ORGÁNY SGHS 

VÝBOR
 
Čestný predseda: Prof. PhDr. Jozef  Novák, DrSc. (Bratislava)


Predseda:
PhDr. Radoslav Ragač, PhD.(Slovenský národný archív, Bratislava)


Podpredsedovia: Doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. (Trnavská univerzita, Trnava)

Mgr. Zdenko Ďuriška (Slovenská národná knižnica, Národný biografický ústav, Martin)
Tajomník: Mgr. Milan Šišmiš (Slovenská národná knižnica / Kabinet genealógie, Martin)
Hospodár: Eva Bohdanová (Kláštor pod Znievom)
Členovia: Mgr. Martin Bartoš (Košice)

Mgr. Šarlota Drahošová (Štátny archív v Nitre)

PhDr. Igor Graus (Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Banská Bystrica)

Mgr. Peter Keresteš (Štátny archív v Nitre)
  PhDr. Ladislav Vrtel (MV SR - Odbor archívov a registratúr, Bratislava)
  PhDr. Ján Žilák, CSc. (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica)

DOZORNÝ VÝBOR
 
Predseda: 
Pavlína Valková (Bratislava)
Členovia: PhDr. Ľubomír Jankovič, CSc. (Slovenská národná knižnica / Národný bibliografický ústav, Martin)

PhDr. Oľga Kvasnicová (Štátny archív Nitra, pobočka Topoľčany)