PRÍRUČKA KU GENEALOGICKÉMU VÝSKUMU na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí 2

Martin 2009, 270 s., ISBN 978-80-970196-1-7
Formát B5 (16,5 x 24,5 cm), pevná väzba
Cena: 15,00 €, členovia SGHS 13,50 €
(plus poštovné)

VYPREDANÉ 
 
Príručka chce potešiť a inšpirovať všetkých záujemcov o hľadanie vlastných predkov a príbuzných. Približuje trasy, ktorými kráčali, sprevádza genealogického bádateľa po slovenských i zahraničných archívoch a zbierkach a ukazuje mu, kde a ako v nich môže hľadať údaje o svojich príbuzných – blízkych i vzdialených, súčasných i veľmi dávnych.
Dielo voľne nadväzuje na čitateľsky veľmi úspešný prvý zväzok rovnomennej príručky, dopĺňa a rozširuje ho, súčasne však predstavuje nové, samostatne použiteľné dielo.