LOKALITY / LOCALITIES


Identifikáciu názvov lokalít z územia Slovenska, resp. bývalého Uhorska umožňujú / If you want to identify the contemporary name of the locality from the territory of Slovakia or former Hungary, please, have a look at:

SLOVENSKO / SLOVAKIA ČESKÁ REPUBLIKA / CZECH REPUBLIC MAĎARSKO / HUNGARY