Zuzana Oros – Milan Šišmiš
RODOVÉ POSTUPNOSTI
A ICH GRAFICKÝ VÝVOJ

Martin, SGHS 2004, 216 s., viaz.
ISBN 60-968717-5-7

VYPREDANÉ

 
Podobne ako sa vyvíjali predstavy o pôvode človeka, rodov a rodín, vyvíjali sa aj stvárnenia rodových postupností. Popri záznamoch a jednoduchých schémach sa už v antike začali objavovať aj zvýtvarnené genealógie pozoruhodnej umeleckej hodnoty. Mnohí, dnes sčasti neznámi majstri ich zachytili v kronikách, na stenách palácov a chrámov, na tabuľových maľbách či na plátnach obrazov. Krátko po vynájdení kníhtlače prenikli aj na stránky publikácií. V predkladanej práci ponúkame pohľad na vývoj týchto zobrazení v Európe s osobitným zreteľom na vývoj na Slovensku.