KONTINUITA A DISKONTINUITA
GENEALÓGIE A HERALDIKY

Martin 2010, 240 s., ISBN 978–80–970196–2–4
Formát A5, pevná väzba
Cena: 10,00 €, členovia SGHS 9,00 €
(plus poštovné) 
Kontinuita a diskontinuita genealógie a heraldiky boli témami vedeckej konferencie, ktorá sa koncom
novembra 2008 konala v Martine. Zverejnené príspevky jednotlivých autorov približujú prejavy kontinuity a diskontinuity, ktoré sprevádzali proces bádania a vývoj uhorských rodov, rodových, komunálnych, regionálnych, štátnych a iných symbolov na Slovensku aj inde vo svete. V roku 2010 dielo reprezentovalo slovenských genealógov a heraldikov na XXIX. Medzinárodnom kongrese genealogických a heraldických vied v Stuttgarte.

Obsah
Kontinuita a diskontuita heraldiky (Ladislav Vrtel)
Kontinuita a diskontuita vo vývoji pečatí a znakov stolíc na Slovensku (Leon Sokolovský)
Znaky územných celkov na Slovensku do roku 1922 a po roku 2001 (Zdenko G. Alexy)
Kontinuita a diskontuita komunálnych symbolov na Slovensku (Peter Kartous)
Vývoj erbov vyšších cirkevných hodnostárov na Slovensku do konca stredoveku (Miroslav Glejtek)
Cirkevná heraldika v Košickej arcidiecéze (Peter Zubko)
Meštianske znaky alebo meštianske erby? Príspevok k meštianskej heraldike v Bardejove v 15. – 17. storočí (Mária Petrovičová)
Erb – identifikačný a pomocný datovací prvok architektonických pamiatok (Jana Oršulová)
Kontinuita a diskontuita vo vývoji štátnych vyznamenaní na území Slovenskej republiky (Igor Graus)
K vývoju heraldických knižných značiek – exlibrisu a supralibrosu na Slovensku (Ľubomír Jankovič)
Tradície a možnosti výskumu najstaršej vrstvy šľachty (aristokracie) vo včasnostredovekom Uhorsku (Ján Lukačka)
Vývoj erbu Andaháziovcov z Andíc. K obsahovej kontinuite šľachtických erbov (Frederik Federmayer)
Kontinuita v rode Appelovcov z Mojmíroviec. Spoločenská kategória hospodárskych úradníkov ako nový objekt genealogicko-historických výskumov (Peter Keresteš)
Kontinuita podnikania v rode Kuchynkovcov (Ján Žilák)
Genealogické služby v minulosti a dnes (Peter Nagy – Radoslav Ragač)
Zamyšlení nad kontinuitou a diskontuitou v heraldice (Tomáš Krejčík)
Prečo pátrať po svojej minulosti alebo o jednom projekte, ktorý zaujal mladých i tých skôr narodených (Ľubomír Pajtinka)

OBJEDNÁVKA