Frederik Federmayer a kol.                             
MAGNÁTSKE RODY V NAŠICH DEJINÁCH / 1526 – 1948


Martin 2012, pevná väzba, 380 s., ISBN 978-80-970196-6-2
Cena: 25,00 €, členovia SGHS 22,50 €
(plus poštovné)

VYPREDANÉ


 
Najbohatšie a najvplyvnejšie rody hrali dôležitú úlohu v dejinách všetkých – európskych i mimoeurópskych – spoločností. V Uhorsku koncom 15. a najmä v 16. a 17. storočí mnohé staré rody vymreli a ich miesto postupne obsadili iní. Už počas 16. storočia sa do popredia uhorskej spoločnosti dostalo niekoľko desiatok nových rodov.
Ďalšie výrazné zmeny nastali v 19. a začiatkom 20. storočia. Popri rodoch z pomoháčskeho obdobia, ktoré si zachovali vplyv aj výsadné postavenie, vyrástla v Uhorsku (aj v rakúskej časti monarchie) nová vrstva aristokracie. Jej predkovia pochádzali zväčša z meštianskych a podnikateľských vrstiev, z radov inteligencie a vyšších vojenských kruhov.
Títo vplyvní jednotlivci, ich rody a rodiny, zostali až do pádu rakúsko-uhorskej monarchie jednou z hlavných opôr jej režimu a hodnôt. Následným spoločenským a politickým zmenám sa už nechceli alebo nevedeli prispôsobiť. Po vzniku ČSR si nedokázali nájsť vzťah k žiadnej z nových rozhodujúcich politických síl a po zrušení stavovských výsad a titulov postupne stratili aj hospodársky vplyv.
Publikácia je jednou z prvých na Slovensku, ktorá približuje vývoj tejto výnimočnej spoločenskej vrstvy i osudy jej členov.