Súťaž – NAJLEPŠIE GENEALOGICKÉ PRÁCESlovenská genealogicko-heraldická spoločnosť v snahe podporiť rozvoj genealogického výskumu na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí a oceniť jeho najlepšie výsledky 
v y p i s u j e

9. ročník súťaže 

NAJLEPŠIE GENEALOGICKÉ PRÁCE

Podmienky: 

 • súťaž je verejná
 • práce musia byť pôvodné, tematicky zamerané na rody a rodiny so slovenskými vzťahmi
 • súťaž vyhodnotí odborná porota menovaná výborom SGHS (prvé tri práce budú ocenené)
 • práce alebo ich časti vhodné na uverejnenie budú v rámci možností SGHS publikované
 • všetky prihlásené práce zostanú po skončení súťaže súčasťou zbierok SGHS,  kde budú k dispozícii ďalším bádateľom
 • vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v roku 2019 (termín a miesto upresníme)
 • práce označené menom a adresou autora treba v jednom exemplári spolu s písomnou prihláškou doručiť do 31. marca 2019 na adresu: 

 • SGHS, nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin

 
 

 

VÝSLEDKY DOTERAJŠÍCH ROČNÍKOV

1995 (19 autorov, 19 prác):

 1. J. M. Lehotský: Sága rodu Izákovcov
 2. Ľ. Kubiš: Selec. Genealógia rodín .Trenčín, vydal autor vlastným nákladom 1995 (tlač),
 3. J. Žilák: Rod Bartolomeidesovcov a osudy jeho jednotlivých členov (strojopis, dielo neskôr vyšlo v periodiku Obzor Gemera-Malohontu, 25, 1995, č. 1, s. 29-36).
1998 (14 autorov, 16 prác):
 1. M. Trančík: medzi starým a novým. História kníhkupeckej rodiny Steinerovcov v Bratislave. Mikrohistorický pokus. Bratislava, Vydavateľstvo PT 1997 (tlač),
 2. J. Žilák: Ján Francisci-Rimavský - genealógia rodu
 3. F. Federmayer: Súpis obyvateľov Bratislavy z roku 1624. Bratislava 1998 (strojopis)
2001 (18 autorov, 19 prác):
 1. A. Kredatusová: Probstnerovci z Novej Ľubovne a Jakubian
 2. M. Kamasová: Andrej Krasislav Mešša, prvý banský podnikateľ, priekopník baníctva vo Veľkom Krtíši, a jeho rod. Veľký Krtíš 2001 (počítačová tlač)
  J. Žilák: Genealógia zlatníckeho rodu Libayovcov. Banská Bystrica 2001 (strojopis)
 3. M. Jankovich: Z histórie rodiny Jankovich (-ych, -ič) z Podbranča 1698-1998.Trenčín 1999 (počítačová tlač)
 4. P. Kothaj: Predkovia. Banská Bystrica 2001 (počítačová tlač)
2004 (12 autorov, 17 prác):
 1. Z. Ďuriška: Medzi mlynmi a bankami. Genealógia rodu Makovickovcov. Martin 2002 (počítačová tlač)
 2. P. Kothaj: Kniha o Čárskych. Banská Bystrica 2003 (počítačová tlač)
 3. R. Pavlovič: Gréckokatolícky rod Pavlovič zo Šarišského Čierneho 1693 – 1900. Prešov 2004 (počítačová tlač) www
2007 (15 autorov, 21 prác):
 1. P. Kothaj: História rodu Veličovcov. Banská Bystrica 2005 (počítačová tlač)
 2. O. Kovačičová-Húsková: Brezovský staviteľ organov Martin Šaško, jeho predkovia a potomkovia. Brezová pod Bradlom 2006 (tlač)
 3. P. Semrád: Opáloví králi. Genealógia banských podnikateľov z Dubníka alebo čo vieme o rodine Goldschmidt von Libanka, podieľajúcej sa v rokoch 1845 – 1880 na ťažbe a svetovej sláve európskeho drahého opálu. (Košice) 2007 (počítačová tlač)
Osobitné ceny poroty:
R. Ragač: Genealogicko-heraldicá analýza albumu donátorov Loretánskej kaplnky bratislavského františkánskeho konventu. Bratislava 2007 (počítačová tlač)
V. Rábik: Diplomatarium Sancto-Adalbertinum. Stredoveké listiny v Literárnom archíve Spolku sv. Vojtecha (1181) 1214 – 1543. Trnava 2007 (počítačová tlač)

2010 (27 autorov, 31 prác):  
 1. E. Furdiková: Po stopách predkov rodiny Furdik. Banská Bystrica 2007 (tlač)
 2. J. Perniš: Pernišovci. Genealógia jedného hornonitrianskeho rodu. Prievidza 2010 (interná počítačová tlač)
 3. P. Brindza: Rod Koštial z Trnova. Predmatričná genealógia 1526 – 1711. Pohľad do života turčianskych, trnovských zemianskych rodín. Bratislava 2010 (diplomová práca)
Osobitné ceny a ocenenia poroty:
Z. Kollárová: Samuel Weber. Spišská Belá 2008 (tlač)
P. Pospechová – P. Wittgrúber: Bránami mesta. Životopis starého domu. Pezinok 2008 (tlač)
E. Šípka - ocenenie za ojedinelé mapovanie rodov Liptovskej Osady v súbore viacerých genealogických prác

2013 (15 autorov, 18 prác):   
 1. L. Tačovský: Kronika rodu Hirner na pozadí huncokárskej histórie. Trenčín 2013 (tlač)
 2. I. Szabó, J. Černák: Rodina Černákovcov z Veľkých Vozokán. Bratislava 2012 (tlač)
  P. Tomka: Historické pripomenutia z Liptova. Martin 2013 (počítačová tlač)
 3. L. Šujanský Huljak: Sága rodu Huljakovcov. Levice 2012 (tlač)
  I. Szabó: Tisícročná história rodu grófov Károlyi de Nagykároly. Bratislava 2012 (tlač)
Osobitná cena:
Jaroslav Perniš: Anjouovci, princovia s ľaliovými kvetmi. Prievidza 2012 (tlač)
Anotácie všetkých súťažných prác boli uverejnené v časopise Genealogicko-heraldický hlas