24)
BENO - Ancestors of Anthony Cherney. www, e-mail (2001-06-11)
BENOVIC (Kamenica nad Cirochou) - I was born in Michalovce, my parents lived there. My father Artur Benovic was bor in Kamenica nad Cirochou, okr. Humenne and his parents lived there. My grandparents names were Ignatz Benovitz and Etela Klein (from Kamenica). I think Ignatz parents were Benjamin and Miriam Benowitz or Benovic. My grand-grandmother was Elka Benovic from Malcov. - My mother was Helena Feuereisen from Leles. Her mother's name was Regina Gluck and my mother's father's name was Kalman (Klonimus) Feuereisen. Judita Benovicova-Goldfeld, 1 Nathan Hanavi St, Brak-Bue, Israel, e-mail (2004-06-29)
BENOWITZ (Kamenica nad Cirochou) - I was born in Michalovce, my parents lived there. My father Artur Benovic was bor in Kamenica nad Cirochou, okr. Humenne and his parents lived there. My grandparents names were Ignatz Benovitz and Etela Klein (from Kamenica). I think Ignatz parents were Benjamin and Miriam Benowitz or Benovic. My grand-grandmother was Elka Benovic from Malcov. - My mother was Helena Feuereisen from Leles. Her mother's name was Regina Gluck and my mother's father's name was Kalman (Klonimus) Feuereisen. Judita Benovicova-Goldfeld, 1 Nathan Hanavi St, Brak-Bue, Israel, e-mail (2004-06-29)
BENUS (Zákamenné) - My Grandmother and Grandfathers' families came from Czechoslovakia. My dad was the first one born in America. His mom's name was Mary Magdalena Benus. The village she came from was: Zakameni Klin. She died in the early 60's. My dad said there is a small catholic church in that area. My grandparents were married there in 1902 or 1904. My grandpa's last name was Olbertov the name was later changed to Olbert and when they came to America it became Albert. My dad says his father's family came from the northern part of Czechoslovakia. They had a very large farm that grew sugar beets and pears. My grandmother worked for my grandfathers family. As the story goes he left the farm married my grandmother and later came to America. Mary Ferris, 104 Wappoolah Dr., Summerville, S.C. USA, e-mail (2002-01-28)
BENUS - I am looking for information about my fathers family. His name was Anton Stellar. My mother was a Benus. Emrich M. Stellar, e-mail (2009-06-01)
BENYAK - Cosley, Benyak, Cigler. Am looking for information on any of above surnames in Austria-Hungary, Slovakia. Janice Cigler, e-mail (2005-03-07)
BENYO - Ancestors of Anthony Cherney.www, e-mail (2001-06-11)
BENYO (Nové Sady) - Am looking for relatives who might be related to my grandfather. His name was Stefan Benyo. He had a brother named Mike and a sister named Julia. I was told that not all the sieblings came to the United States. Stefan came to the US around 1906. He was from a town called Assakurth, I think. e-mail (2001-09-21)
BEŇO (Bošáca) - Hledám informace o osobách s příjmením Beňo z obce Bošáca. Michal Hamšík, e-mail (2008-06-30)
BEŇO - Ancestors of Anthony Cherney. www, e-mail (2001-06-11)
BEŇO - Zdeněk Záruba, Brezová 5, 949 01 Nitra (2000-03-01)
BEŇO (Nové Sady) - Am looking for relatives who might be related to my grandfather. His name was Stefan Benyo. He had a brother named Mike and a sister named Julia. I was told that not all the sieblings came to the United States. Stefan came to the US around 1906. He was from a town called Assakurth, I think. e-mail (2001-09-21)
BEŇOVSKÝ- Helena Michelová, Rákocziho 21/18, 945 01 Komárno (2003-09-29)
BEŇUŠ - I am looking for information about my fathers family. His name was Anton Stellar. My mother was a Benus. Emrich M. Stellar, e-mail (2009-06-01)
BEŇUŠ (Zákamenné) - My Grandmother and Grandfathers' families came from Czechoslovakia. My dad was the first one born in America. His mom's name was Mary Magdalena Benus. The village she came from was: Zakameni Klin. She died in the early 60's. My dad said there is a small catholic church in that area. My grandparents were married there in 1902 or 1904. My grandpa's last name was Olbertov the name was later changed to Olbert and when they came to America it became Albert. My dad says his father's family came from the northern part of Czechoslovakia. They had a very large farm that grew sugar beets and pears. My grandmother worked for my grandfathers family. As the story goes he left the farm married my grandmother and later came to America. Mary Ferris, 104 Wappoolah Dr., Summerville, S.C. USA, e-mail (2002-01-28)
BERČÍK (Česká republika) - Martin Berčík, Obilná 42, 900 27 Bernolákovo, e-mail  (2005-04-26)
BERECZ - Zaujímajú ma rody Szomolay, Szalay, Berecz, Bognár, Hlavaj, Kiszely. Tibor Szomolay, Bratislava, Tel.: 0905 434 786, e-mail (2012-12-03)
BERÉNI (Beckov, Čachtice) - František Schingler, Púpavová 20, 841 04 Bratislava, e-mail (2000-08-14)
BERESIK (Bytča, Trenčín) - Bolcik, Backo, Beresik, Dudek, Durkovic, Felcan, Filicky, Fridrichovsky, Honza, Hubocky, Keblusek, Kemka, Kifso, Sajtlava, Sluzny, Spacek, Valuch, Zachar. I have been researching in the archives in Bytca and am looking to complete some of the family lines. Christopher Bolcik, e-mail (2003-02-17)
BEREZNAY - My relatives came from Baskovce/Hungary/Austria, now known as Slovakia. This is where my Grandfather, George Bereznay was born on July 27, 1894. My Grandmothers name was Mary Pavlulinetz born Aug. 28, 1896 in Solotvynka or Solotvyna, Austria/Hungary/Slovakia. She came to America by ship in her teens about 1912? They were married in a Byzantine Catholic Church in Carteret, New Jersey, USA on Sept. 9, 1917. Paul Bereznay, e-mail (2005-08-01)
BERGER (Ptrukša) - My name is Eugen Berger and I live in Uruguay. My father, my mother and myself emmigrated to Argentina in 1947 and I am now married and living in Uruguay. I am looking for a death certificate of my uncle Alexander Berger, born on October 23th, 1904 in Ptrukša, Velke Kapusany (father Koloman Berger, mother Helena Abrahamovicsova). This uncle emmigrated to America on the ship Kroonland coming from Antwerp on the 17th October 1920, when he was 16 years old. We believe that he died in Canada around the year 1965. Eugen Berger, Paraguay 1610-CP 11100, Tel.: (598-2)902 35 15, Fax: (598-2)902 08 80, e-mail, www (2006-03-10)
BERGMANN - Ich betreibe Ahnen Forschung über den Namen Rosenberg. Mein letzter ahne ist am 31. 05 1738 in Ilmenau als Bergmann gestorben. Henry Rosenberg, e-mail (2003-07-30)
BERNAT (Košice area) - We are looking for information about Albert Boczan (Bocan) and his wife Anna Boka, and Michael Bernot (Bernat) and his family. Both immigrated to America in the early 1900‘s and live near Kosice (we think). Mary Margaret Bernat, e-mail (2000-07-26)
BERNÁT - I am doing research on Rozum and Bernat ancestors. My father Jan Rozum was born in Nizny Klatov on October 26, 1892. He died on July 3, 1976 in Ohio. He had two sisters: Maria and Anna, brothers Michal, Juraj, Jozef and Stefan all born in Nižný Klatov. Anna Rozum, who lived in Ohio had no children. She and her husband Matt Koval adopted Margaret Novak, daughter of Maria Rozum and Matthew Novak, and came to Ohio at age 12 or 13. Margaret’s married name is Bada. John J. Rozum, 14780 Ave. 48, PO Box 10172, Earlimart, CA 93219, e-mail(1999-10-28).
BERTHA - Zaujímam sa o tieto priezviská: Bertha, Borovský, Bukovinský, Császar, Divos, Dodok, Dvíhal, Glatz, Graca, Horecký, Košina, Kučera, Kupert, Láclavík, Líška, Macho, Matula, Matušík, Méry, Mikula, Nagy, Pacher, Pilan, Radovič, Rátz, Ripka, Schiesek, Schwarz, Szabó, Tholl, Toperzel, Tóth, Tríbes, Václavík a Valachy. Vojtech Méry, Gaštanová 6, 010 07Žilina, e-mail (2003-05-28)
BERZEVICZY - My ancestors arrived in the Zips area in 1202, we were miners and vintners. We left the area around 1514-1520. My ancestor Rutker von Matray founded the city of Eisdorf in 1209. He was an Ispan. Ekbert Andechs von Meran, brother of Gertrude, wife of King Andreas II, received from his brother in law King Andreas II, in 1205, a large chunk of the Zips territory around Gross-Lomnitz and Eisdorf. Ekbert then granted the land to the Zipser Abbot Adolf, whose sister was then married with the knight Rutker von Matray, who lived recently in the area in 1202, ancestor of the noble Hungarian houses of Berzeviczy and Tharczay. Mark Matray, e-mail (2009-12-08)
BERZEVICZY - Zaujímajú ma rody v Šariši: Tarczay, Berzeviczi, Dessewffy, Ghylanyi. Mgr. Jozef Kušnír, e-mail (2013-03-18)
BERZEVICZY - Zaujímajú ma rody Máriássy (hlavne Spiš: Markušovce, Batizovce), Berzeviczy (Spiš: Veľká Lomnica, Šariš: Brezovica nad Torysou), Csáky (Spiš: Hodkovce, Bijacovce), Habsburgovci. Mgr. Mirka Lazniová, Školská 12, 053 21 Markušovce, e-mail (2014-01-29)
BERZÉTY - e-mail (2002-11-21)
BESTERCI - Chcem zistiť niečo o svojich predkoch. Vladimír Širochman, e-mail (2013-05-17)
BEŠENYI - Libor Bešenyi, e-mail (2010-01-04)
BETTELHEIM (Bratislava) - My ancestors came from Presburg, Bratislava at the end of the 18th century. Salomon Levij Leidersdorff (Lijdesdorff, Leydesdorff) was first mentioned in the Netherlands in 1798. His parents were Levy Leidersdorff, married to Marijke Abrahams. Salomon Levij Leidersdorff died in the Netherlands 14-08-1843 at the age of 82 born in Ongarin. Furthermore we search for Leopold Fried from Presburg, married to Katharina Bettelheim. They had a daughter Julie Fried, born 21-09-1848 in Wien. Julie was married to Jonasz Mann. Mieke Gerretsen, e-mail (2002-01-15)
BETUŠTIAK (Trstená) - Jaro Pavel, Edinburgh, GB, www (2000-06-29)
BEVILACQUA - Spracuvávam rokmeň rodiny Bevilaqua (Bevilacqua). Môj pradedo Pietro Bevilacqua pochádza zo sevorotalianskej dediny Meduno, provincia Udine. Na Slovensko prišiel koncom 19 stor. ako kamenár na stavbu tunelov košicko-bohumínskej trate. Časť jeho potomkov sa usadila na Slovensku (syn Ernest, Tobiáš a dcéra Anna), Najstarší syn sa vysťahoval do USA (John), mladší odišiel do Francúzska - Lambersard (Augustín). Zbieram všetky informácie o tejto rozvetvenej rodine. Ing. Peter Bevilaqua, Mieru 97, 04424 Poproč, e-mail (2004-05-10)
BEVILAQUA - Spracuvávam rokmeň rodiny Bevilaqua (Bevilacqua). Môj pradedo Pietro Bevilacqua pochádza zo sevorotalianskej dediny Meduno, provincia Udine. Na Slovensko prišiel koncom 19 stor. ako kamenár na stavbu tunelov košicko-bohumínskej trate. Časť jeho potomkov sa usadila na Slovensku (syn Ernest, Tobiáš a dcéra Anna), Najstarší syn sa vysťahoval do USA (John), mladší odišiel do Francúzska - Lambersard (Augustín). Zbieram všetky informácie o tejto rozvetvenej rodine. Ing. Peter Bevilaqua, Mieru 97, 04424 Poproč, e-mail (2004-05-10)
BEZEK - I am trying to find the coiat-of-arms for the family names of: BIZJAK , BEZEK and BISCAK. Christopher McAuliffe, Palm Springs, CA USA 92262, e-mail (2003-05-06)
BIANCO - Vladimír Banko, Čs. parašutistov 27, 831 03 Bratislava
BIANCONI - Vladimír Banko, Čs. parašutistov 27, 831 03 Bratislava
BIČAN - Hľadám svojich predkov a tiež nositeľov mena Bičan. Zároveň hľadám predkov z maminej strany, meno Janec, pochádzajúcich z okolia Trnavy. Mária Bičanová, e-mail (2003-03-26)
BIEL - Zaujímajú ma rody: Buzek, Biel, Budz, Zmuda, Lichaj, Waksmundzki, Wierzba, Wysoczański, Sykala, Szczurek, Majewski, Kudzia, Drapała, Skrzyński, Sulima; Račko, Čandik, Vasiľ, Ličák, Zajac, Kačmarčin, Hostiňak, Kušnír, Petrilla. - Lokality: Jasenovce, Vranov nad Topľou, Vranovské Dlhé, Čemerné, Hencovce, Sedliská, Majerovce, Zámutov, Juskova Voľa, Brestov nad Laborcom, Matysová, Łaszczów, Tarnawa Dolna, Chorzów, Pruchnik, Biały Dunajec, Białka Tatrzańska, Waksmund, Odrowąż Podhalański, Zawoja. Oliver Buzek, Okulka 9/5, 093 01 Vranov nad Topľou, e-mail (2012-05-18)
BIELIK - Michal Gľonda, H. Meličkovej 7, 841 05 Bratislava
BIELIK - Dada Vrecníková, 935 02 Brhlovce č. 75 (2000-01-17)
BIELY HULIN - My grandfather was John Skolnik, b. 1885 in Rajecká Lesná, parents John Skolnik and Eva Surik (d. 1903). His father remarried in 1903 to Anna Biely Hulin (d. 1919). Granfather arrived New York approximately 1903-1906. He had a brother and sister, that died in childhood, a sister married Vincent Bolos. Grandfather married Anna Vyskocil, a Moravian, in 1912 in West Virginia. They had 5 children. After his marriage worked in coal mines in Ohio. Family moved to Michigan 1928 where he worked in automobile factory. Helen Williams, 413 Old Mill Dr., Flushing, Michigan 48433, USA (1999-11-25)
BIENIK (Detva) - Grandparents: Andy (Andreas) Sulek - born 27 April 1885 in Detva, immigrated to the US in 1911, died 8 Mar 1957 at his farm home in Spencer, Medina Co, OH; Julia Bienik, born 13 May 1888 in Detva, died 11 Jan 1958 in Lodi Community Hospital, Lodi, Medina Co, OH. Parents: Julia Sulek, dauther of Andy Sulek and Julia Bienik, born 17 March 1911 in Klenovec, died 25 May 1988, Adam Hovorka, born in Malá Slatina, 4 June 1904, the youngest of 8 sons, died 18 Jan 1991. Mary E. Beebe, 538 CR 801, Rt 3, Ashland, OH 44805-9552, USA, www, e-mail (1999-09-27)
BIHARI - Zaujímam sa o priezvisko Bihari - dostal som sa najďalej k svojmu prapradedovi Samuelovi nar. 1835, vlastne aj k jeho otcovi, ale neviem jeho meno- ako aj o priezviská Melczický, Sopko, Tóth, Thurský. Ing. Ladislav Bihari, e-mail (2005-05-10)
BIHONEK (Lošonec) - Zajímám se o rody: Vašek a Bihonek z Lošonce okr. Trnava. Markéta Zahradníková, e-mail (2004-11-25)
BIJALKO (Brezovica, d. Sabinov) - My granfather Paul Onuska came from Stráňany, his wife Anna Bijalko from Brezovica. Paul Onuska, e-mail (2000-08-22)
BIKAL (Vrútky) - I live in Japan but have, I am told, Slovak ancestors. My name is Bikkal. It seems it was changed 3-4 generations from Bikal. The origin of my family is Vrutky. The oldest known relative was born in Budapest October 6, 1896: Denes Bikkal. Nick Bikkal,e-mail (1999-09-06)
BIKKAL (Vrútky) - I live in Japan but have, I am told, Slovak ancestors. My name is Bikkal. It seems it was changed 3-4 generations from Bikal. The origin of my family is Vrutky. The oldest known relative was born in Budapest October 6, 1896: Denes Bikkal. Nick Bikkal, e-mail(1999-09-06)
BILAVSKY (Gaboltov) - My grandmother was born in 1904 in Cigelka (near Presov and Bardejov), Greckokatolica. My grandfather was born in 1902 in Gaboltov (near Presov and Bardejov), Roman Catholic. Michael Bilavsky, e-mail (2004-06-08)
BILIK - Looking for info on Barkacs family from Garany or Hran, Pastirik from Mocarany, Kulha from Lubisa and Bilik or Billick from Podcivic Varon na Teplo, e-mail (2001-10-11)
BILLICK - Looking for info on Barkacs family from Garany or Hran, Pastirik from Mocarany, Kulha from Lubisa and Bilik or Billick from Podcivic Varon na Teplo, e-mail (2001-10-11)
BÍLÝ - JUDr. Jiří L. Bílý, Kotkova 20, 618 00 Brno, Czech Republic
BIROS - I am looking for origins or areas of residence of Yaaremko and Biros names. Caroline Richard, e-mail (2008-02-15)
BISCAK - I am trying to find the coiat-of-arms for the family names of: BIZJAK , BEZEK and BISCAK. Christopher McAuliffe, Palm Springs, CA USA 92262, e-mail (2003-05-06)
BÍTOVSKÝ - Zajímají mne rody: Hrabina, Hrabišicové, Bítovští z Bítova i ze Slavíkovic, Hrabinští z Bítova i z Brňova a z Kladné, Hrabinové z Bítova. Dr. Mgr. Petr Hrabina, Vavřinecká 1, 624 00 Brno, ČR, e-mail (2003-04-03)
BITTNER - Charles S. Pavlu, e-mail (1999-06-25)
BITTÓ - Zaujímajú ma rody: Németh, Csörgey, Bartal, Bacsák, Petőcz, Kisléghy, Földes, Nogell, Lelkes, Lukács, Kulcsár, Fekete, Cséfalvay, Puha, Végh, Méhes, Szüllő, Bittó. Ing. Tibor Németh, Oravská 14A, 903 01 Senec, e-mail, www (2014-02-10)
BIZIK - Bizik, Drabik, Gjer, Szedliacek, Minarik, Micica: searching for information on any of these family names from area of Kotrčiná Lúčka and Horný Vadičov. Hoping to connect with relatives there. Grandparents came to US in 1909. Sue, e-mail (2003-03-26)
BIZJAK - I am trying to find the coiat-of-arms for the family names of: BIZJAK , BEZEK and BISCAK. Christopher McAuliffe, Palm Springs, CA USA 92262, e-mail(2003-05-06)
BLAHNA - Jackie Blahna, e-mail (2001-01-13)
BLANAR (Brezová pod Bradlom) - Ancestors of Jan Plačko, Anna Potúček, Štefan Šlahor and Anna Vician: Batka, Bednar, Blanar, Dodrv, Huska, Juriček, Klučovsky, Kopecky, Kostelancik, Kravarik, Kriško, Kučera, Makys, Osusky, Plačko, Posednik, Potúček, Repta, Šaško, Šlahor, Sluka, Tomaska, Valko, Vician, Zvonar. Anabeth Dollins, 1409 Terrace Drive, Pittsburgh, PA 15228-1608, USA, www, e-mail (2002-05-28)
BLASKAY (Svätý Kríž) - Zaujímajú ma rody Hont-Poznan, Dóczy z Veľkej Lúče, Forgáč, Macák (zo Svätého Kríža a Lutily), Blaško-Blaskay (zo Svätého Kríža), Vanka, Martinca z okolia Žiaru nad Hronom a ďalšie. Bc. Stanislav Macák, DiS.art., Beňadická 14, 851 06 Bratislava, e-mail (2011-11-01)
BLASKOVITS - Zaujímajú ma rody Cauner, Landl, Miššeje, Ernyey, Ballo, Blaskovits, Blaškovič, Velits, Laszlofalvy, Ragulik, Ludvigh, Kern, Králik. Margareta Miššejová, Babuškova 5, 821 03 Bratislava 2, 0904 146 200, e-mail (2008-04-04)
BLAŠKO (Svätý Kríž) - Zaujímajú ma rody Hont-Poznan, Dóczy z Veľkej Lúče, Forgáč, Macák (zo Svätého Kríža a Lutily), Blaško-Blaskay (zo Svätého Kríža), Vanka, Martinca z okolia Žiaru nad Hronom a ďalšie. Bc. Stanislav Macák, DiS.art., Beňadická 14, 851 06 Bratislava, e-mail (2011-11-01)
BLAŠKO - Zaujímam sa o rody Böhm, Judt, Iwaniecz, Blaško. Eleonóra Blašková, Titogradská 8, 040 23 Košice, e-mail (2008-02-03)
BLAŠKO (Štrba) - I am looking for any family from the Chovanec surname. My great-grandfather was born in Rovné or Rovna in 1899 and emigrated to the United States in 1922. My great-grandmother (nee Grega) and grandmother's family came from Marhaň and emigrated to the United States in 1925/1926. I am also looking for information on my grandfather's family - Andrej and Sophia/Sofia Blaško. My great-grandfather and great-grandmother came from Štrba and emigrated in 1906. Denise Nathan, e-mail (2014-02-28)
BLAŠKO
(Revúcka Lehota – Umrlá Lehota) - Miloslav Kráľ, Astrová 54, 821 01 Bratislava, e-mail (2004-09-02)
BLAŠKOVIČ - Zaujímajú ma rody Cauner, Landl, Miššeje, Ernyey, Ballo, Blaskovits, Blaškovič, Velits, Laszlofalvy, Ragulik, Ludvigh, Kern, Králik. Margareta Miššejová, Babuškova 5, 821 03 Bratislava 2, 0904 146 200, e-mail (2008-04-04)
BLAU (Částkovce) - I'm from Israel, and searching after my BLAU'S family. My grandmother Johana Blau b. 1891 in Castkovce near Vrbove. Her mother Kati, and her father Moritz (they had 2 sons and 3 daughters, I don’t know the names...). Johana married in 1921 to Adelbert Singer and lived in Bratislava. Johana and Adelbert – died in WW2. I don't know anything of them. Roni Peled, e-mail (2004-01-08)
BLAŠKO (Štrba) - I am looking for any family from the Chovanec surname. My great-grandfather was born in Rovné or Rovna in 1899 and emigrated to the United States in 1922. My great-grandmother (nee Grega) and grandmother's family came from Marhaň and emigrated to the United States in 1925/1926. I am also looking for information on my grandfather's family - Andrej and Sophia/Sofia Blaško. My great-grandfather and great-grandmother came from Štrba and emigrated in 1906. Denise Nathan, e-mail (2014-02-28)
BLAŽEK
(Veselí) - Zaujímajú ma rody Tinka (Bošáca), Steinecker (Častá/Hrádok), Blažek (Veselí), Šturdík (Trnava), Orgoník (Kunov), Chrenko (Adamovské Kochanovce). Igor Tinka, Prieseky 214, 913 08 Nová Bošáca, Tel.: 032-7712588, e-mail (2006-09-26)
BLEHO (Močenok) - I am looking for any information for the last name Antol in Nitrianske Pravno, Solka, and Opatovce nad Nitrou; and Bleho in Močenok; both particularly in 1800s or earlier. Barbara Bleho, e-mail (2010-07-23)
BLEISNICK - My wife’s grandmother Anna Lajtar was born in Ladomir (Ladomirová). This information was found on a death certificate dated 1934. She married John Bleisnick, not sure of date, and had one issue prior to immigrating to the US in 1904. Any attempts to search for Lajtar or Bleisnick produces no results leading me to believe I am using an incorrect spelling of the surname … or possibly using the “phonetic” spelling of the name, especially Bleisnick. Dan Veargason, San Jose, CA, USA, e-mail (2002-01-11)
BLUMTRITT (Polianka) - Zkoumám rod Blumtritt a částečně Vician z oblasti Polianky. Viliam Blumtritt, Sluneční náměstí 2588/14, 158 00 Praha 5, ČR, Tel.: +420 731 377 131, e-mail (2009-11-11)
BOBAK - Rody : Adamkovic, Bacinsky, Brinsky, Bardossy, Bobak, Cisarik, Dudinsky, Gojdic, Gerbery, Halko, Hucko, Hodermarsky, Chanath, Ilkovic, Kapisinsky,Kopcay, Kelly, Kellő, Kristof, Leukanic, Mankovich, Martyak, Michalic, Mirossay, Molcanyi, Petrasovsky, Petrasovic, Petrick, Podhajecky, Popovic, Rojkovic, Rokiczky, Russnak, Szekely, Takac, Toronsky, Ujhelyi, Varzaly, Vislocky, Vojtovic, Zubricky, Zacharias, Zavacky, Zima, Zorvan. Matúš Molčányi, Mengusovská 15, 040 01 Košice, e-mail, www (2005-01-04)
BOBAK - My name is Robert Rusnak from Florida. A professional genealogist did for me research in the Levoca State Regional Archive, Slovakia using the Batizovce Evangelical Lutheran parish records. He has researched the main family lineage of Rusnak, Rakyta, Bobak and Kicin. All of my family came from the villages of Štóla, Batizovce, Gerlachov and Veľká (Spiš). I am interested in continuing back further in historical records of my families lineage. Robert Rusnak, e-mail (2006-11-09)
BOBÁK - Môj strýko Rudolph Bobák, nar. 28.12.1898, odišiel za prácou do USA, pred 1951 býval v meste Wheeling, West Virginia, potom v štáte Ohio. Mal 2 dcéry (jedna sa volala Štefánia) a 1 syna (Rudolf). Ing. Mária Húsková, Hrobákova 12, 851 02 Bratislava (2002-08-12)
BOBEK (Čáry) - My great grandmother Maria (Bobekova) Kollar died in 1922 and is believe to be buried in Čáry. Her husband was Andrej Kollar and they lived in Čáry, Senica, Slovakia, but I do not know when he died or where he is buried. The Bursky side of the family are from Brodské. I am seeking Juraj Bursky born 15 April 1834 and his wife Juliana (Hrazdilova) Bursky born 20 December 1844. They are all believed to have been catholic. Dave Burnisky, USA, e-mail (2009-05-05)
BOBOCH (Uhrovec a okolie) – Predkovia môjho rodu – Venžíkovci - po roku 1620 sa prisťahovali do Uhrovskej doliny (Dežerice, Podlužany, Uhrovec) z Čiech, resp. Nemecka. Spriaznené rodiny priamo manželským zväzkom už tu na Slovensku sú: Zajac (Zayacz), Slaninka, Černo (Czerno), Bobok (Boboch), Zay, Kozic. Ladislav Venžík, Trnava, e-mail (2001-06-05)
BOBOK (Uhrovec) - I have some Bobok ancient in the XVIII century: Maria Bobok got married Andreas Hlavac on 16 Januar 1797. She was born on 17 of October 1781 in Uhrovec. Her parents were Stefan Bobok and Anna Latkoczy. Her grandparents were Michael Bobok and Justinia Dragula. Zsolt Máray, e-mail (2009-05-21)
BOBOK - Milan Šišmiš, Š. B. Romana 4/27, 036 01 Martin
BOBOK (z Dežeríc) - Ing. Otto Bobok, Partizánska 797/11, 911 01 Trenčín
BOBOK (Uhrovec a okolie) - Predkovia môjho rodu - Venžíkovci - po roku 1620 sa prisťahovali do Uhrovskej doliny (Dežerice, Podlužany, Uhrovec) z Čiech, resp. Nemecka. Spriaznené rodiny priamo manželským zväzkom už tu na Slovensku sú: Zajac (Zayacz), Slaninka, Černo (Czerno), Bobok (Boboch), Zay, Kozic. Ladislav Venžík, Trnava, e-mail (2001-06-05)
BOBOK (Uhrovec) - Mgr. Rudolf Hudec, Beladická 50, 951 72 Neverice, e-mail (2001-08-10)
BOBOK (Dežerice, Uhrovec, Rimavské Brezovo) - My family name is Bobok and all the
other peoples in Hungary having this family name are my relatives. We try to reconstruct the Bobok family tree We have an ancestor who lived in Dežerice (Dezsér) around 1700 and a son of his András (Andrej) Bobok in Uhrovec (Zayugróc) around 1736. I am the great grand son of Tivadar Bobok who lived and died in Rimabrézo. In communication I prefer English or Spanish besides Hungarian but through my relatives German can be useful also. Dr. Ing. Bobok György, 1025 Budapest, Csalán u. 49/B, Hungary, e-mail (2002-06-25)
BOBOTH - Ancestors of Anthony Cherney. www, e-mail (2001-06-11)
BOBOVSKÝ (Švábovce) - Skúmam rody Rusnačko - Švábovce a Bobovský - Švábovce - Bratislav-Rača, Poprad. Pavol Rusnačko, Sadová 18/451, 053 14 Spišský Štvrtok, SK, e-mail (2007-03-21)
BOBROVNICZKÝ - PhDr. Astrid Kostelníková, Hradby 3, 054 01 Levoča (1999-10-14)
BOBROVNICKÝ (Bobrovník) - Szalay-Bobrovniczky Kristóf, e-mail (2004-04-29)
BOBROVNICZKY (Bobrovník) - Szalay-Bobrovniczky Kristóf, e-mail (2004-04-29)
BOBROWSKI - Volám sa Ondrej Pelikan a zaujímam sa o rodiny Pelikan von Plauenwald, Nagy de Vagyócz, Bobrowski, Dobrucki, Bodó, Serényi. Ak by mal niekto informácie o týchto rodoch bol by som veľmi rád. e-mail (2006-08-08)
BOCAN (Košice area) - We are looking for information about Albert Boczan (Bocan) and his wife Anna Boka, and Michael Bernot (Bernat) and his family. Both immigrated to America in the early 1900‘s and live near Kosice (we think). Mary Margaret Bernat, e-mail (2000-07-26)
BOCKO (Dolný Kubín) - Hledám své předky, prřípadně jmenovce. Muj tatínek žil v Dolním Kubíně, odkud byla i moje babička Žofia, rozená Kabzanová. Dědeček se jmenoval Jan Bocko. Vím ještě, že moje prababička se jmenovala za svobodna Vankúšová. Hledám všechny Bockovy, Kabzanovy, kteří pocházejí z Dolního nebo Vyšního Kubína. e-mail (1999-09-20)
BOCZAN (Košice area) - We are looking for information about Albert Boczan (Bocan) and his wife Anna Boka, and Michael Bernot (Bernat) and his family. Both immigrated to America in the early 1900‘s and live near Kosice (we think). Mary Margaret Bernat, e-mail (2000-07-26)
BOČKORÁŠ - Skúmam rody Reštei, Pereš, Bočkoráš, Mura z Abovskej župy. Ing. Tibor Reštei, Buzinská 18, 040 15 Košice-Šaca, SK, e-mail (2007-03-13)
BODICK - My name is Christee Kee and I live in the United States. My great grandfather, John Badics (changed to Bodick) came here in the early 20th century. His wife was Elizabeth Pavarnics. I would really like to find out more about my ancestors. Christee Kee, e-mail (2009-05-21)
BÓDIS (Holice, Malá a Veľká Lúč) - Skúmané rody: Németh - Lehnice a okolie; Csörey - Lehnice a okolie - šlachtická rodina, poslední známi predkovia sú pochovaní v Masníkove (časť Lehníc) z roku 1878 a 1893, zistená previazanosť s rodmi Csiba (sobáš okolo 1800 medzi Csiba Imre a Csörgey Terézia), Németh (sobáš okolo 1900 medzi Csörgey Júlianna a Németh Móricz ), Nozdroviczky (sobáš okolo 1910 medzi Csörgey Ágnes a Nozdrovicky Jenő) a rodom Petőcz; Bódis - okolie Holice a Malá-Veľká Lúč. Ing. Tibor Németh, Žitavská 7, 903 01 Senec, e-mail (2005-01-24) 
BODONI-KOVÁČ - Margita Kováčová, Veľkolehotská 1, 971 01 Prievidza (2000-03-27)
BODONYI-KOVÁC - Margita Kováčová, Veľkolehotská 1, 971 01 Prievidza (2000-03-27)
BODÓ - Volám sa Ondrej Pelikan a zaujímam sa o rodiny Pelikan von Plauenwald, Nagy de Vagyócz, Bobrowski, Dobrucki, Bodó, Serényi. Ak by mal niekto informácie o týchto rodoch bol by som veľmi rád. e-mail (2006-08-08)
BODNAR (Trebišov) - Looking for Bodnars who live in Trebisov or Parics, Zemplin Co. Doris Weigner, e-mail (2002-04-12)
BODNÁR (Trebišov) Looking for Bodnars who live in Trebisov or Parics, Zemplin Co. Doris Weigner, e-mail (2002-04-12)
BODNÁR - Ján Serbák, 072 42 Úbrež 201
BODNOVIC
(Rudňany) - My grandfather was born in Slovakia, in or near the village of what is today Nižné Repaše. He was named Joseph, was baptized Roman Catholic. We believe the year was just prior to 1888 since his family is said to have moved to the USA that same year. He married Catherine Bodnovic born about the same time, my grandmother, from the town of Rudňany. She was likely baptized in Poráč which had the only Catholic church at the time. She had a brother George, and a sister Mary. Bernie Moltchan, USA, e-mail (2012-02-29)
BODNOVIČ (Rudňany) - My grandfather was born in Slovakia, in or near the village of what is today Nižné Repaše. He was named Joseph, was baptized Roman Catholic. We believe the year was just prior to 1888 since his family is said to have moved to the USA that same year. He married Catherine Bodnovic born about the same time, my grandmother, from the town of Rudňany. She was likely baptized in Poráč which had the only Catholic church at the time. She had a brother George, and a sister Mary. Bernie Moltchan, USA,
e-mail (2012-02-29)
BODZÁSI - Cimerman, Emeritzy, Struhár, Bodzási, Husz. Martin Cimerman, Tatranská 109, 974 11 Banská Bystrica, e-mail (2003-04-03)
BOGÁR (Pilíscséve, Maďarsko) - Môj otec Štefan Bogár, nar. 25.3.1918, pochádzal z Pilíscséve, jeho matka Mária Klányi, nar. asi 1898, pochádzala z Kesztölca pri Pilíscséve. Moja matka Anna Matušková, nar. 1922, i jej matka (moja babka) rod. Fardová, pochádzali z Pilíscséve. Ružena Bachorcová, rod. Bogárová (nar. 11.3.1946), Čapáš 210/5, 943 42 Gbelce. (2001-10-04)
BOGDAN - Nedavno se na mne obratila pi Odile Mousset z francouzskeho mesta Montelimar, ktera patra po svych predcich. Mezi nim se vyskytuje tez jisty Joseph Pelican, nar. kolem roku 1760 v "Chamoyes en Hongrie", tedy v Uhrach, povolanim hornik, otec Jarom (?Jerome) Pelican (rovnez hornik), matka Catherine Bogdan. Tento muz se odstehoval kolem roku 1800 do Francie, kde se ozenil a pozdeji zahynul pri dulnim nestesti. Podle tradice se jednalo o francouzskou hornickou rodinu, ktera prisla za Marie Terezie pracovat jako "experti" do Uher a pak se zase vratila. Pokud vim, existovaly v 18. stol. v Uhrach prakticky doly jen v okoli Banske Stiavnice, kde byla tez 1760 zalozena Banska akademie. Snad byli tehdy pozvani i zahranicni odbornici, napr. z Francie. Nazev rodiste je asi nesmysl zpusobeny fonetickym prepisem, ale madarsky nazev mesta je myslim mirne podobny (?Selmecs). Prof. MVDr. Vladimir Benda, DrSc., Dept. of Biochemistry nad Microbiology, ICT Prague, Technicka 5, 166 28  Prague 6, Czech Republic, phone: +420 220 443 697, fax: +420 220 445 167, e-mail (2006-06-26)
BOGNÁR - Zaujímajú ma rody Szomolay, Szalay, Berecz, Bognár, Hlavaj, Kiszely. Tibor Szomolay, Bratislava, Tel.: 0905 434 786, e-mail (2012-12-03)
BOGYO (Nitra, Vráble, Levice) - Zaujímam sa o rody Bába, Bogyo a Hiller, z ktorých mám urobený základný rodostrom do roku 1824. Išlo o zemianske rody,
z mladších členov boli takmer všetci štátnymi úradníkmi a učiteľmi. Táto vetva rodu pochádza z oblasti Nitra, Vráble a Levice vrátane dedín. Silvia Szabóová, Považská 3, 949 11 Nitra, Tel.: 0904 375 561, 037 773 13 36, e-mail (2006-01-16) 
BOHAČ (Myjava) - Ancestors of Daniel Sadak: Adamek, Bohač, Kavicky, Mockovciak, Sadak. Anabeth Dollins, 1409 Terrace Drive, Pittsburgh, PA 15228-1608, USA, www, e-mail (2002-05-28)
BOHAČIAK (Lysica) - Skúmam rody Bohačiak (Lysica) a Jurík (Nováky). Martina Bohačiaková, P. V. Rovnianka 11, 036 01 Martin, e-mail (2005-10-24)
BOHÁČI am wanting to trace my Slovak heritage. My Father's family name is Boháč. Eugene (Bohac) Bohatch, e-mail (2014-05-19)
BOHATCH I am wanting to trace my Slovak heritage. My Father's family name is Boháč. Eugene (Bohac) Bohatch, e-mail (2014-05-19)
BOHM
- Zaujímam sa o rody Böhm, Judt, Iwaniecz, Blaško. Eleonóra Blašková, Titogradská 8, 040 23 Košice, e-mail (2008-02-03)
BOHÚŇ - Moja starká bola Júlia Šádeková, rod. Bohúňová. Ešte za jej života zisťovali rodokmeň Bohúňovcov pravdepodobne vo vtedajšom Archíve literatúry a umenia Matice slovenskej. Denisa Hadžegová, Mallého 29, 909 01 Skalica, e-mail (2011-12-13)
BOHUS (Tisovec) - Ilonka Helen Carolina b. about 1883. Michele Komora, e-mail (2005-08-01)
BOHUŠ (z Behároviec) - Štefan Bohuš, Krátka 6, 929 01 Dunajská Streda, www (1999-10-01)
BOHUŠÍK (Štiavnik) - My father Štefan Bohusik (born 1904)left Štiavnik to work in a tanning factory in Pennsylvania, USA. His younger brother John was a Roman Catholic priest. Sister Mary married a Rakovan in Štiavnik. – Ann Enka Baaden, e-mail (1999-10-01)
BOCHIN - Nancy J. Kelly njk@cornell.edu (1999-06-23)
BOJAS (or Boyes / Bobrov) - Albert Bojas and Anna Vlcek, children Rose, Andrew (b. 1878), John, Antonia (b. 1875), Mary (b. 1881), Angelina (b. 1885) and Stanley (b. 1889). Antonia, Angelina and Stanley settled in Canada, while the remaining siblings settled in the USA (Perth Amboy NJ, Summit OH and Chicago ILL). Town was once known as Bobro, Orawska Zupa, Austria-Hungary. Brad Middleton, e-mail (2007-03-08)
BOJKO (northeastern Slovakia, south, southeastern Poland) - Vlado Bojko, Veterná 6, 917 01 Trnava, e-mail, www (2002-04-08)
BOJNÁK - Václav Ryba, 920 52 Horné Zelenice 230
BOJNICAN - My Grandfather & Grandmother came to the U.S. from Bratislava (then known as Pressburg) about 1904-1905, via Hamburg, Germany on the S.S.Bremen. My sister found my Grandfathers passport (printed in Hungarian). It states my Grandfather was in the Hugmed (spelling ?),Hungarian Army. My Grandparents names were Jozef & Theresa Bojnican. Richard Emil Muttel, e-mail (2002-01-18)
BOJNIČAN - My Grandfather & Grandmother came to the U.S. from Bratislava (then known as Pressburg) about 1904-1905, via Hamburg, Germany on the S.S.Bremen. My sister found my Grandfathers passport (printed in Hungarian). It states my Grandfather was in the Hugmed (spelling ?),Hungarian Army. My Grandparents names were Jozef & Theresa Bojnican. Richard Emil Muttel, e-mail (2002-01-18)
BOJSA - Zaujímam sa o priezvisko Bojsa. Ako vzniklo a kde. Peter Bojsa, e-mail (2010-01-04)
BOKA (Košice area) - We are looking for information about Albert Boczan (Bocan) and his wife Anna Boka, and Michael Bernot (Bernat) and his family. Both immigrated to America in the early 1900‘s and live near Kosice (we think). Mary Margaret Bernat, e-mail (2000-07-26)
BOLCIK (Bytča) - Charles G. Bolcik, e-mail
BOLCIK (Bytča, Žilina) - Bolcik, Backo, Beresik, Dudek, Durkovic, Felcan, Filicky, Fridrichovsky, Honza, Hubocky, Keblusek, Kemka, Kifso, Sajtlava, Sluzny, Spacek, Valuch, Zachar. I have been researching in the archives in Bytca and am looking to complete some of the family lines. Christopher Bolcik, e-mail (2003-02-17)
BOLČÍK (Bytča) - Bolcik, Backo, Beresik, Dudek, Durkovic, Felcan, Filicky, Fridrichovsky, Honza, Hubocky, Keblusek, Kemka, Kifso, Sajtlava, Sluzny, Spacek, Valuch, Zachar. I have been researching in the archives in Bytca and am looking to complete some of the family lines. Christopher Bolcik, e-mail (2003-02-17)
BOLČÍK (Bytča) - Charles G. Bolcik, e-mail
BOLDISH (Španie Pole) - My grandfather Lujius Libertiny and grandmother Margaret Boldish are from Španie Pole. Dave Libertini, e-mail (2000-05-22)
BOLDIZSÁR (Liptovský Mikuláš - Ondrašová) - I am informed by my cousin, Vitoslav Boltiziar of Liptovský Mikuláš that the family originates in Montenegro. Doris Holdorf, Post Office Box 99, Edmeston, NY, 13335, USA., e-mail (2001-10-04)
BOLDIŽÁR (Liptovský Mikuláš - Ondrašová) - I am informed by my cousin, Vitoslav Boltiziar of Liptovský Mikuláš that the family originates in Montenegro. Doris Holdorf, Post Office Box 99, Edmeston, NY, 13335, USA., e-mail (2001-10-04)
BOLDIŠ (Španie Pole) - My grandfather Lujius Libertiny and grandmother Margaret Boldish are from Španie Pole. Dave Libertini, e-mail (2000-05-22)
BOLDY - Jozef Boldy, Dargovská 3, 040 01 Košice (2003-05-12)
BOLEDOVIČ - Paternal grandparents: Kammer, Kalanin, Mesaros, Dzurko. Maternal grandparents: Simun, Baranek, Boledovich, Bunton, cousin: Yenchar. My grandmother was born 11-21-1892 in Kamienka, I believe. Kathi Higgison. e-mail (2000-10-31)
BOLEDOVICH - Paternal grandparents: Kammer, Kalanin, Mesaros, Dzurko. Maternal grandparents: Simun, Baranek, Boledovich, Bunton, cousin: Yenchar. My grandmother was born 11-21-1892 in Kamienka, I believe. Kathi Higgison. e-mail (2000-10-31)
BOLEGA (Lednica) – Zaujímam sa o rody Bolega (hlavne z obce Lednica, okr. Púchov) a Kleinedler (Záhorie). Najstarším predkom, ktorého evidujem, je Tobiáš Kleinedler. Zdenko Bolega, e-mail (2013-10-29)
BOLEHRADSKÝ
(Pivnica, Srbsko a Čierna Hora) - Michal Bolehradský, Pančevačka 11, 21000 Novi Sad, Srbsko a Čierna Hora, e-mail, e-mail (2004-06-23)
BOLEMAN (Levice, Dudince-Merovce) - Hľadám informácie o zemianskych rodoch v Merovciach, zemianskej obci, ktorá je dnes miestnou časťou Dudiniec. Posledným zemanom aj tu pochovaným bol Agoston Fabricius (1838?-1903) s prídomkom „toth lipcse“ (zo Slovenskej Ľupče) uvedenom aj na hrobnej tabuli. Ženatý bol s Máriou Bolemanovou (levická rodina lekárnikov) a mal minimálne 3 deti. Potomkovia syna Lászlóa (1873-1920) žijú pravdepodobne v Budapešti. Asi priamy potomok Endre Fabricius (+1991) je autorom maďarskej stránky Fabricius család, odkiaľ som čerpala zmienky o Lászlóovi, ktorý mal byť c. k. podplukovníkom. Spomínajú sa tiež Lazár (1876-1898), pochovaný s Ágostonom, a Mária Margita (1886-?), vydatá v roku 1920 za Alexandra Balčáka, advokáta v Leviciach. Kúria v Merovciach, postavená pravdepodobne touto rodinou v roku 1867, sa nezachovala. Helena Tomanová, Dudince, e-mail (2014-02-20)
BOLECH
(Bánovce nad Bebravou) - Ancestors of Anton Bolech: Bolech, Hacsko, Korbel, Krizan, Kutny, Opatt. Anabeth Dollins, 1409 Terrace Drive, Pittsburgh, PA 15228-1608, USA, www, e-mail (2002-05-28)
BOLO (Teplička nad Váhom) - Zaujímajú ma rody: Obšivan, Jánošík, Masnica, Hanuljak, Komačka, Martinusík, Poživenec, Jankov, Hanzel (všetky z Terchovej), Noga (Horná Tížina), Staňo, Greguš, Košut (všetky z Riečnice), Janíček, Šimun, Trizujlak, Cabadaj, Sedláček, Franek, Šutovský, Miček (všetky z Gbelian), Mrázik, Valášek, Majerčík, Bolo, Pinka, Podmanický (všetky z Tepličky nad Váhom), Žídek (Belá), Rolko (Mojš). Radoslav Obšivan, Na močiar 918/19, 013 01 Teplička nad Váhom, e-mail (2014-02-10)
BOLOS -
My grandfather was John Skolnik, b. 1885 in Rajecká Lesná, parents John Skolnik and Eva Surik (d. 1903). His father remarried in 1903 to Anna Biely Hulin (d. 1919). Granfather arrived New York approximately 1903-1906. He had a brother and sister, that died in childhood, a sister married Vincent Bolos. Grandfather married Anna Vyskocil, a Moravian, in 1912 in West Virginia. They had 5 children. After his marriage worked in coal mines in Ohio. Family moved to Michigan 1928 where he worked in automobile factory. Helen Williams, 413 Old Mill Dr., Flushing, Michigan 48433, USA (1999-11-25)
BOLTIZIAR (Liptovský Mikuláš - Ondrašová) - I am informed by my cousin, Vitoslav Boltiziar of Liptovský Mikuláš that the family originates in Montenegro. Doris Holdorf, Post Office Box 99, Edmeston, NY, 13335, USA., e-mail (2001-10-04)
BOMBARA (Levice) - I am interested in names Bajus, Bumbara and Povlik. My Great aunt was born in Sevoce (probably Levoča) in 1877, father John Bajus, mother Mary Bumbara later came to US in 1886. I think they were Catholic in religion. There were other siblings to Michael, Anna and one other. Brenda Donald, e-mail (2002-02-13)
BOOMS – I am seeking information on my aunt, Pauline Chrapka (also spelled Hrapka), nee Senko. She immigrated to the U.S. in 1906, married John Chrapka in 1920, and returned with him to Czechoslovakia some time after 1920. The family history states that John returned when he inherited the family farm (?) after all his family was killed in World War I. My mother, Julia Senko Booms, used to exchange letters with Pauline until the late 1960s, but I don’t have an address. Marianne Szabo, Dallas, TX, e-mail (2008-11-18)
BORCOVAN (Mošovce) - Ing. Miroslav Borcovan, 916 37 Kálnica (2002-02-04)
BORCSÁNYI - Rada by som získala čo najviacej informácií o našom rode Borcsányi. Menujem sa za slobodna Borcsányi Mária Magdaléna. Narodila som sa v Nitre v roku 1945. Môj otec Bocsányi Štefan sa narodil 8.3.1912 v Trnave. Zahynul pri autonehode v roku 1969 v Litvínove, kde posledné roky žil.Mal dvoch bratou a sestru. Najstarší sa volal Andy, druhý Gyuri. Obaja žili celý život v Maďasku, kde sa asi aj narodili. Sestra Magda podľa dokladu, ktorý mám, sa narodila 16.6.1905 v Kethely v Maďarsku, a asi v 30-tych rokoch žila a zomrela v Nitre. Ich otec (môj dedko) Borcsányi András sa narodil 1868 v Nitre, kde aj zomrel a je tam pochovaný. Podľa pečate, ktorú mám po otcovi, sa nám podaril nájsť erb rodu (Borcsányi inak Jáczy). Mária Šedivá, Jívenská 2,140 00 Praha 4 Michle, ČR, e-mail (2004-04-01)
BORCSÁNYI (Hlohovec) – My grandmother's great-grandfather was (Noblis) Joannes Borcsanyi (b: 9/4/1804) and his father Noblis George Borcsanyi (b:4/28/1882) from Galgocz, Slovakia (now Hlohovec). Karen Winters, e-mail (2014-09-02)
BORDÁČ - Machovský, Bordáč, Šurina, Požgaj - obce Borinka, Lozorno, Vrbice (ČR). Ing. Michal Machovský, Kutlíkova 9, 851 02 Bratislava, e-mail (2004-01-23)
BORECKI - Ingrid Babiková, Špačinská cesta 96, 917 00 Trnava (2000-10-17)
BORECKI - Skúmam rodokmeň z otcovej strany. Mám doma erb, v ktorom sú dve polovice ryby, pod názvom Holobok alebo Olobok - je to v Poľsku. Je to erb podľa rieky Holobok. Tento erb používala rodina Borecki. Gabriela Bábiková, rod. Borecká, e-mail, 2009-05-05
BORECKÝ - Skúmam rodokmeň z otcovej strany. Mám doma erb, v ktorom sú dve polovice ryby, pod názvom Holobok alebo Olobok - je to v Poľsku. Je to erb podľa rieky Holobok. Tento erb používala rodina Borecki. Gabriela Bábiková, rod. Borecká, e-mail, 2009-05-05
BORKOVICH - My father was born in 1904. I have a list of towns: Zlaté Moravce, Žitavany, Kňažice, Levice and Nitra. He was born t Steve and Mary (Getyko) Borkovich. Here parents were Andrew and Barbara Getyko. Maryann (Borkovich) DePauw, e-mail (1999-09-14)
BOROS - Skúmam rody Bálint, Juhász, Gyepes, Boros, Dmény - Karpatská kotlina. Mgr. Gabriel Bálint, e-mail (2007-03-12)
BOROŠ - Zdravím heraldiky a genealogy na Slovensku. V matrikách jsem padl na osobu, která by Vás mohla zajímat: Dne 16. 8. 1845 se v Horšovském Týně, městě č.p. 44 konala svatba: ženich: Eduard Boroš von Rakoš, k.k.Leitnant v záloze "Gerichtstafelbeisitzer Eisenburger Commitats in Ungarn", syn Stephana Boros de Rakos, držitele statku z Tana v Uhrách a jeho manželky Susany rozené Békáhsy z Uher, 29 let, svobodný nevěsta: Mathilda svobodná paní von Hildprandt, manželská dcera Josefa svob. pána von Hildprandt und Ottenhausen, k.k. komorníka a rittmeistra na pensi v Horšovském Týně a jeho manželky Johanny rozené svob. paní Mandorf, manželské dcery pana Vincenze svob.pána von Mandorf, k.k. krajského hejtmana z Lublinu v Polsku a jeho manželky Karoliny rozené svob.paní Wanschurové von Rzehnitz, 22 let svobodná. Pramen: SOA Plzen, Matrika Horšovský Týn č. 45, folio 6. Antonín Kondrys, e-mail (2003-02-11)
BOROT (Lehota pri Nitre, Slovensko, USA, Francúzsko) - Zaujímam sa o rody Borot, Chlebec a Petrík. Peter Petrík, Lipová 6, 949 01 Nitra, e-mail (2002-03-20)
BOROVSKÝ - Jovan Guba, Pivnica, Srbsko, e-mail (2008-02-18), článok
BOROVSKÝ - Zaujímam sa o tieto priezviská: Bertha, Borovský, Bukovinský, Császar, Divos, Dodok, Dvíhal, Glatz, Graca, Horecký, Košina, Kučera, Kupert, Láclavík, Líška, Macho, Matula, Matušík, Méry, Mikula, Nagy, Pacher, Pilan, Radovič, Rátz, Ripka, Schiesek, Schwarz, Szabó, Tholl, Toperzel, Tóth, Tríbes, Václavík a Valachy. Vojtech Méry, Gaštanová 6, 010 07Žilina, e-mail (2003-05-28)
BORSUK - Myjava, Stará Turá, Orava-Veličná, Bardejov, Janovce. Ing. Branislav Borsuk, Hošťáky 19/915, 907 01 Myjava (2003-01-27)
BORY - Jedná se o rod související s oblastí Hontu a jeho historie se začíná již ve 13. století. Hledám odborníka ochotného zapojit se spolupráce při zpracování historie tohoto rodu. JUDr. Alexander Bory, Praha, e-mail (2012-07-16)
BOSÁK (Dlhá Lúka) - Stefan Hoferka, 2707 Cobden St., Pittsburgh, PA 15203-2716, USA, e-mail
BOSKA (Sládečkovce) - Seek info on desc. Of Frank Bouska (Boska), Adolph and Rudolph Bouska, and Annie Paulinowich (sister to Frank) who lkived in Milwaukee, WI between 1911-1920. Frank and wife Agnes (Anna) m. in Sládečkovce, Slovakia on 17 Feb. 1906. They immigr. Ca. 1911. They had three children: Mary, John and Frank. Frank and Agnes (Anna§ divorced in 1919. Frank spent time in hospital at Wauwautosa, WI and discharged abt 1920. June Hamilton, 4310 Cedar Ridge 7, Rapid City, SD 57702, USA (1999-07-12 )
BOSNYAK - Zaujímam sa o rody Hunkar, Zallar, Bosnyak. Silvia Mária Petrovitsová, e-mail (2013-01-30)
BOTYANSKÝ (Békescsaba, HU) - Zaujímam sa o rody Krasko, prípadne Kraszko pochádzajúci z Békescsaby (Maďarsko), prípadne z okolia Komárna, Nových Zámkov a Gemera. Ďalej ma zaujímajú mená: Záhoran, Šajben, Botyanský, Čičel, Kesjár, Patai, Pataj pochádzajúci z Békescsaby. Ing. Pavol Krasko, Kozmonautov 7, 949 01 Nitra, Tel.: 0903463324, e-mail (2006-01-30)
BOŤANSKÝ (Békescsaba, HU) - Zaujímam sa o rody Krasko, prípadne Kraszko pochádzajúci z Békescsaby (Maďarsko), prípadne z okolia Komárna, Nových Zámkov a Gemera. Ďalej ma zaujímajú mená: Záhoran, Šajben, Botyanský, Čičel, Kesjár, Patai, Pataj pochádzajúci z Békescsaby. Ing. Pavol Krasko, Kozmonautov 7, 949 01 Nitra, Tel.: 0903463324, e-mail (2006-01-30)
BOUSKA (Sládečkovce) - Seek info on desc. Of Frank Bouska (Boska), Adolph and Rudolph Bouska, and Annie Paulinowich (sister to Frank) who lkived in Milwaukee, WI between 1911-1920. Frank and wife Agnes (Anna) m. in Sládečkovce, Slovakia on 17 Feb. 1906. They immigr. Ca. 1911. They had three children: Mary, John and Frank. Frank and Agnes (Anna§ divorced in 1919. Frank spent time in hospital at Wauwautosa, WI and discharged abt 1920. June Hamilton, 4310 Cedar Ridge 7, Rapid City, SD 57702, USA (1999-07-12 )
BOYES (or Bojas / Bobrov) - Albert Bojas and Anna Vlcek, children Rose, Andrew (b. 1878), John, Antonia (b. 1875), Mary (b. 1881), Angelina (b. 1885) and Stanley (b. 1889). Antonia, Angelina and Stanley settled in Canada, while the remaining siblings settled in the USA (Perth Amboy NJ, Summit OH and Chicago ILL). Town was once known as Bobro, Orawska Zupa, Austria-Hungary. Brad Middleton, e-mail (2007-03-08)
BOŽOŇ - Tomáš Božoň, Nádražní 479, 561 69 Králíky, ČR, e-mail (2003-04-03)
BÔRIK (Hlohovec, Žilina) - Zaujímajú ma rody Súľovský (Rajecké Teplice, Žilina), Daniš (okolie Martina), Bôrik (Hlohovec, Žilina), Zemko (Žilina). Miroslav Súľovský, A. Bednára 4/11, 971 06 Prievidza, Tel.: 0907 364 185, e-mail (2007-11-13)
BÔŽIK - MUDr. Stanislav Bôžik, Obvodné zdravotné stredisko, 067 61 Stakčín
BRADOVKA (Ratková) - V obci Ratková, okres Revúca na cintoríne je pochovaný evanjelický farár Samuel Bradovka. Na pomníku z oceľoliatiny je uvedené meno (Bradowka) a rok úmrtia 1848. Zisťujem jeho pôvod a potomkov, keďže predpokladám, že sa jedná o niektorého z mojich predkov. Narodil som sa v Ratkovej v r. 1925 a svojich priamych predkov poznám spätne po Bradovku Ondreja, (1836-1924) kožušníka v Ratkovej. Vojtech Bradovka, Nadabula 27, 048 01 Rožňava, tel / fax 058 734 27 85, mobil: 0905 669 375, e-mail (2004-04-08)
BRANDAJSKÝ - Skúmam rody Garay, Garai, Garaj (Veľká Lehota, Malá Lehota, Žiar nad Hronom, Komárno), Baráth (Topoľčany), Brandajský. Ing. Dušan Garay, CSc., Ľudovíta Fullu 38, 841 05 Bratislava, Tel.: 0915 720 033, e-mail (2007-03-08)
BRANNY (Dubnica nad Váhom) - I'm looking back to the history of my familiy, which is believed to be rooted in Slovakia (Dubnitz or Nova Dubnicz is the city, also written Dubnizaj in old papers). The familiy Branny was in a military environment, so that one Branny was a military officer ("Grenzeroffizier"). About 1830-1840 the (whole ?) family went down to the Turkish boarderline in Croatia (Debolo Brdo kod. Bunic). From that point on I know a lot from the familiy, but I am interested in the roots in Dubnicz - if there are any. Peter Brany, near Vienna, Austria, e-mail (2002-12-20)
BRANY (Dubnica nad Váhom) - I'm looking back to the history of my familiy, which is believed to be rooted in Slovakia (Dubnitz or Nova Dubnicz is the city, also written Dubnizaj in old papers). The familiy Branny was in a military environment, so that one Branny was a military officer ("Grenzeroffizier"). About 1830-1840 the (whole ?) family went down to the Turkish boarderline in Croatia (Debolo Brdo kod. Bunic). From that point on I know a lot from the familiy, but I am interested in the roots in Dubnicz - if there are any. Peter Brany, near Vienna, Austria, e-mail (2002-12-20)
BRASKO (Humenné) - Brasko, Baran, and Majernik from the area aroung Humenné. Breczik, Tyahla, and Hudak around the Čertižné. Some of them imm. around 1910's to America. Any information would be very helpful and appreciated. Mallorie Brasko, 2157 Maybelle Prescott, MI 48756, USA, e-mail (2002-02-06)
BRASLAVSKY - My father Marion Braslavsky was born in Martin. I cannot find out anything about his grandmother. His grandfather was an American named George Broadway who moved to Czechslovakia in the early 1900's. I believe my fathers cousin still lives in the house my grandfather Mikl Braslavsky built. Tim Braslavsky, e-mail (2002-10-23)
BRASZO (Medzilaborce, Výrava, Palota) - Nancy J. Kelly, e-mail (1999-06-23)
BRAŠKO (Humenné) - Brasko, Baran, and Majernik from the area aroung Humenné. Breczik, Tyahla, and Hudak around the Čertižné. Some of them imm. around 1910's to America. Any information would be very helpful and appreciated. Mallorie Brasko, 2157 Maybelle Prescott, MI 48756, USA, e-mail (2002-02-06)
BRAUER (Dobšiná) - Károly Liptac (Lipták) married Zsofia Brauer, lived in Dobšiná until 1899. He died at this time and Zsofia took their two sons, Andreas and Samuel, to the U.S. under the sponsorship of Sam Varga. I cannot find any information on the death of Károly. e-mail (2015-05-12)
BRAUN - Již dva roky dávám s pomocí několika genealogů a svých vlastních sil dohromady rodokmen, jsem takřka u konce, jen chybí větev mé matky. Má matka Judita, roz. Ábelovzská pocházela z Mezőbereny v Maďarsku. Dlouhá léta žila celá rodina na Slovensku v Kolárově. Její matka pak za svobodna Braunová Erszébet - *21.9.1907 a její matka pak Schöffer Elisabett. Matka dědečka Ábelovszky György *7.6.1903 se jmenovala za svobodna Madarász Mária a tím je výčet přijímení hotov. Roman Frček, e-mail (2010-05-17)
BRAXATORIS - V rokoch 1600-800 pracovali moji predkovia ako hospodárski správcovia na dvore Zayovcov v Zay Uhrovci (Uhrovci). Jeden z predkov sa v matrike uvádza ako „... spanus Dr. Michael Wenzik Cognus Illoimi Barones Emerici Zay...“. Rod bol spriaznený s rodmi Trebichavský, Podlužáni a Braxatrix (Braxatoris?). Z Poľska som dostal takúto informáciu: Jest to znana w polskiej heraldyce nazwa rodu herbowego herbu Wąż (Wężyk).Rodzin tego herbu było kilkadziesiąt. Najstarsza znana pieczęć pochodzi z 1389 r., także z tego roku zapiska sądowa. Aktem unii w Horodle (1413 r.) herb został przyjęty przez bojara litewskiego Konczana z Sukowicz. Ladislav Venžík, Trnava, e-mail  (2006-02-27)
BRAXATRIX - V rokoch 1600-800 pracovali moji predkovia ako hospodárski správcovia na dvore Zayovcov v Zay Uhrovci (Uhrovci). Jeden z predkov sa v matrike uvádza ako „... spanus Dr. Michael Wenzik Cognus Illoimi Barones Emerici Zay...“. Rod bol spriaznený s rodmi Trebichavský, Podlužáni a Braxatrix (Braxatoris?). Z Poľska som dostal takúto informáciu: Jest to znana w polskiej heraldyce nazwa rodu herbowego herbu Wąż (Wężyk).Rodzin tego herbu było kilkadziesiąt. Najstarsza znana pieczęć pochodzi z 1389 r., także z tego roku zapiska sądowa. Aktem unii w Horodle (1413 r.) herb został przyjęty przez bojara litewskiego Konczana z Sukowicz. Ladislav Venžík, Trnava, e-mail  (2006-02-27)
BRECÍK (Čertižné) - Brasko, Baran, and Majernik from the area aroung Humenné. Breczik, Tyahla, and Hudak around the Čertižné. Some of them imm. around 1910's to America. Any information would be very helpful and appreciated. Mallorie Brasko, 2157 Maybelle Prescott, MI 48756, USA, e-mail (2002-02-06)
BRECSKA - Skúmam rody Baloga (Víťaz, okr. Prešov), Brečka (Brecska), Schwarzbacher, Dzurovej, Pankovčin. Patrik Baloga, Osloboditeľov 717/97, 067 81 Belá nad Cirochou, e-mail (2010-11-08)
BRECZIK (Čertižné) - Brasko, Baran, and Majernik from the area aroung Humenné. Breczik, Tyahla, and Hudak around the Čertižné. Some of them imm. around 1910's to America. Any information would be very helpful and appreciated. Mallorie Brasko, 2157 Maybelle Prescott, MI 48756, USA, e-mail (2002-02-06)
BREČKA - Skúmam rody Baloga (Víťaz, okr. Prešov), Brečka (Brecska), Schwarzbacher, Dzurovej, Pankovčin. Patrik Baloga, Osloboditeľov 717/97, 067 81 Belá nad Cirochou, e-mail (2010-11-08)
BRESTOVANSKÝ (Lošonec) - Peter Raučina, Jungmannova 2, 851 05 Bratislava (2001-03-12)
BRESTOWSKI (Rimavská Sobota) - Estera Brestowska , Orlando, FL, USA, e-mail, www (2002-01-15)
BREŠTENSKÝ (Briestenné) - Juraj Žiačik, Kirovova 19/70, 036 01 Martin (2001-12-19)
BREZINA - Zaujímajú ma rody Brezina, Čižmár, Fábry, Greša, Katrušin, Kikta, Kykta, Knežník, Kolesár, Kubičko, Kubíčko, Kubitscheck, Kukura, Kundis, Ľadník, Lendák, Lipták, Nadubinsky, Novák, Poradský, Radomski, Rys, Teplicky, Šimko, Uličný, Vaško, Vereb, Vítko, Vitkaj. Zaujímam sa aj o dejiny Spiša a Zemplína. Ing. Peter Kubičko, Južná trieda 33, 040 01 Košice, mobil: 0903 653 126, e-mail (2005-12-15)
BREZINSKÝ - Juliana Brezinská, 951 17 Cabaj-Čápor 299, e-mail (2001-05-09)
BREZINSKÝ (Cabaj) - Juliana Brezinská, 951 17 Cabaj-Čapor č. 299, e-mail (2001-05-17)
BRIENIK - Trebaticky/Brienik. I am researching my maternal side of my family. My grandparents immigrated from Slovakia to the USA early 1900’s. I have had some research done for me and would like to do more. I do not speak or read Slovak. Bill Trebs, e-mail (2013-01-11)
BRIESTENSKY - Do you have any information on a Jon Gergel born in 1875 when Slovakia was still under the rule of the Austrian Hungarians. We know he was in the Austrian Army. He married Anna Briestensky on May 29, 1905 in the U.S. Doretta Leake, Program Associate, Arizona Health Futures, St. Luke's Health Initiatives, 2929 North Central, Suite 1550, Phoenix, AZ 85012, Phone: 602-385-6506, Fax: 602-385-6510, e-mail (2007-06-20)
BRIESTENSKÝ (Pružina-Briestenné) - V rodném listě mojí praprababičky (*1892) je odkaz na naše slovenské předky – Michal Briesztyenský z Briesztence, okres Ilava v Uhrách. Ing. Vilém Churan, Holubov 77, 382 03 Křemže, e-mail, 00420-0337/741892 (2002-05-13)
BRIESZTENSZKY (Pružina-Briestenné) - V rodném listě mojí praprababičky (*1892) je odkaz na naše slovenské předky – Michal Briesztyenský z Briesztence, okres Ilava v Uhrách. Ing. Vilém Churan, Holubov 77, 382 03 Křemže, e-mail, 00420-0337/741892 (2002-05-13)
BRINAROVSKÝ (Parchovany) - I am doing a genealogy research of my family history from my Father's side. My Grandfather's name Brinarovszki Karol (Brinarovsky), born in 1871, married with Kuzsma Maria (Kuzma) born in 1870, they lived in Parchovany, Michalovce. Guillemet Anna e-mail (2004-11-02)
BRINAROVSZKI (Parchovany) - I am doing a genealogy research of my family history from my Father's side. My Grandfather's name Brinarovszki Karol (Brinarovsky), born in 1871, married with Kuzsma Maria (Kuzma) born in 1870, they lived in Parchovany, Michalovce. Guillemet Anna e-mail (2004-11-02)
BRINCKO - My maiden name was Sopkovich. My paternal grandmother’s maiden name was Brincko. Her mother’s maiden name was Leeson. Leeson doesn’t sound Slovak. Also, I had relatives with the last name Duritza. I am not sure if that is spelled correctly. I believe they were from Levoshka. I know I did not spell that right. Anne Marie Coff, e-mail (2007-07-0-10)
BRINDZA (Lysá pod Makytou) - Zaujímam sa o rody Brindza, Kubáň, resp. Kubáň-Kublo (Lysá pod Makytou), Janček, Gerata (Malé Borové). Peter Brindza, 020 54 Lysá pod Makytou č.14, e-mail (2005-04-01)
BRINSKY (Veľké Pole) - I am looking for info on my father's birth village, Velke Pole in Western Slovakia. Louise Briltz, e-mail (2009-01-23)
BRINSKY - Rody : Adamkovic, Bacinsky, Brinsky, Bardossy, Bobak, Cisarik, Dudinsky, Gojdic, Gerbery, Halko, Hucko, Hodermarsky, Chanath, Ilkovic, Kapisinsky,Kopcay, Kelly, Kellő, Kristof, Leukanic, Mankovich, Martyak, Michalic, Mirossay, Molcanyi, Petrasovsky, Petrasovic, Petrick, Podhajecky, Popovic, Rojkovic, Rokiczky, Russnak, Szekely, Takac, Toronsky, Ujhelyi, Varzaly, Vislocky, Vojtovic, Zubricky, Zacharias, Zavacky, Zima, Zorvan. Matúš Molčányi, Mengusovská 15, 040 01 Košice, e-mailwww (2005-01-04) 
BRISCAR (Bardejov) - My grandparents came to the USA from Slovakia at the turn of the 20th Century. Everything I know about them is referenced at our family web site www, Don Briscar, Rome, Georgia USA, e-mail (2002-01-14)
BRNA (Orava region, Slovakia – Bački Petrovac, Yugoslavia – USA) - I am interested in learning more about the migrations from Slovakia to Yugoslavia beginning in 1745. I have learned that many families emigrated from Orava to Petrovec in 1745. I believe that ancestors of my family were among them. William F Brna, e-mail (2002-01-07)
BRNÁK (Pukanec) - Ján Brnák, e-mail, (2002-01-14)
BRNDIAR (Klenovec) – Pátram po pôvode priezviska Brndiar alebo rode Brndiarovcov. Som z Klenovca. e-mail (2014-12-28)
BRNDIAR - Ing. Gabriela Brndiarová, Šoltésovej 13, 036 01 Martin
BRNULA - Už niekoľko rokov pátram po svojich predkoch - Bálintovcoch. Žili v Nadlaku (v Rumunsku) a predpokladám, že pochádzali z Gemera (Malohontu). Zatiaľ najstarším známym predkom je Pál (Pavol) Bálint (Paulus Walent) - *1796, zom. 19.11.1857 v Nadlak-u (61 rokov). Do Nadlaku prišiel v roku 1803 ako 6-ročný s rodičmi, neviem odkiaľ (možno Sarvaš, možno Békešská Čaba, možno Gemer, obec Dužaroska, teraz Dúžava). Jeho manželkou bola Zuzana Brnula, sobáš 11/1815 Nadlak, (manželstvo trvalo 40 rokov), Nadlak č. d. 1092, mali 4 deti (Michal, Zuzana, Štefan 1838, Pavol). Všetkých potomkov po Pavlovi (*1796) poznáme. Ide o cca 350 osôb. Hľadáme starších predkov, odkiaľ rodina pochádzala. Ján Bálint, e-mail (2004-09-16)
BRTÁŇ (Spiš) - Uhlárik – Modra, Chmura – Spiš, Brtáň – Spiš, Lazar – Modra. Mgr. Peter Lazar, Mládeže 35, 058 01 Poprad, e-mail (2003-05-06)
BRUCKHENBURG - Rody: Wunsch, Vins, von Brukhenburg, von Friedeswunsch. Petr Jan Vinš, Pod Lipami 35, 130 00 Praha 3, Česká republika, Tel. : +420 775 086 063, e-mail (2007-01-16)
BRUCKMAYER - Bruckmayer, Henn, Fikar, Ostermayer, Malatinszki alebo Malatinsky, Wallner, gróf Mirowszki alebo Mirowszky Poľsko-Krakov, Anglee, Safranek alebo Schafranek, Kohut, Kubu. Ing Tibor Bruckmayer, e-mail (2003-04-03)
BRUNCLÍK - Zaujímam sa o nositeľov priezviska Brunclík. Ing. Daniel Brunclík, e-mail 2006-12-05)
BRUNNSTEINER - Skúmam rody Remšík (Bohunice, okr. Ilava a okolie), Wallner (Nová Dubnica, Bratislava - Slovensko, St.Lambrecht - Rakúsko) a Brunnsteiner (Kežmarok, Stará Lesná - Slovensko, Wildalpen, Eisenerz, Viedeň - Rakúsko). Prastarý otec Brunnsteiner prišiel z Wildalpen (Rakúsko) do Vysokých Tatier (Stará Lesná), kde pôsobil ako lesník. Jeho potomkovia žijú v oblasti Vysokých Tatier dodnes; niektorí pracujú v TANAP-e. Ladislav Remšík, Kollárova 1308/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, Tel.: 042 442 61 62, 0907 986 731, e-mail (2006-02-02) 
BRUNOVSKÝ - Zaujímajú ma rody Svocák, Brunovský, Mačák, Snovický, Hlotský, Pekarovič. Edita Svocáková, Nobelova 2, 831 02 Bratislava, e-mail (2002-03-06)
BRYNDZA (Hrušov) – Doc. Dr. Ján Bryndza, CSc., Lihoveckého 1871, 960 01 Zvolen, e-mail (2001-08-10)
BUBEN (Jedlinka) - My father was born in or near the village of Jedlinka. His name was John (Ivan) buben and he also had a sister that was born there also by the name Mary. His father’s name was Ivan (John) Buben and he married a girl named Suzanna Murin. My mother was born near Polinka (?) and her last name was Purdes. Her father’s name was Gregor Purdes and her mother’s name was Julia Kosytik. She was born about June 27, 1888. She had a step-sister named Anna as her father was married previously to Katarina Rohacs. Anna also had a brother named Teodor who was born May 26, 1878. There were also two daughters that they named Maria and both of them died very early. Their mother (Katarina) died when she was only 30. George Buben, 36529 Bagdad Dr., Sterling Heights, Mi. 48312-3014, USA, e-mail (1999-10-14)
BUBNAS (Úbrež) - Michael James Bubnas immigrated to the US about 1889. He was born in 1886 to George
Bubnas and Susan Kascj. He married Mary Catherine Serbak in Donora, Pennsylvania in 1907. Laura Rinderknecht, e-mail (2001-12-07)
BUBNASH (Valaškovce; Humenné; Beaverton, Oregon, USA) - Ing. Juraj Bubnáš, A. Kmeťa 27, 971 01 Prievidza (2001-06-22)
BUBNÁŠ (Valaškovce; Humenné; Beaverton, Oregon, USA) - Ing. Juraj Bubnáš, A. Kmeťa 27, 971 01 Prievidza (2001-06-22)
BUCKO - Ancestors of Anthony Cherney. www, e-mail (2001-06-11)
BUCZKO (Zbudza) - I would like to continue with the research of my grandmother, Helen Buczko-Gelatko-Kropinak. The manifest from Ellis Island states she came to America in 1925 and her relative was a sister, Erza Buczko, living in Zbudza. Theresa Thomas, Cleveland, Ohio, USA, e-mail (2010-07-20)
BUČÁNI - Ing. Štefan Vidlička, Kapicova 2, 851 01 Bratislava
BUČÁNY - RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc., Alstrova 141, 831 06 Bratislava, e-mail (2001-09-27)
BUČEK (Banská Štiavnica a okolie) - Skúmam predkov svojich prastarých rodičov Františka Bučeka, nar. 1850-51 v Banskej Štiavnici, a jeho manželky Alžbety, rod. Daubnerovej, Jozefa Fojtíka, nar. 1845-46 v Prahe, a jeho manželky Anny, rod. Miertušovej, nar. 1859-60 v Banskej Štiavnici. Jaroslav Kubinský, ul. J. Gagarina 2432/105, 960 07 Zvolen, Tel.: 0948 011 296 (2008-07-25)
BUČEK (Trenčín) - Zaujímam sa o rod Buček (Trenčín), Vlk (Trenčín, Zemianske Podhradie?), Žarnovický (Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Súľov), Križan (Adamovské Kochanovce), Štelcer /Sztelczer/ (Trenčín), Benko (Nové Mesto nad Váhom, Lipt. Mikuláš), Budaj (Veľký Grob). Martin Buček, e-mail (2003-04-04)
BUDA - Skúmam rody Buda (Šurany, Nitra, Bánov, Komjatice, Zvolen) a Szekan (Hlohovec, Zlaté Moravce, Štúrovo, Nitra). František Buda, Horná 25, 941 10 Tvrdošovce, e-mail (2007-02-12)
BUDAJ (Veľký Grob) - Zaujímam sa o rod Buček (Trenčín), Vlk (Trenčín, Zemianske Podhradie?), Žarnovický (Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Súľov), Križan (Adamovské Kochanovce), Štelcer /Sztelczer/ (Trenčín), Benko (Nové Mesto nad Váhom, Lipt. Mikuláš), Budaj (Veľký Grob). Martin Buček, e-mail (2003-04-04)
z BUDIMÍRA - Zaujíma ma rod Aba v Šariši a príbuzné rody - Kecer, šľachtici z Našíc (HR), z Drienova, z Víťaza, zo Svinej, z Budimíra. Mgr. Michal Salanci, Prostějovská 3, 080 01 Prešov, e-mail (2012-08-15)
BUDISLAV (Pliešovce) - Zaujímam sa o rody Hudoba (Badín) a Budislav (Pliešovce). JUDr. Ján Hudoba, Lipová 11, 962 31 Sliač, SK, Tel.: +421-903 803 695, +421-45-533 55 01, e-mail (2007-03-08)
BUDOVSKÝ (Rača) - Ing. Danica Budovská, Potočná 29, 831 06 Bratislava (1999-10-25)
BUDZ - Zaujímajú ma rody: Buzek, Biel, Budz, Zmuda, Lichaj, Waksmundzki, Wierzba, Wysoczański, Sykala, Szczurek, Majewski, Kudzia, Drapała, Skrzyński, Sulima; Račko, Čandik, Vasiľ, Ličák, Zajac, Kačmarčin, Hostiňak, Kušnír, Petrilla. - Lokality: Jasenovce, Vranov nad Topľou, Vranovské Dlhé, Čemerné, Hencovce, Sedliská, Majerovce, Zámutov, Juskova Voľa, Brestov nad Laborcom, Matysová, Łaszczów, Tarnawa Dolna, Chorzów, Pruchnik, Biały Dunajec, Białka Tatrzańska, Waksmund, Odrowąż Podhalański, Zawoja. Oliver Buzek, Okulka 9/5, 093 01 Vranov nad Topľou,  e-mail (2012-05-18)
BUDZA (Podzámok) - My grandmother Margaret Budza was born in 1895 in Podzamok. We are trying to find any kin people, we still may have there. Lisa Lane, e-mail (2000-06-22)
BUDZIN - I am looking for relatives of these persons: Josef Karas, Barbara Suchy or Suka, Anna Budzin, Maria Pillar. Sandra K. Karas, 35 East Beaver Rd., Kawkawlin, Mi 48631, USA, e-mail (2005-09-13) 
BUDZIS - Ancestors of Anthony Cherney.www, e-mail (2001-06-11)
BUGAN
(Vavrečka) – Môj starý otec Ing. Albín Bugan pochádzal z Vavrečky na Orave, môj pradedo Ján Bugan žil v rokoch 1879-1963, mal staršieho brata Štefana. Bystrík Bugan, e-mail (2003-07-08)
BUGÁR - Zaujímam sa o pôvod priezviska Bugár a zháňam informácie súvisiace s našim rodokmeňom. Dr. Bugár Eugen, e-mail (2013-03-19)
BUGAS - Stanislav Bugoš, Pavla Horova 8, 080 01 Prešov, Mobil: 0905 601 761, e-mail (2009-04-07)
BUGOSH - John Bugosh, PhD, 622 Khyber Lane, Venice, FL 34293-4423, USA, e-mail (2001-03-01)
BUGOŠ - John Bugosh, PhD, 622 Khyber Lane, Venice, FL 34293-4423, USA, e-mail (2001-03-01)
BUGOŠ - Stanislav Bugoš, Pavla Horova 8, 080 01 Prešov, Mobil: 0905 601 761, e-mail (2009-04-07) 
BUCHALA - Ing. Milín Kaňuščák, Sklenárova 10, 821 09 Bratislava, e-mail, www (2002-06-25)
BUCHOWECZKI - Pracujem na rodokmeni. Zaujímam sa o mená Hažlinský, Hazslinszky – Kopoč, Grundl, Tok; Illkovič, Soki-Toth, Rojkovič, Dudinský, Szimak, Buchoweczka. Ferdinand Hažlinský, e-mail (2007-07-10)
BUCHSBAUM - I am looking for marriage and death certificates of Paul Wollitzer date of birth 8th November, 1912, in Bojdavnovce, Trinivar Slovakia. I know that he died in 1945, but, would like to have the exact date. I think he died in Topolcany, Cz. His mothers name was Malvina Buchsbaum. His sisters Irene born 11th June, 1909, and Rose born 13th April, 1916. Paul Wollitzer was married to Sarolta Kohn born 13th May, 1917. They were married around 1934. My name is Rose Reisin – I am the adopted daughter to Sarolta Kohn and Voijtec Davidovic (second husband). I only discovered that I was adopted in 2005 and I am 61 years of age. I am trying to piece together my past. I have located my birth certificate but have not had any luck in locating my mother Jolana Lebovicova. I feel that time is running out and I would desperately like to find my mother. Rose Reisin, e-mail (2007-07-12)
BUCHTA - I am trying to trace my great-grandmother's family. What I do know is this: Anna Stacho, born 8 January 1865, in Svaty Martin, married Andrej Buchta (born 16 May 1863 in Stiavnica), arrived in America in either 1886 or 1890, died 24 December 1938 in Chicago, Illinois. Her children were John Oliver, Beatrice, Vladimir, Anna, and Olga (my grandmother). Gina M. Petrone, e-mail (2011-02-08)
BUJDOS - Searching for: Oravec(z) in Vojčice (Vécse), Rakovec nad Ondavou (Rakócz), Veľké Ozorovce, Parchoviany, Zemplin County, as well as in the USA and worldwide. Surnames associated by marriage: Szeman, nikita, Nadzam, Hohos, Szemanyik, Csizsmar, Bujdos, Longinie and others. Also searching for Genyo in Mikovhas (probably Mikoháza, Hungary). Michael G. Oravecz, 1113 Dickens Ln, Naperville, IL 60563-4302, USA, e-mail, www (1999-07-13)
BUKÁČEK - Šurin Daniel, SK a Kučeráková Zuzana, SK byli manželé a měli dceru Alžbětu provdanou za Bohumila Bukáčka, narozeného 4. listopadu 1900 Rokytno, CZ. Jěště se mi podařilo zjistit, že Alžbětini rodiče mají být spřízněni s Magdou Vašáryovou. Jiří Bukáček, e-mail (2008-12-29)
BUKÁČEK - Hledám jakékoliv informace o rodech Bukáčků v České a Slovenské republice i zahraničí. Jiří Bukáček, Fryšava pod Žákovou horou 35, 592 04 Fryšava (okr. Žďár nad Sázavou), Česká republika, e-mail, www (2004-07-20)
BUKOVINSKY - Ing. Stanislav Vilček, M. Madáčova 12, 034 01 Ružomberok
BUKOVINSKÝ (Bukovina) - Kristof Szalay-Bobrovniczky e-mail (2000-03-27)
BUKOVINSKÝ - Zaujímam sa o tieto priezviská: Bertha, Borovský, Bukovinský, Császar, Divos, Dodok, Dvíhal, Glatz, Graca, Horecký, Košina, Kučera, Kupert, Láclavík, Líška, Macho, Matula, Matušík, Méry, Mikula, Nagy, Pacher, Pilan, Radovič, Rátz, Ripka, Schiesek, Schwarz, Szabó, Tholl, Toperzel, Tóth, Tríbes, Václavík a Valachy. Vojtech Méry, Gaštanová 6, 010 07Žilina, e-mail (2003-05-28)
BUKOVINSZKY (Bukovina) - Kristof Szalay-Bobrovniczky e-mail (2000-03-27)
BUKOVSKÝ - Pochádzam z Turca, Necpál, Bukovský. Pomaly začínam pátrať po korenoch nášho rodu a cez Skype som našiel menovcov v celom svete. Z rozprávania viem, že náš rod má poľský pôvod, ale nemám to ničím doložené. Môj prastarý otec bol Jozef Bukovský, nar. 1.10.1857, starý otec Pavol Bukovský, nar. 25.1.1888, a otec Pavol Bukovský sa  narodil 12.1.1923. Sme evanjelici. Ing.Ján Bukovský, +421 918 419 261, +421 910 899 451, e-mail (2008-01-02)
BUKVA (Spišská Sobota) - My Grandfather, John Bukva, was born in Spišská Sobota, Slovakia on May 17, 1879. I also believe that his first and second wife (sisters) also came from Slovakia. I believe that their family name was Marsch (Johanna and Julia). I would like to get more information on the families and find out if there are any more relatives there. John Rossmair, Philadelphia, Pennsylvania, USA, e-mail (2007-10-04)
BULEJ - Spracúvam detailnú genealógiu svojich predkov. Martin Bulej, e-mail (2011-01-07)
BULLYA - Milan Huba, e-mail (2001-12-10)
BUMBARA (Levice) - I am interested in names Bajus, Bumbara and Povlik. My Great aunt was born in Sevoce (probably Levoča) in 1877, father John Bajus, mother Mary Bumbara later came to US in 1886. I think they were Catholic in religion. There were other siblings to Michael, Anna and one other. Brenda Donald, e-mail (2002-02-13)
BUNTON - Paternal grandparents: Kammer, Kalanin, Mesaros, Dzurko. Maternal grandparents: Simun, Baranek, Boledovich, Bunton, cousin: Yenchar. My grandmother was born 11-21-1892 in Kamienka, I believe. Kathi Higgison. e-mail (2000-10-31)
BUOCIK - Susan Marcinkus, Manifest Films, 1626 Angelus Ave, Los Angeles, CA 90026, Zuza1@aol.com (1998-05-10)
BURDEJ (Bolešov-Piechov, Slavnica) - Ancestors of Anthony Cherney. www, e-mail (2001-06-11)
BUREŠ (Jihlava – okolie, ČR) - Vo vami vytvorených zoznamoch som našiel kontakty spomedzi možných spoločných predkov na Malenovských/ Malinovských (prekvapilo ma a potešilo, že sú vedení v jednom, zaujíma sa o nich jeden pán z Prahy), Balúcha (v USA) a možného Kanaka (tiež v USA, ja viem o pradedovi Kanyakovi/Kaňákovi). Zaujímajú ma ešte Burešovci (na Slovensko prišli z okolia Jihlavy) a Staněkovci (z okolia Hradca Králové). Po jednej skupine predkov som zdedil príbory a taniere s korunkami ide o Kusalikovcov a Formánkovcov z okolia a mesta Skalice. Do piatej generácie som sa dopracoval len v prípade s nimi spríbuznených Puškarevičovcov vraj s chorvátskym pôvodom. Mokrý háj, dedinka medzi Skalicou a Radošovcami (tu sa narodila moja stará mama Kusaliková), je chorvátska dedina. Stano Malinovský, e-mail (2001-08-22)
BURG - Hunyady, Burg, Mikovinyi, Kardoss, Melcsiczky. László Hunyady, Pajzs u. 1, 1022 Budapest, Magyarország, e-mail (2005-10-24)
BURGEĽA (Nadlac, Rumunsko) - Štefan Jozef Híreš, *10.2.1951 Ústí nad Labem, ČR, otec: Štefan Híreš, * 2.7.1914 Nadlac, Rumunsko + 31.12.1985 Handlová, SR, syn Michala Híreša (1880-1953) a Zuzany Burgeľovej (asi 1872 - asi 1946), matka: Mária Šuľanová (Sulyonová) *5.5.1920 Csanád Alberti, Maďarsko, dcéra Juraja Šuľana (15.3.1892-7.1.1975) a Márie Vargovej (11.2.1898 - 18.2.1958). Išlo o evanjelickú rodinu, po 2. svetovej vojne repatriovala do Tešedíkova. Príbuzní žijú v Nadlacu a vo Fabreville, Quebec, v Kanade John Hires, Elisabeth Jancik). Štefan J. Híreš, Prievidzská ul. 218-13/5, 972 51 Handlová.
BURIAN - Ľubomír Burian, e-mail (2004-03-01)
BURIANEK
- Ing. Andrej Burianek, Račianská 83, 831 02 Bratislava, e-mail (2000-01-11)
BURICIN (Zemianska Oľča) - I live in the United States and recently discovered that my Grandmother, who came to the U.S. in the early 1900s at the age of 18 is originally from Zemianska Olca. She grew up on a farm, I think near Lipove, with her parents and at least a few brothers and sisters. Her name was Mary Buricin, at least this is how she spelled her name over here in the U.S. She lived with us for most of my early childhood, but died in 1972. I know that she left several family members behind in Zemianska Olca, including her brother and maybe any of her family still lives there. Unfortunately my Grandmother never taught me any of her native language and I can only speak English and some Spanish. Walter S. Krasneski, Jr., Marketing Manager, SAI Consulting Engineers, Inc., 1350 Penn Avenue, Suite 300, Pittsburgh, PA 15222-421, USA, Voice 412.392.8255, Fax 412.392.8785, e-mail (2007-02-23)
BURSKY (Brodské) - My great grandmother Maria (Bobekova) Kollar died in 1922 and is believe to be buried in Čáry. Her husband was Andrej Kollar and they lived in Čáry, Senica, Slovakia, but I do not know when he died or where he is buried. The Bursky side of the family are from Brodské. I am seeking Juraj Bursky born 15 April 1834 and his wife Juliana (Hrazdilova) Bursky born 20 December 1844. They are all believed to have been catholic. Dave Burnisky, USA, e-mail (2009-05-05)
BUTKO (Jablonové) - Ing. Jaroslav Vokoun, Jesenského 8, 900 27 Bernolákovo, Tel.: 02 45993919, mobil: 0915 055059, e-mail, www (2008-02-01)
BUTVIN - Hľadám bližšie informácie o rodine Fabiš, Butvin, Sminčák. Jozef Fabiš, e-mail, e-mail (2006-12-05)
BUWINGHAUSEN von Wallmerode (Bratislava) - I search for Margareta Maria Buwinghausen von Wallmerode (*1629 Stuttgart) and her Mother Johanna Buwinghausen v. W. geb. Concin (born ca. 1600): Living before 1675 in Pressburg. Lothar Berner, Olgastr. 129, 70180 Stuttgart, Germany, e-mail (2003-09-10)
BUZALKA (Svätý Anton) - I am trying to locate any information on the Buzalka family. I understand that there are still some family members there, possibly living around Svätý Anton. My grandfather (Stephen G. Buzalka) was a first cousin of bishop Michael Buzalka. Stephen Buzalko, 660 Gordon Nagle Trail, Pottsville, PA 17901 USA, e-mail, e-mail (2001-10-04)
BUZALKO (Svätý Anton) - I am trying to locate any information on the Buzalka family. I understand that there are still some family members there, possibly living around Svätý Anton. My grandfather (Stephen G. Buzalka) was a first cousin of bishop Michael Buzalka. Stephen Buzalko, 660 Gordon Nagle Trail, Pottsville, PA 17901 USA, e-mail, e-mail (2001-10-04)
BUZÁSSY (Hlohovec) - I believe one of my fotefathers, Imre Buzassy (who lived in Hlohovec from the 180’s to 1910) was a Slovak, with a Hungarian name. He was an artist, and his paintings are still inside the Closter Church in Hlohovec. I have visited his grave in the Hlohovec cintorín. I have seen a letter of nobility bestowed on a George Buzassy by king Matthias. Lorenz E. Blochl, CFE, 36770 Bianca Way, Temecula, Ca 92592, USA, e-mail (2001-05-16)
BUZÁSSY - Záujem: Buzássy, Markovič, Markovics. Peter Markovič, Bc., Na hlinách č.20, 917 01 Trnava, e-mail (2003-04-03)
BUZEK - Zaujímajú ma rody: Buzek, Biel, Budz, Zmuda, Lichaj, Waksmundzki, Wierzba, Wysoczański, Sykala, Szczurek, Majewski, Kudzia, Drapała, Skrzyński, Sulima; Račko, Čandik, Vasiľ, Ličák, Zajac, Kačmarčin, Hostiňak, Kušnír, Petrilla. - Lokality: Jasenovce, Vranov nad Topľou, Vranovské Dlhé, Čemerné, Hencovce, Sedliská, Majerovce, Zámutov, Juskova Voľa, Brestov nad Laborcom, Matysová, Łaszczów, Tarnawa Dolna, Chorzów, Pruchnik, Biały Dunajec, Białka Tatrzańska, Waksmund, Odrowąż Podhalański, Zawoja. Oliver Buzek, Okulka 9/5, 093 01 Vranov nad Topľou,  e-mail (2012-05-18)
BUZIK (Stará Turá) - My mother was born Josephine Maria Pottfay on Feb. 3, 1927 in Stará Turá, Czechoslovakia. Her mother's name was Mary/Maria Buzik. Her father's name was Joseph Pottfay. My mother also has a half sister, Ella Pottfay. Aunts of my mother's also took care of my mother because she did not come to the USA when her parents came. She was left behind to be cared for by relatives, until the age of 7 when she came here with a nurse, possibly in 1934. I am also looking for relatives in Rybky of Stephania Hornak/Hornack. Mother was Anna Pusek and father was John Hornak/Hornack. Monica Kurucz-Kosinar, e-mail (2002-04-22)
BÚZIK (Stará Turá) - My mother was born Josephine Maria Pottfay on Feb. 3, 1927 in Stará Turá, Czechoslovakia. Her mother's name was Mary/Maria Buzik. Her father's name was Joseph Pottfay. My mother also has a half sister, Ella Pottfay. Aunts of my mother's also took care of my mother because she did not come to the USA when her parents came. She was left behind to be cared for by relatives, until the age of 7 when she came here with a nurse, possibly in 1934. I am also looking for relatives in Rybky of Stephania Hornak/Hornack. Mother was Anna Pusek and father was John Hornak/Hornack. Monica Kurucz-Kosinar, e-mail (2002-04-22)
BUŽEK - Vladimír Bužek, Hurbanova 4, 958 01 Partizánske
BZDIL - Hľadám informácie o rodoch Padych, Sýkora, Duraj, Bzdil. Zuzana Padychová, e-mail (2005-09-16)
BZDUSEK - Arthur and Carol Bzdusek, e-mail (2002-04-29)
BZDUŠEK - Ing. Vladimír Bzdušek, F. Kráľa 1084/29, 922 03 Vrbové
BZDUŠEK - Arthur and Carol Bzdusek, e-mail (2002-04-29)