SLOVENSKO V SYMBOLIKE MIEST

Martin, SGHS (v spolupráci s Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra SR) 1996
Plagát-mapa zobrazuje registrované erby a vlajky všetkých (136) miest v Slovenskej republike,
vytvorené poprednými slovenskými heraldikmi.
Formát A2
Cena: 6,00 €, členovia SGHS 5,40 €
(plus poštovné)

OBJEDNÁVKA