GENEALOGICKO-HERALDICKÝ HLAS


Časopis SGHS. Vychádza od r. 1991 2-krát do roka v rozsahu 48 strán.
Uverejňuje historicky i prakticky orientované príspevky, ktorých autormi sú naši i zahraniční genealógovia, heraldici, archivári a historici. Prináša tiež aktuálne správy o dianí na poli genealógie, heraldiky a príbuzných disciplín na Slovensku a v zahraničí (anotácie publikácií, informácie o rodinných stretnutiach, seminároch, výstavách a pod.).
Cena jedného čísla 2,00 €, do ČR 2,26 €. Ročné predplatné je zahrnuté v členskom príspevku.

OBJEDNÁVKA

STARŠIE ČÍSLA
GHH 1/1991
GHH 2/1991
GHH 1-2/1992
GHH 1/1993
GHH 2/1993
GHH 1/1994
GHH 2/1994
GHH 1/1995
GHH 2/1995
GHH 1/1996
GHH 2/1996
GHH 1/1997
GHH 2/1997
GHH 1/1998
GHH 2/1998
GHH 1/1999
GHH 2/1999
GHH 1/2000
GHH 2/2000
GHH 1/2001
GHH 2/2001
GHH 1-2/2002
GHH 1/2003
GHH 2/2003
GHH 1/2004
GHH 2/2004
GHH 1/2005
GHH 2/2005
GHH 1/2006
GHH 2/2006
GHH 1/2007
GHH 2/2007
GHH 1/2008
GHH 2/2008
GHH 1-2/2009
GHH 1-2/2010
GHH 1-2/2011
GHH 1/2012
GHH 2/2012
GHH 1-2/2013
GHH 1-2/2014
GHH 1-2/2015