Alena Kredatusová
PROBSTNEROVCI Z NOVEJ ĽUBOVNE A JAKUBIAN
 
Martin, SGHS 2002, 92s., brož.
ISBN 80-968717-0-6
Práca ocenená v súťaži Najlepšie genealogické práce v r. 2001.

VYPREDANÉ
  
Tak ako ostatní Levočania, aj ja som sa od malička stretávala s pamiatkami po Probstnerovcoch. Navyše pri svojej  práci v Štátnom oblastnom archíve v Levoči som mala možnosť v roku 2000 inventarizovať torzovitý a rozsahom síce veľmi malý (0,10 b.m.), ale obsahovo zaujímavý archívny fond „Archív rodiny Probstner z Novej Ľubovne a Jakubian“. Vzbudil vo mne záujem dozvedieť sa o tomto rode viac. 
Na Spiši sa objavili v 2. štvrtine 18. storočia (v Starej Lesnej) a okolo jeho polovice sa usadili v Levoči. V 20-tych rokoch 19. storočia získali majetky v Novej Ľubovni a Jakubanoch a roku 1833 od panovníka aj erbovú listinu. Niektorí z členov rodu sa preslávili v Uhorsku ako banskí a hutnícki odborníci. Iní boli zase mimoriadne aktívni pri budovaní košicko-bohumínskej trate a zaslúžili sa aj o železničné spojenie Levoče so Spišskou Novou Vsou. Pozoruhodné boli aj ich podnikateľské aktivity v kúpeľníctve a kultúrno-spoločenské kontakty (s poprednými uhorskými maliarmi, so štúrovcami...).
Napriek ich významu doteraz o Probstnerovcoch nevyšla žiadna kompaktnejšia práca.Všetky tieto skutočnosti, a navyše aj záujem verejnosti o nich, hlavne študentov, evokovali vo mne potrebu pátrať po osudoch tohto rodu a priblížiť ho čo najviac aj ostatným ľuďom.

Alena Kredatusová