Zdenko Ďuriška
MEDZI MLYNMI A BANKAMI
DEJINY RODU MAKOVICKOVCOV


Martin, SGHS 2007, pevná väzba, 380 strán, 22 tabuliek, 350 fotografií
Dielo získalo 1. miesto v súťaži Najlepšie genealogické práce
, titul Kniha Liptova 2008 a 1. miesto v jednej z kategórií celoslovenskej súťaže Slovenská kronika 2009
ISBN 60-968717-5-7
Cena: 15,00 €, členovia SGHS 13,50 €
(plus poštovné)

VYPREDANÉ 
Sága slovenského podnikateľského rodu, ktorého členovia výrazne zasiahli do života Slovenska a Slovákov.

Kedysi jeden z mojich učiteľov na vysokej škole označil medzi rečou rodinu Makovických za slovenských Buddenbrookovcov. Vtedy som nevedel nič poriadne ani o jedných ani o druhých. Po rokoch, keď si človek prečítal Thomasa Manna a cez ruky mu prechádzali svedectvá a pramene o živote a aktivitách jednotlivých Makovickovcov, som si však uvedomil, že tento rod má pre dejiny Slovákov oveľa významnejšiu úlohu. Takých Buddenbrookovcov bolo na nemeckom území na tisíce, Makovickovci snáď jediní.
Prof. PhDr. Roman Holec, CSc.
slovenský historik, pedagóg na Katedre slovenských dejín UK v Bratislave

Monografia Medzi mlynmi a bankami, ktorú možno považovať za objavné vedecké a faktografické dielo o významnom slovenskom rode či rodoch – Makovickovcoch, vznikala a vznikla prostredníctvom náročných genealogických sond. Vyžadovala si prieskum obrovského množstva prameňov i výnimočnú genealogickú erudíciu. Makovickovcov, a to všetkých, vynikajúcich i tých menej významných, Ďuriška hľadá, objavuje a identifikuje najmä tam, kde evidentne žili, pôsobili, budovali a tvorili významné duchovné, kultúrne a materiálne hodnoty.
Prof. PaedDr. Miloš Kovačka, CSc.
riaditeľ Národného bibliografického ústavu Slovenskej národnej knižnice v Martine

Zdenko Ďuriška prináša podnetný pohľad na priekopnícku podnikateľskú životnú dráhu rodu Makovickovcov v málo rozvinutom slovenskom hospodárskom prostredí. Prostredníctvom širokého výskumu rodinných vzťahov a súvislostí odhaľuje vnútornú silu rodu v jednotlivých generáciách, ktoré boli ochotné prijímať nové formy podnikania a reálne ich presadzovať v konečnom dôsledku v prospech celej slovenskej spoločnosti. Historické udalosti prelínajúce sa s genealogickými údajmi ponúkajú príťažlivé čítanie.
Mgr. Šarlota Drahošová
riaditeľka Štátneho archívu v Nitre