Ján Žilák
JÁN FRANCISCI-RIMAVSKÝ – GENEALÓGIA RODU

 
Martin, SGHS 2000, 44s., brož. 
ISBN 80-968341-6-9
Práca ocenená v súťaži Najlepšie genealogické práce v r. 1998.

VYPREDANÉ

"Štúdia nás oboznamuje s kompletným rozrodom Francisciovcov od Jánovho prastarého otca, tiež Jána, od r. 1747. Autor dal práci mimoriadny náboj. Začína veľmi faktograficky, avšak zakrátko sa jeho výklad rozvíja do nečakaných šírok a súvislostí. Čitateľa zaujme vecný, ale aj vtipný výklad. Ján Žilák začína mať svoj osobitný slovník a štýl, ktorý robí jeho prácu veľmi pútavou.

Pravda, nejde tu len o pretlmočenie prameňov, nejde len o významné opravy tradovaných faktov v literatúre, ale aj o veľmi cenné priblíženie životných osudov najbližších Jánových potomkov žijúcich v USA a v Rusku."
(Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc.)