OBJEDNÁVKA


  MENO, PRIEZVISKO, TITULY:
  ADRESA: 
  TEL., MOBIL.:
  Mapa - plagát
  Slovensko v symbolike miest:
ks
  PRÍRUČKA KU GENEALOGICKÉMU VÝSKUMU na Slovensku a
   v slovacikálnom zahraničí 1:
ks
  PRÍRUČKA KU GENEALOGICKÉMU VÝSKUMU na Slovensku a
   v slovacikálnom zahraničí 2:
ks
  Ladislav Vrtel: HERALDICKÁ TERMINOLÓGIA: ks
  Erbové listiny: ks
  Kontinuita a diskontinuita: ks
  K dejinám genealogického výskumu na Slovensku: ks
  Z. Ďuriška: Medzi mlynmi a bankami. Dejiny rodu Makovickovcov: ks
  V. Rábik: Diplomatarium Sancto-Adalbertinum. Stredoveké listiny (1181) 1214 – 1543: ks
  J. Novák - J. Roháč: Heraldik bez erbu: ks