SLUŽBY / SERVICES


Táto stránka obsahuje informácie o genealogických službách archívov a službách komerčných genealogických a heraldických firiem. Za kvalitu týchto služieb SGHS nezodpovedá.

This page contains the information on archival and commercial genealogical and heraldic services (SGHS is not responsible for the quality of these services).

GENEALÓGIA / GENEALOGY

Slovensko / Slovakia
 

ARBOR VITAE www
e-mail
0949 527 821

Originálne umelecké vyobrazenia rodostromov formou počítačovej grafiky
Bc. Peter Brindza
člen SGHS
020 54 Lysá pod Makytou 14
Mobil: 0911 667 675, 0915 607 016
e-mail, e-mail
www
Územie celej Českej a Slovenskej republiky
Genealógia - vyhľadávanie ascendentov, spracovanie rodokmeňov
Heraldika - šľachtické, meštianske erby
Epigrafia - predovšetkým nápisy na epitafoch; v kryptách
SLOVAK GENEALOGY ASSISTANCE
Štefan Čonka,
člen SGHS
Benádova 27, 040 22 Kosice, Slovak Republic
e-mail, www
I am specialized in Eastern Slovakia territory (Spis county, Saris county, Zemplin county, Abov-Turna county, Gemer county and Uz county), which was the part of Austria - Hungary Empire but I am able to help you in the other parts of Slovakia as well.

PhDr. Silvia Némethová

Mlynská 45, 900 44 Tomášov,
tel.: 0915302378,
e-mail

  Skončila som odbor história – maďarský jazyk na Filozofickej fakulte UKF v Nitre a mám skúsenosti s prekladom odborných textov z maďarčiny do slovenčiny.
ABAVUS
Mgr.Vladimír Petrovič
člen SGHS
Hodonínska 15
908 51 HOLÍČ
Slovenská republika
Tel.: 0905/947 927
e-mail
e-mail
www
Teritóriom nášho záujmu je Slovensko a
Morava
Kompletné genealogické výskumy s grafickým výstupom a podrobnou záverečnou správou, krátke rešerše a základné informácie o predkoch ( pôvod, choroby, previazanosť rodov, teritoriálny pôvod, postavenie v spoločnosti), hľadanie žijúcich príbuzných ...
 
jazyk: slovenčina, nemčina, angličtina 
ODBOR ARCHÍVOV A REGISTRATÚR MV SR / DEPARTMENT OF ARCHIVES AND REGISTER SERVICE, MINISTRY OF INTERIOR OF THE SLOVAK REPUBLIC Križkova 7, 811 04 Bratislava, Slovakiatel.: +421-2-52496051, 
e-mail, www
 Slovakia – all regions Vyhotovovanie genealogických rešerší pre zahraničných žiadateľov / Genealogical research according previous instructions, copies of relevant documents
(podrobnosti / details)
CENTROCONSULT Dr. Peter Nagy
Member of the SGHS 
Čilistovská 20, 931 01 Šamorín, Slovakia  GSM: +421-905 490 552, 
e-mail, www
Slovakia (west and southwest), Austria (east), Hungary (northwest) -  about  125 miles radius around Bratislava
Západné a juhozápadné Slovensko, východné Rakúsko, severozápadné Maďarsko - v okruhu okolo 200 km od Bratislavy
   1.  Research in archives and in the field (for a fee) in the above mentioned regions,
   2. Free lookups on general, geographical and historical questions concerning the territory of former Austria - Hungary

   1. Výskum v archívoch a v teréne (za úplatu) v hore uvedených regiónoch
   2. Jednorazové konzultácie (zdarma) týkajúce sa všeobecných, zemepisných a historických otázok týkajúcich sa bývalého Rakúska-Uhorska

FAMILY HISTORY, s.r.o. 
Radovan Untermajer
L. Svobodu 1
927 05 Šaľa-Veča
e-mail, www
Slovakia – all regions
Hungary – all regions 
genealogical studies with added copies of all the available documents (parish registers, civil registers, manorial records etc.)
FRATELLO
Mgr. Marek Rímsky
Sofijská 19, Košice 04013, Slovakia, tel.: 0908 365 468
SLOVAKIA - all regions
Genealogický výskum, spracovanie rodokmeňov, ich kaligrafické alebo počítačové formálne stvárnenie, návrhy rodinných erbov / Genealogical and Archive Research, Relatives Search, Family Tree, Travel Guide
GENEOLOGY
Vladimír Fľak
e-mail
Kollárova 23, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovakia
tel.:  +421-903-340956, fax: +421-53-4468165
Slovakia – east : Spiš, Zemplín, Šariš, Abov counties research in archives and in the field, making contacts with relatives, copies of relevant documents, photos and videos, tourist guide - east Slovakia and Poland
GENSPOL
Miroslav Kuchár
Gerlachovská 11, 040 01 Košice, Slovakia
e-mail, www
Slovakia & Czech Republic Recording of your family development - Photo-documentation of places where your ancestors came from - Finding of living relatives in the territory of the Czech and Slovak Republic -Preparation and organization of your visit to the birthplace of your relatives
HUNGAROGENS
Dr. Aristid Harmath
www
e-mail
H-1085 Budapest, Jozsef körút 50, Hungary

Hungary
Slovakia
Austria
all kind of genealogical, or archival researches, inheritance cases, translations are belonging to activities.
INSTITUT FÜR HISTORISCHE FAMILIENFORSCHUNG
Felix Gundacker
Pantzergasse 30/8, A-1190 Wien, Austria, 
www, e-mail
Austria
Czech Republic 
Slovakia – Bratislava, west
 Ancestry research in the lands of the former Austrian-Hungarian Dual-Monarchy
Eva Jacková

e-mail
Hubošovce 140, 
082 66 Uzovce, Slovakia
Slovakia – east genealogical research in archives, contacting relatives
KONEKTA, s. r. o.
Vladimír Bohinc
Member of the SGHS and of the Slovenian Genealogical Society
Dukelská 11
915 01 Nové Mesto nad Váhom, 
Slovakia
tel/fax 0834/7710375
www, e-mail
Slovakia - west, east Slovenia research in archives and in the field, making contacts with relatives, copies of relevant documents
MAĽOVANIE RODOKMEŇOV
Radka Matějková
V Uličce 55, Veleň, Praha-východ, 250 63,
tel.: +420 607 906 388
mob.: +420 283 930 268
e-mail
www
www
Slovensko, Česká republika kdekoľvek
Maľovanie rodokmeňov a ich výtvarné spracovanie na dreve
RM ASSET SK s. r. o.,

 

Laurinská 2
811 01 Bratislava
IČO: 46131884,
DIČ: 2023241176
www

Slovensko Naša firma sa zaoberá tvorbou rodokmeňov

ORFLEX

Mgr. Art. Zuzana Oros
grafický dizajnér / graphic designer

 

ORFLEX - Grafický dizajn a multimedia
 ORFLEX - Graphic design & multimedia
 Trnavská 17, 903 01 Senec
 Tel.: 0904/610 770
 www
 e-mail

Slovakia, Europe, world

Umelecké vyobrazenia rodostromov

ukážka

SLOVAK ANCESTRY
Michal Rázus
Member of the SGHS
www, e-mail
Magurská 5, 080 01 Prešov, Slovak Republic
 
Slovakia - east
archive research
 ancestry tours
 relatives search
 photo and video portfolios
 translating and interpreting
László Rudolf Nyéki u. 26, 7140 Bátaszék, Hungary, 
e-mail
Former Austria-Hungary including territories in Romania (Banat, Transylvania and Bukowina)  
Michal Sura
Member of the Carpatho-Rusyn Historical and Genealogical Association
Milosrdenstva 28
040 01 Košice, Slovakia
e-mail
Slovakia – east (Ruthens) research in archives, telephone books and in the field, making connections with relatives, copies of relevant documents
Mgr. Frederik Federmayer
Member of the SGHS
Lachova 12
851 03 Bratislava
Slovakia, 
Mobil +421-903-719991
e-mail
hlavne Bratislava, západné Slovensko, dolné Rakúsko
Slovakia – mainly Bratislava and west
Austria - Low
Erby šľachtických a meštianskych rodín a informácie o nich, www
/ Coats of arms and information on the noble and burgher families, www
NEWRESEARCH
Jan Pilát
Školní 848/2, 357 31 Horní Slavkov
e-mail
www
Czech Republic &
Slovakia 
Search in all archives in the territory of the Czech Republic and Slovakia - Search for living family relatives - Visits to locations - Procurement of the oldest cadastral maps - Other services
RESEARCHER in the state ARCHIVES in Slovakia
TOUR GUIDE during your staying in Slovakia
Ing. Juraj ČISÁRIK, Košice
Member of the SGHS
Hlinkova 22, 040 01 Košice, Slovakia
www
e-mail
Slovakia - all regions
Former Austria - Hungary
SEARCHING for:
- persons in church records
- persons in census records 1869, 1857
- living familiar members in Slovakia (translating and sending letters included)
TOUR GUIDING during your staying in Slovakia:
- assisting in researching the family history in the state archives
- visiting ancestry villages
Doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
Member of the SGHS
Špačinská cesta 29
917 01 Trnava 
Slovakia
e-mail
Slovakia – former Austria-Hungary Prepis a preklad latinských textov / Transcription and translation from Latin
Mgr. Radoslav Ragač
Member of the SGHS
Trnavska 55
902 01 Pezinok
Slovakia
e-mail
Slovakia – Bratislava, Western Slovakia Genealogické a heraldické výskumy, preklady latinských textov / Genealogical and heraldic research, translations from Latin 
Mgr. Michal Riško
Member of the SGHS
Kpt. Nálepku 47, 
934 01 Levice, Slovakia
e-mail
západné a stredné Slovensko (west, central Slovakia) Genealogické výskumy v archívoch (Genealogical research in archives)
Mgr. Lucia Šemorádiková
Hlinkova 38
 040 01  Košice
 mobil:  0907 460 756
 e-mail
 www


LINDER VIDEO PRODUCTIONS
Vladimír Linder
www
e-mail
e-mail
3804 Yale Street
Burnaby, BC
V5C 1P6 Canada
Slovakia
Genealogical services
Ancestral village videos
Ancestral photography

 Česká republika / Czech Republic
 
Bc. Peter Brindza
člen SGHS
020 54 Lysá pod Makytou 14
Mobil: 0911 667 675, 0915 607 016
e-mail, e-mail
www
Územie celej Českej a Slovenskej republiky Genealógia - vyhľadávanie ascendentov, spracovanie rodokmeňov
Heraldika - šľachtické, meštianske erby
Epigrafia - predovšetkým nápisy na epitafoch; v kryptách
FAMILY ROOTS
Jiří Ošanec
I. P. Pavlova 26, 779 00 Olomouc,
Czech Republic
e-mail
tel.: +420-585-438-541
Specializace na Moravu, Slezsko a východní Čechy. / Czech Republic-specializing in Moravia, Silesia and eastern Bohemia. Rešerše z matrik a dalších zdrojů genealogických informací,uložených v českých archivech. / Recherches from parish registers and other sources of genealogical information maintained in the Czech archives.
GENSPOL
Miroslav Kuchár
Gerlachovská 11, 040 01 Košice, Slovakia
e-mail, www
Slovakia & Czech Republic Recording of your family development - Photo-documentation of places where your ancestors came from - Finding of living relatives in the territory of the Czech and Slovak Republic -Preparation and organization of your visit to the birthplace of your relatives
INSTITUT FÜR HISTORISCHE FAMILIENFORSCHUNG
Felix Gundacker
Pantzergasse 30/8, A-1190 Wien, Austria
www, e-mail
Austria
Czech Republic 
Slovakia – Bratislava, west
 
NEWRESEARCH
Jan Pilát
Školní 848/2, 357 31 Horní Slavkov
e-mail
www
Czech Republic &
Slovakia 
Search in all archives in the territory of the Czech Republic and Slovakia - Search for living family relatives - Visits to locations - Procurement of the oldest cadastral maps - Other services
Dr. Miroslav Koudelka
regionálny reprezentant Czechoslovak Genealogical Society International pre Českú republiku / regional representative of the CGSI for the Czech Republic
Přichystala 43
772 00 Olomouc
Czech Republic  
www,
e-mail, e-mail,
tel.: +420-585-241-234,
mobil: +420-603-326-285 
Czech Republic Rešerše z matrik a dalších zdrojů genealogických informací,uložených v českých archivech. / Recherches from parish registers and other sources of genealogical information maintained in the Czech archives.
Thomas Hrncirik, 
Accredited Genealogist
31910 Road 160, Visalia, 
California 93292, USA
fax: 559-798-1922, 
e-mail, www
Czech Republic - Moravia Czech and Moravian family history
Czech Census 
Searchers
720 Sycamore Ave.
Marshfield, WI 54449
USA, 
www, e-mail
Czech Republic Genealogy research in the Czech Republic
PhDr. Jana Volfová
 
J. Faimonové 10, 
628 00 Brno, 
Czech Republic, e-mail
Czech Republic

Maďarsko / Hungary
 
FAMILY TREE
Családtorténeti Kutatóiroda
Bem József u. 24 III. 3,
Budapest, Hungary, 
www, e-mail
Hungary Genalogical and probate research bureau
FAMILY TREE
Radovan Untermajer
L. Svobodu 1
927 05 Šaľa-Veča
e-mail, e-mail
Slovakia – all regions
Hungary – all regions 
genealogical studies with added copies of all the available documents (parish registers, civil registers, manorial records etc.)
HUNGAROGENS
Családtorténeti Kutatóiroda
H-1085 Budapest, Jozsef Körút 50, Phone/Fax: 
+ (361) 30 382 30, 
e-mail
all territories of the former Austro-Hungarian Empire All kind of genealogical, or archival researches, inheritance cases, translations are belonging to activities.
László Rudolf Nyéki u. 26
7140 Bátaszék
Hungary,e-mail
Former Austria-Hungary including Romania (Banat, Transylvania and Bukowina)  
RADIX
János Bogárdi
Szabó István u. 33/2, H-7629 Pécs, Hungary, 
www, e-mail
Hungary  

Poľsko / Poland

GENEOLOGY
Vladimír Fľak

e-mail
Kollárova 23, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovakia
tel.:  +421-903-340956, fax: +421-53-4468165

Slovakia – east : Spiš, Zemplín, Šariš, Abov counties research in archives and in the field, making contacts with relatives, copies of relevant documents, photos and videos, tourist guide - east Slovakia and Poland


Rakúsko / Austria

 
HUNGAROGENS
Családtorténeti Kutatóiroda
H-1085 Budapest, Jozsef körút 50, Hungary
tel./fax: +361-30-38230, e-mail
the whole of the former Austro-Hungarian Empire All kind of genealogical, or archival researches, inheritance cases, translations are belonging to activities.
INSTITUT FÜR HISTORISCHE FAMILIENFORSCHUNG
Felix Gundacker
Pantzergasse 30/8, A-1190 Wien, Austria 
www, e-mail
Austria
Czech Republic 
Slovakia – Bratislava, west
 
László Rudolf Nyéki u. 26
7140 BátaszékHungary
e-mail
Former Austria-Hungary including Romania (Banat, Transylvania and Bukowina)  
Mgr. Frederik Federmayer
Member of the SGHS
Lachova 12
851 03 Bratislava 
Slovakia, 
Mobil +421-903-719991
e-mail
hlavne Bratislava, západné Slovensko, dolné Rakúsko Slovakia – mainly Bratislava and west
Austria - Low
Erby šľachtických a meštianskych rodín a informácie o nich, www
/ Coats of arms and information on the noble and burgher families, www

Rumunsko / Romania
 
László Rudolf Nyéki u. 26
7140 Bátaszék
Hungary e-mail
Former Austria-Hungary including Romania (Banat, Transylvania and Bukowina)  
GenealogyRO Group CP 396 OP 1 Timisoara, 300790 Romania
tel.: 0040722378390,
fax: 0040256491181 
www, e-mail
Banat
Transylvania
Romania
Genealogical Research, Private Inquest & Probate Investigations in the line of Genealogy & Family History

 Rusko / Russia
 
Association of Professional Genealogists in Moscow www Russia, Belarus, Ukraine, Moldova, Lithuania, Latvia, Estonia and other territories of former Russian Empire (USSR)  
Russian Ancestors 101000 Russia
Moscow
Bolshoi Spasoglinischevsky per., 10
Community „Beit Talchum“ www
Russia and other former USSR contries Genealogical research, contacting relatives
Family Tree Ltd., Rodovoje Drevo 1962128 Sankt Peterburg, Blagodatnaja ul. 12, Liter "A", Ruská federácia Ruské zastúpenie maďarského genealogického úradu Családfa kft. z Budapešti, riaditeľka: Svetlana Anatoljevna Šobanova. Zaoberajú sa pátraním po príbuzných a dedičoch žijúcich v Ruskej federácii, pobaltských štátoch a krajinách SNŠ na základe predpísaného pátracieho systému a presne spracovaného komplexu opatrení od vyhľadania dediča až po získanie dedičstva, ako aj pre účely genealogických výskumov. Svoje služby ponúkajú aj občanom Slovenskej republiky, resp. občanom bývalého ZSSR, žijúcich na území SR, ktorí stratili spojenie s vlasťou a želajú si nájsť príbuzných žijúcich v súčasnosti na území bývalého ZSSR.

Ukrajina  / Ukraine
 
Ukrainian Heraldic 
Society Andrij Grečylo
Honorary member of the SGHS 
P.O. Box 1569
Lviv 79013 Ukraine
e-mail
Ukrajina-Halič / Ukraine - Galicia Genealogický výskum v archívoch Haliče (západnej Ukrajiny)/ Research in the Galician archives
  www Russia, Belarus, Ukraine, Moldova, Lithuania, Latvia, Estonia and other territories of former Russian Empire (USSR)  
Russian Ancestors 101000 Russia
Moscow
Bolshoi Spasoglinischevsky per., 10
Community „Beit Talchum“ www
Russia and other former USSR contries Genealogical research, contacting relatives

USA
 
Duncan B. Gardiner, Ph. D.
Certified genealogist Accredited genealogist Member of the Board of Directors of the Czechoslovak Genealogical Society International
Member of the SGHS 
12961 Lake Avenue, Lakewood, OH 44107-1533, USA 
e-mail, www
Slovakia – all regions besides Bratislava
Czech Republic
USA
parish registers, land and other records, complete reports with English transcriptions and ancestry charts. Translations: Slovak, Czech, German. Identification, location, maps, photos of ancestral villages.
SURNAME LOCATION REFERENCE PROJECT
Joseph Hornack
5223 Eastview Drive, Independence, OH 44131, USA e-mail Persons of Slovak background from all the US-territories phone books’ search

HERALDIKA / HERALDRY

Slovensko / Slovakia
HERALDICKÝ REGISTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY / HERALDIC REGISTER OF THE SLOVAK REPUBLIC  Ministerstvo vnútra SR / Ministry of Interior of the SR, Križkova 7, 811 04 Bratislava, Slovakia
tel.: +421-2-52496051 
Inštitúcia oprávnená registrovať symboly (erby, vlajky, pečate) miest a obcí, inštitúcií, cirkevných inštitúcií a hodnostárov, rodín a osôb / National authority entitled to register municipal, corporational, church as well as family and personal symbols (coats-of-arms, flags and seals)
ATELIÉR Peter Matis Červenej Armády 23/21, 036 01 Martin, Slovakia
Tel.: +421-43-4288226
Mobile: +421-908-217149
e-mail
Výtvarník, špecializuje sa na textilné aplikácie erbov a tapisérie / Applications of municipal, family, personal and other arms in textile, tapestries Details
SIGNUM
akad. mal. Emília Čisáriková
Member of the SGHS 
Jánošíkova 670, 900 42 Dunajská Lužná, Slovakia
tel.: +421-2-45980729 
e-mail 
Súkromná firma špecializujúca sa na navrhovanie a výrobu erbov, vlajok, pečiatok, firemných značiek / Private firm: coats-of-arms, seals, stamps – design and realization
IMAGO
akad. mal. Dragica Vrteľová
Studenohorská 45, 841 03 Bratislava, Slovakia
tel.: +421-2-64780544
Súkromná firma špecializujúca sa na tvorbu návrhov a výrobu erbov, pečiatok, firemných značiek / Private firm: coats-of-arms, seals, stamps – design and realization
HERALDICKÉ KOLÉGIUM F. Kráľa 21, 811 05 Bratislava, Slovakia
Fax: +421-2-52494530
Občianske združenie venujúce sa tvorbe občianskych erbov  / Civic association: personal and family coats of arms – design and realization
L.I.M. e-mail, www Súkromná firma špecializujúca sa na navrhovanie a výrobu erbov, vlajok, pečiatok, firemných značiek / Private firm: coats-of-arms, seals, stamps – design and realization
INTERIÉR HLOHOVEC Zábranie 23, 920 01 Hlohovec, Slovakia
tel./fax: +421-0804-7300503, 7422127, +421-903-714791
Súkromná firma špecializujúca sa na navrhovanie a výrobu erbov, vlajok, pečiatok, firemných značiek, reštaurovanie a rekonštrukcie kultúrnych pamiatok / Private firm: coats-of-arms, seals, stamps – design and realization
PROGRES-REKLAMA Coburgova 13
917 00 Trnava
Tel./Fax: 033/5536161
e-mail
Komplexné služby v oblasti tvorby a realizácie mestských a obecných symbolov

Česká republika / Czech Republic
 
ALERION
heraldický servis
Reprezentační kancelář a zákaznícke centrum:
Chaloupkova 1, 612 00 Brno - Královo Pole, ČR
výroba a dílny:
Rudolfa Vaška 560, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, ČR
www, e-mail, Tel.: 544 500 202, Fax: 544 500 203
- výroba znaků, vlajek, praporů, stuh, žerdí, stojanů a příslušenství
- umělecké vyšívání, smaltování, tisk
- heraldika, vexilologie, poradenství
- vybavení a služby pro obce a města
CVR interiéry s.r.o.

 

Alexander Petříček, Mřenkova 623/106,
664 91 Ivančice, ČR
Tel.: +420 725 828 537, +420 603 365 674, www, e-mail

 

Firma se zabývá návrhy a výrobou historizujícího mobiliáře zejména pro potřeby majitelů historických objektů. Součástí naší produkce je i výroba heraldických plastik, které vyrábíme výhradně ručně z mahagonového masivu.
VELEBNÝ & FAM VYŠÍVÁNÍ T.G. Masaryka 115, 562 01 Ústí nad Orlicí, Czech Republic
tel./fax: +420-465-525012, e-mail
Súkromná firma – ručná a strojná výšivka, vlajky, grafické návrhy, heraldická kancelária / Private firm: hand and machine embroidery, flags, graphic design, heraldic bureau
WASZI
Ladislav Szijjárto
Hukvaldy č.p.30
Czech republic
tel. 0728 007 228
e-mail
www
Výroba keramických městských, rodových znaků / Production of ceramic municipal and family coats-of-arms 

MAĎARSKO / HUNGARY
 
POLGÁR Marianne, grafikus Ostrom u. 10
1015 Budapest
Mobil: 06-20-377 2292
Fax: 06-1-213 8455
A címerek kialakulása – Az egyházi heraldika – Szerzetesrendek