PRIEZVISKÁ / SURNAMESDŽADOŇ - Celú našu rodinu zaujíma táto vec. Vraj poľský kráľ Kazimír mal nemanželského syna so slúžkou, ktorú potom jeho rodičia vyviezli do obce Ždiar, tam jej zabezpečili bývanie atď. Vraj je to zaznamenané vo farskej kronike a v Krakove je obraz, kde mladý kráľ podáva svojej milej slúžke cez okno  prsteň. To dieťa, nemanželský syn kráľa, bol vraj môj neviem koľkokrát pradedo. M. Džadoňová, e-mail (2006-12-11)
DŽALAJ - Ing. Milín Kaňuščák, Sklenárova 10, 821 09 Bratislava, e-mail, www (2002-06-25)
DŽUBÁK - Ing. Juraj Bubnáš, A. Kmeťa 27, 971 01 Prievidza (2001-06-22)