Vladimír Rábik
DIPLOMATARIUM SANCTO-ADALBERTINUM
Stredoveké listiny v Literárnom archíve Spolku sv. Vojtecha
(1181) 1214 – 1543

Martin, SGHS 2008, 360 s., ISBN 978-80-968717-9-7
Formát A5, pevná väzba
Cena: 10,00 €, členovia SGHS 9,00 €
(plus poštovné) 
Táto pramenná edícia zverejňuje 143 textov zo 67 stredovekých listín uložených v archíve Spolku sv. Vojtecha v Trnave, pochádzajúcich z archívov viacerých uhorských rodov (Medňanskovcov, vplyvných sedmohradských Drágfiovcov a drobného zemianskeho rodu z obce Vlky pri Senci). Dielo ponúka stovky autentických, pred verejnosťou doposiaľ ukrytých informácií o mnohých rodoch, mestách a obciach Slovenska, Maďarska, Rumunska, Chorvátska a ďalších oblastí strednej a juhovýchodnej Európy.

OBJEDNÁVKA