PRIEZVISKÁ / SURNAMESĎUMBIER - Michal Gľonda, H. Meličkovej 7, 841 05 Bratislava
ĎURÁČI
(Trenčín) - Miroslav Ďuráči, Kolónie 448, 913 38 Soblahov, e-mail (2006-08-09)
ĎURAČKA - Ing. Ján Ďuračka, Nová Doba 504, 027 43 Nižná
ĎURÁN (Henckovce) - I am trying my best to research my great grandmother who came to the USA around 1904-1911. Her name was Julia Duran. She had brothers, one named Steven (Stefan). All that I know of her is that she may have come from Henckovce. I do know that she married a man named John Gamery from Ochtiná, Slovakia and that their villages were close together. They married when she arrived in the USA. I have letters from relatives of hers in Henckovce from the 1940's. Any information that may help me would be greatly appreciated as my family really has nothing for me to go on. Stephanie Gress, e-mail (2011-12-15)
ĎURANA (Kysuce) - Veronika Ďuranová, Majakovského 4, 036 01 Martin, e-mail (2003-07-08)
ĎURICA - Sutak, Cipa or Elkos? Anyone in Slovakia looking for descendants in Pennsylvania? All males were coal miners. I have the female names but have to verify name and spelling...Duritza and Yankanish! Joyce Elko Phillips, e-mail (2007-02-26)
ĎURICA
- Ing. Pavol Nagy, Rudohroská 32, 974 01 Banská Bystrica
ĎURICA - RNDr. Peter Nagy, CSc., Čilistovská 20, 931 01 Šamorín, e-mail, www
ĎURICA  - Ing. Peter Ďurica, 950 52 Horné Zelenice 41, e-mail (2002-01-07)
ĎURIŠ - Narodila jsem se v Rumunsku v roce 1946, a v roce 1949 jsme se přestěhovali do Československa. Můj tatínek se narodil v roce 1911 a maminka v roce 1914, ale bohužel  ta v únoru zemřela. Dáváme dohromady vzpomínky na život našich předků, kteří do Rumunska přišli z nynějších Čech nebo Slovenska. Nevíme jestli jsme na správné stopě, ale snad by to měla být oblast Oravy - vesnice Oščadnica, Lokca, nebo Utekáč. Můj tatínek se jmenuje Karel Kubalak, maminka byla rozená Ďurišova. Františka Princová, Vilová čtvrť 234, 373 33 Nové Hrady, Česká republika, e-mail (2005-09-20)
ĎURKA - Peter Šalapka, Moldavská 2, 071 01 Michalovce, e-mail (2002-04-24)
ĎURKOVIČ (Bytča) - Bolcik, Backo, Beresik, Dudek, Durkovic, Felcan, Filicky, Fridrichovsky, Honza, Hubocky, Keblusek, Kemka, Kifso, Sajtlava, Sluzny, Spacek, Valuch, Zachar. I have been researching in the archives in Bytca and am looking to complete some of the family lines. Christopher Bolcik, e-mail (2003-02-17)
ĎURNEK - I am searching for my family. My great grandpa George Gyurnek was born in Budapest, Hungary in 1881. Sherry Clark (Gyurnek), e-mail (2009-01-18)
ĎUROVIČ (Michalovce area) - I am looking for any information on the Hujdic and Durovic family. My father left Slovakia in 1928, he came from the Michalovce area. Bob Hujdic, e-mail (2000-09-20)
ĎUROVKA (Kisač, Srbsko) - Moji praprastarí, prastarí aj starí rodičia sa narodili v Kisači. V roku 1927 sa vrátili na Slovensko. A toto sú základne údaje: môj starý otec Ing. Juraj Ďurovka, nar 16.9.1921 Kisač, jeho otec Juraj Ďurovka nar. 6.5.1896 Kisač, starý otec môjho staráho otca Ján Ďurovka nar. xx.10.1864, náboženstvo evanjelické a.v., predpokladám že všetci, a ďalej už neviem... Chcel by som zistiť, z ktorej časti Slovenska sa presťahovali na Dolnú Zem a pokiaľ možno aj ďalšie informácie. Ing. Marek Ďurovka, Banská Bystrica, e-mail (2011-03-28)