SÚPIS SLOVACIKÁLNYCH ERBOVÝCH LISTÍN


Začiatkom roka 2006 sme začali s podporou Odboru archívov a registratúr MV SR realizovať Súpis slovacikálnych erbových listín. Cieľom tohto projektu je zmapovať výskyt a stav erbových a nobilitačných dokumentov v archívoch a zbierkach na území Slovenskej republiky.
Do projektu sa dosiaľ zapojilo vyše 30 riešiteľov z našich archívov, múzeí a iných inštitúcií.
Niektoré z výsledkov si môžete pozrieť tu: www.
Do projektu prispelo aj niekoľko desiatok súkromných vlastníkov erbových listín.
V roku 2010 chceme získané údaje (záznamy a vyobrazenia) vydať vo forme reprezentatívnej publikácie.

Zapojte sa do TOHTO PROJEKTU aj Vy!

POSKYTNITE NÁM INFORMÁCIE

O ERBOVÝCH LISTINÁCH V SÚKROMNÝCH ZBIERKACH

 

Ak vlastníte erbové listiny – ich originály alebo odpisy, poskytnite nám, prosím, ich vyobrazenia (kvalitné fotografie alebo skeny), aby sme záznamy o nich, resp. z nich mohli včleniť do databázy a zverejniť v pripravovanej publikácii.

Ak viete o niekom, kto vlastní erbové listiny, upozornite nás na neho.

Informujte nás, prosím, na týchto adresách:

 

Mgr. Milan Šišmiš, SGHS, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin

milan.sismis@snk.sk

043-2451459

 

ĎAKUJEME

Tu nájdete ďalšie informácie