Vitajte na stránkach Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti. Táto organizácia vznikla v r. 1991 v Martine na podporu všetkých tých, ktorí sa (zo záľuby, vedecky alebo komerčne) venujú štúdiu príbuzenských vzťahov rodín so vzťahmi k územiu Slovenska, genealógie, heraldiky a iných príbuzných disciplín.
Welcome to the web-sites of the
Slovak Genealogical-Heraldic
Society. This organization
was established
in 1991 in Martin, Slovakia to
support all those interested in
genealogy, heraldry and other related disciplines with particular relation to Slovakia

K O N T A K T :
SGHS
nám. J. C. Hronského 1,
036 01 Martin,
Tel.: +421–43–4131267
Fax: +421–43–4133188
e-mail: genealogy@snk.sk