OBJEDNÁVKA / ORDER FORM


MENO, PRIEZVISKO, TITULY
NAME, SURNAME, TITLE (NAME OF THE INSTITUTION, FIRM etc.)
POŠTOVÁ ADRESA
POSTAL ADDRESS
E-MAIL
TELEFÓN, MOBIL
TELEPHONE, MOBILE
WWW
F. Federmayer a kol.:Magnátske rody v našich dejinách, 1526 -- 1948
The Magnat Families in Our History, 1526 - 1948
  ks / cena 25 €*
             pieces / price
Z. Ďuriška:Pálkovci. Príbeh rodu garbiarskych podnikateľov z Liptova.
The Pálkas. A Story about the Family of Tanner Entrepreneurs from Liptov
  ks / cena 20 €*
             pieces / price
Príručka ku genealogickému výskumu na Slovensku 1
Guide to Genealogical Research in Slovakia, Vol. 1
  ks / cena 15 €*
             pieces / price
Príručka ku genealogickému výskumu na Slovensku 2
Guide to Genealogical Research in Slovakia, Vol. 2
  ks / cena 15 €*
             pieces / price
Z. Ďuriška:Medzi mlynmi a bankami. Dejiny rodu Makovickovcov
Between the Mills and the Banks. History of the Makovický Family
  ks / cena 15 €*
             pieces / price
J. Novák - J. Roháč:Heraldik bez erbu
Heraldist without Coat of Arms
  ks / cena 10 €*
             pieces / price
V. Rábik:Diplomatarium Sancto-Adalbertinum
Medieval Deeds ... (1181) 1214-1543
  ks / cena 10 €*
             pieces / price
Kontinuita a diskontinuita genealógie a heraldiky
Continuity and Discontinuity of Genealogy...
  ks / cena 10 €*
             pieces / price
Erbové listiny
Patents of Arms
  ks / cena 10 €*
             pieces / price
Slovensko v symbolike miest (plagát)
Slovakia in municipal symbols (poster)
  ks / cena 6 €*
             pieces / price

TOTAL : 0 ks pieces / cena price 0 €

* Členovia SGHS majú zo všetkých cien zľavu 10%. K zásielkam pripočítavame poštovné podľa aktuálnych sadzieb Slovenskej pošty. Zásielky súkromným odberateľom posielame na dobierku, inštitúciám na faktúru a expedujeme ich do 10 dní.

* Members of the SGHS have 10% discount from all the prices. Postage costs are calculated according to valid tariffs of Slovak Post. After delivering your order form we shall inform you via e-mail how to realize your payment. Consignment will be mailed immediately after the realization of your payment.