GENEALÓGIA, HERALDIKA A PRÍBUZNÉ DISCIPLÍNY – STAV A PERSPEKTÍVY
(s podrobnými anglickými resumé)
 
Martin, SGHS 2003, 200 s., brož.
ISBN 80-968717-4-9
Zostavil: Milan Šišmiš

VYPREDANÉ
 
Zborník z medzinárodnej konferencie z roku 2001 v Martine. Jej cieľom bolo zhodnotiť činnosť na poli genealógie, heraldiky a príbuzných disciplín v krajinách užšej strednej Európy po zmenách režimu, ku ktorým tu došlo koncom 80-tych rokov 20. storočia. Archivári, historici, genealógovia a pedagógovia zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska a Rakúska hodnotia proces uchovávania, ochrany a sprístupňovania prameňov, výskumu, vzdelávania a vôbec šírenia informácií v spomínaných disciplínach a štátoch v poslednom desaťročí. Príspevky boli pred vydaním aktualizované. Dielo určené profesionálnym i neprofesionálnym záujemcom.