AKTUALITY
Zriadené: máj 1999
Revidované: máj 2001
Aktualizované: priebežne

UDALOSTI

Prihláste sa do 9. ročníka súťaže Najlepšie genealogické práce
Viac...

DNA TESTY PRE GENEALÓGOV
Špeciálna ponuka pre členov našej spoločnosti
Viac...

SOFTWARE
Stiahnite si aktuálnu slovenskú verziu
genealogického programu
Brother's Keeper
Viac...
PROJEKTY
Poznaj vlastnú minulosť

Prepis náhrobných nápisov

Súpis slovacikálnych erbových listín

2 % ĎAKUJEME
za príspevok na naše aktivity
Viac..
Text:
Milan Šišmiš
Preklad:
Zdenko G. Alexy,
Mária Okálová,
David H. Scholes,
Milan Šišmiš
Design:
Peter Ďurík,
Peter Muzikář
Webmaster:
Dušan Calík
e-mail
© SGHS,
január 2009