POZNAJ VLASTNÚ MINULOSŤ
ALEBO PÁTRANIE PO PREDKOCH
projekt pre žiakov základných a stredných škôl


Dlhodobo podporujeme projekt "Poznaj vlastnú minulosť alebo Pátranie po predkoch", ktorý organizuje Metodicko-pedagogické centrum na Tomášikovej ul. v Bratislave. Cieľom je prebudiť záujem mladých ľudí o svojich predkov, rodinu i svoju vlasť.
Prečo pátrať po minulosti rodinných súvislostí

Kontakt na organizátora:

PhDr. Ľubomír Pajtinka
Mesačník Rodina a škola
P.O. Box 17
902 01 Pezinok
lpajtinka@post.sk, uciteliazneba@gmail.com