OBČIANSKA HERALDIKA
 
Martin, SGHS 2002, 140 s., brož.
ISBN 80-968717-2-2
Zostavili: Júlia Hautová, Ladislav Vrtel
Grafická úprava: Tomáš Brúder

VYPREDANÉ
 
„Oživenie heraldického výskumu, ale aj heraldickej tvorby sa v posledných desaťročiach sústreďovalo najmä na mestskú a obecnú heraldiku. Po zmene režimu v r. 1989 začali však na seba upozorňovať aj heraldické oblasti, ktoré boli dovtedy tabuizované. Týka sa to napríklad cirkevnej heraldiky, ale aj občianskej heraldiky. I tieto vetvy patria do komplexu heraldiky a bez ich plnohodnotného rozvoja nemožno hovoriť ani o plnohodnotnej slovenskej heraldike ako takej. Iniciatívy sa na tomto poli ujalo Heraldické kolégium, úzko spolupracujúce s Heraldickým registrom Slovenskej republiky. Napriek pokusom o diskreditovanie, spolitizovanie či škandalizovanie tejto súčasti slovenskej erbovej tvorby, občianska heraldika zapustila na Slovensku svoje korene a dosiahla takú úroveň, vďaka ktorej je akceptovaná i zahraničnými partnerskými heroldskými inštitúciami. Napriek tomu v nej však existuje viacero heraldických, právnych i výtvarných, teoretických i praktických problémov, ktoré je potrebné formulovať a riešiť.
Prezentovaný zborník príspevkov predstavuje súhrn odborných názorov na nešľachtickú rodovú heraldiku, na jej tradície i jej súčasnú koncepciu, tak ako odzneli 9. septembra 2000 v Trenčíne, na kolokviu Občianska heraldika na Slovensku.“
Z obsahu:
Občianske erby – za alebo proti? (Leon Sokolovský)
Meštianska heraldika na Slovensku (Frederik Federmayer)
Erb stredovekej banskobystrickej meštianskej rodiny Jungovcov (Vladimír Rábik)
Niektoré právne aspekty konštituovania a používania občianskych erbov na Slovensku (Jozef Králik)
Heraldické a výtvarné špecifiká rodinných erbov (Ladislav Vrtel)
Občianska heraldika a faleristika (Igor Graus)
Heraldický register Slovenskej republiky a rodinné erby (Peter Kartous)
Šľachtické erby a občianska heraldika I (Frederik Federmayer)
Šľachtické erby a občianska heraldika II (Ladislav Vrtel)
Občiansko-rodinná heraldika v zahraničí (Zdenko G. Alexy) ....